Investeerders

Investeert u in een buitenlandse vestiging, of in een exportlening? Dan dekken wij uw investering tegen verlies. Lees hier verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeerders

 

Hieronder vind u een overzicht van de oplossingen die wij bieden:

Investeerders in verband met (her)financiering van exportkredieten (EKG)

Verleent u middelen aan banken voor de (her)financiering van exportkredieten?

Om exportfinancieringen te kunnen verschaffen, trekken banken op hun beurt ook financiering aan. Sinds de kredietcrisis is de beschikbaarheid van financiering minder en/of duurder geworden. De interbancaire markt kan hierin niet altijd meer voorzien of tegen zeer hoge kosten. Indien u als investeerder (institutionele belegger, bank of anderszins) een overschot aan euro’s of US dollars bezit, kunt u de bank die het exportkrediet verstrekt van de benodigde middelen voorzien. U kunt daarbij het exportkrediet aan u laten overdragen, of een aparte (her)financiering aan de betreffende bank verstrekken. Om u als investeerder te vrijwaren van het risico van wanbetaling onder deze aan banken verstrekte leningen, is de Nederlandse staat bereid aan (her)financiers een onvoorwaardelijke betalingsgarantie te geven. Hiermee heeft u de zekerheid dat het investeringsbedrag inclusief rente op tijd terug wordt ontvangen. Deze garantie heet Exportkredietgarantie (EKG). Atradius Dutch State Business geeft de Exportkredietgarantie aan u af op naam van de Nederlandse Staat en in samenhang met een Financieringspolis aan de bank.

Nederlandse investeringen in buitenlandse bedrijven of projecten

Bent u een Nederlandse onderneming die investeert in bedrijven in het buitenland?

Uw investeringen in het buitenland in de vorm van aandelenkapitaal, geld of vaste activa, verzekeren wij tegen verlies als gevolg van politieke oorzaken: onteigening, transferbelemmeringen en oorlog (inclusief andere vormen van politiek geweld). Dit kan met onze Investeringsverzekering. Het risico dat u uw aandelenkapitaal, geld of vaste activa verliest als gevolg van de genoemde onvoorspelbare politieke risico’s, is dan afgedekt.

Kopers (financiering, lease en garanties)

Bent u eigenaar van een onderneming die zaken doet met Nederlandse exporteurs en zoekt u financiering voor de aankoop van kapitaalgoederen, diensten of aannemingswerken?

Uw onderneming kan in dit geval een exportfinanciering aantrekken bij een bank. De betreffende bank kunnen wij vervolgens verzekeren tegen het risico dat uw onderneming deze lening niet terugbetaalt. Dit risico kunnen wij voor uw bank verzekeren met onze Financieringspolis. Dit maakt het voor u gemakkelijker om financieringen aan te trekken voor de aanschaf van Nederlandse goederen, diensten of aannemingswerken.

Investeert u in nieuwe projecten die u wilt financieren op basis van verwachte kasstromen (projectfinanciering)?

Als u investeert in een onderneming die speciaal is opgericht voor een project, en u in beginsel geen garanties afgeeft, dan vraagt u uw banken om op basis van de verwachte kasstroom van het project te financieren. Indien het project gebruik maakt van toeleveranties uit Nederland kunnen wij uw bank verzekeren tegen het risico dat de projectfinanciering niet wordt terugbetaald. Uw bank kan dan dekking krijgen met onze Financieringspolis . De beoordeling van een projectfinanciering is anders dan bij financieringen aan een overheid of bestaand bedrijf. Meer informatie over de manier waarop wij projectfinancieringen beoordelen, leest u hier.

Least uw onderneming Nederlandse kapitaalgoederen van leasemaatschappijen?

Indien de onderneming waarvan u eigenaar bent Nederlandse kapitaalgoederen least, dan loopt de leasemaatschappij het risico dat de leasetermijnen niet worden betaald. Het aantrekken van de leasefinanciering kunnen wij versoepelen door dit kredietrisico te verzekeren. Het risico dat leasetermijnen niet worden betaald kunnen wij voor uw leasemaatschappij, zowel bij operational lease als financial lease, verzekeren met onze Leaseverzekering. Ook het risico op onteigening van het kapitaalgoed kan door ons voor uw leasemaatschappij verzekerd worden.

Vraagt u exporteurs om ten gunste van uw onderneming bankgaranties te stellen ten behoeve van de aanschaf van Nederlandse export?

Indien uw onderneming Nederlandse export aanschaft, kunt u met de Nederlandse exporteur zijn overeenkomen dat deze bankgaranties stelt. Dit kunnen garanties zijn in verband met een aanbetaling, of bijvoorbeeld uitvoeringsgaranties gedurende de bouwperiode. Een garantieverstrekker, zoals een bank, kan deze bankgarantie namens de Nederlandse exporteur aan uw onderneming afgeven. Als de bankgarantie geclaimd wordt, loopt de garantieverstrekker het risico dat de Nederlandse exporteur niet in staat is het bedrag van de garantie te vergoeden. Dit risico kunnen wij van de garantieverstrekker overnemen met onze Contragarantie. Daarmee wordt de afgifte van de garantie ten behoeve van uw onderneming vergemakkelijkt.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

 

Gerelateerde content

Exportkredietgarantie

Diensten

Wanneer een bank de export van kapitaalgoederen financiert, zal zij zich hiervoor funden. Dit kan uit eigen middelen, maar vaak zal de bank hiervoor op haar beurt financiering (funding) aantrekken.

Investeringsverzekering

Diensten

U wilt een buitenlandse onderneming opzetten of overnemen? Met een investeringsverzekering dekt u de risico's af.

Projectfinanciering

Diensten

Kredietverzekeringen worden niet alleen afgesloten op bestaande bedrijven. Er zijn ook mogelijkheden indien de leningnemer geen “track record” heeft en we niet terug kunnen vallen op garanties.