Nederland verzekert aanleg nieuw vliegveld Filipijnen

Atradius nieuws

AMSTERDAM, 24 Mei 2022 - Atradius DSB heeft namens de Nederlandse overheid een exportkredietverzekering afgegeven voor de landontwikkeling van het New Manila International Airport in de Filipijnen.

  • Boskalis legt plateau aan voor landingsbanen en terminals 
  • Internationale partners waarborgen bescherming natuurwaarden en compensatie lokale gemeenschappen 
  • Nieuw vliegveld NMIA verbindt miljoenen reizigers en zorgt voor lokale banen  

Het Nederlandse bedrijf Boskalis voert deze werkzaamheden uit. In juli 2020 heeft Atradius Dutch State Business een aanvraag ontvangen voor de eerste bouwfase van een vliegveld aan de kust van de provincie Bulacan, ten noorden van de hoofdstad Manilla.

Dit project is op veel vlakken uniek. Ten eerste is het voor onze klant Boskalis natuurlijk een heel belangrijk contract maar ook voor ons is het de grootste ekv-polis uit ons 90-jarige bestaan. Daarnaast ben ik er trots op dat we samen met Boskalis en San Miguel, door aan tafel te blijven zitten, ervoor hebben kunnen zorgen dat het project aan de internationale normen op het gebied van milieu en sociale omstandigheden zal gaan voldoen. Daarmee hebben we niet alleen bijgedragen aan het mogelijk maken van dit prachtige contract maar ook echt samen het verschil gemaakt voor de lokale gemeenschappen en de natuur.

Bert Bruning, Managing Director, Atradius Dutch State Business

Het project wordt geleid door het Filipijnse conglomeraat San Miguel en is deel van hun grootste investering in de Filipijnen ooit. Voor Nederland is het ook een bijzonder project; de baggeropdracht is de grootste exporttransactie tot nu toe gedekt door de ekv. Met een omvang van ongeveer EUR 1,5 miljard is dit ook voor Boskalis het grootste project ooit.

 

Ik ben zeer verheugd dat onze inspanning met een groot team van experts vandaag de bekroning heeft gekregen van het vele werk dat is verzet. We hebben ruim een jaar intensief samengewerkt met Atradius DSB om te bereiken dat de aanleg van de nieuwe luchthaven op een maatschappelijk verantwoorde wijze zal plaatsvinden. In samenwerking met Atradius DSB en de Nederlandse ambassade zijn we erin geslaagd een gedragen plan te ontwikkelen met oog voor de lokale gemeenschap en het behoud van biodiversiteit. Hierbij wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage aan het positieve besluit van de Staat.

Peter Berdowski, CEO, Boskalis

New Manila International Airport 


Toerisme is voor de Filipijnen een belangrijke bron van inkomsten. Het World Travel & Tourism Council heeft berekend dat in de komende tien jaar de toerismesector voor bijna een kwart (21,4%) zal bijdragen aan de Filipijnse economie. Volgens het IMF heeft het land de snelst groeiende economie in Zuid-Oost AziĆ« (ASEAN) in 2022 en behoort het al jaren in de wereldtop van opkomende markten. De reden om een nieuw vliegveld te bouwen was vanaf het begin duidelijk: het is nodig om de stijgende bezoekersaantallen aan te kunnen en het vliegverkeer boven de hoofdstad te verminderen. Ook zullen er op den duur lokale werkgelegenheid ontstaan, zowel tijdens de bouw als daarna. Boskalis zal onder meer baggerwerkzaamheden verrichten om land aan te winnen voor de terminals en vier landingsbanen. Nadat de basis is gelegd, zal volgens San Miguel in de volgende fases een moderne vliegveldcampus worden gerealiseerd en een groot zonnepanelenpark. Met een beoogde capaciteit van 100 miljoen passagiers zal NMIA het bestaande Ninoy Aquino International Airport significant ontlasten en een belangrijke hub voor de regio worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)


Behalve de toegevoegde waarde van NMIA is er ook gekeken naar mogelijke nadelige effecten. Dit is gedaan middels een uitgebreide milieu- en sociale screening en een veldbezoek. Om de impact optimaal beoordelen is er veelvuldig informatie opgevraagd en aangeleverd bij San Miguel, lokale ngo's, onafhankelijke consultants en de Nederlandse ambassade. In 2020 werd al snel duidelijk dat een aantal negatieve effecten echter niet volgens internationale standaarden in kaart waren gebracht en is er collectief gewerkt aan het inperken van de gevolgen op de korte en lange termijn.

Voorwaarden

Hierbij wegen twee aspecten het zwaarst: de impact op de biodiversiteit en de (economische) herhuisvesting van de plaatselijke gemeenschap. De projecteigenaar heeft op deze twee punten in de afgelopen twee jaar aantoonbare vooruitgang geboekt door onder andere het broedgebied van watervogels veilig te stellen en geherhuisveste bewoners te compenseren. Afspraken voor verdere verbeteringen zijn vastgelegd in de financieringsvoorwaarden en zullen tijdens de uitvoering actief gemonitord worden. De betrokkenheid van Atradius DSB en de internationale financiers heeft er mede toe geleid dat het project voldoet aan strengere voorwaarden. Deze acties, en dus de naleving van de internationale standaarden, zijn voor Nederland een harde eis voor het verstrekken van de onderliggende exportkredietverzekering.