Economische update augustus 2023

Economisch update

  • Brazilië
  • Landbouw

30 aug 2023

In de augustus 2023 editie van de Economic Update geven onze economen een uitgebreide analyse over de huidige toestand van de wereldeconomie.

In deze publicatie gaan ze dieper in op de economische omstandigheden binnen specifieke regio's, met opmerkingen over belangrijke indicatoren zoals het monetaire beleid, de prestaties van opkomende markten, inflatie en rentetarieven. Tot slot werpen ze een blik op de regionale vooruitzichten voor kredieten en faillissementen.

 

Wereldwijd - De monetaire verkrapping uit het verleden werkt steeds meer door in de reële economie en heeft een negatieve invloed op het vertrouwen van consumenten en bedrijven. Wij verwachten dat de bbp-groei wereldwijd de rest van het jaar en volgend jaar geleidelijk zal vertragen.

Eurozone - Sentimentindicatoren wijzen op een verslechtering van het economische klimaat, waarbij de dienstensector het beter doet dan de verwerkende industrie. Voor de rest van het jaar verwachten wij een gematigde bbp-groei.

VS en VK - Terwijl de inflatie in de VS en het VK daalt, blijft de kerninflatie hardnekkig. Dit dwingt beleidsmakers om de rente langer hoog te houden.

Opkomende markten - Wij verwachten dat de EME-groei in 2023 in een lagere versnelling zal blijven, waarbij opkomend Azië de andere regio's aanvoert, terwijl Latijns-Amerika achterblijft. 

Krediet en insolventie - Voor 2023 (2024?) voorspellen wij opnieuw een stijging van het wereldwijde insolventieniveau naarmate de aanpassing aan normale insolventieniveaus voortduurt.

 

Global economy