Atradius DSB verstevigt anti-omkopingsbeleid

Atradius nieuws

Amsterdam - Atradius DSB verscherpt anti omkopingsbeleid in samenwerking met de overheid na evaluatie.

Volgend op de beleidsevaluatie van het anti-omkopingsbeleid en na consultatie implementeert Atradius DSB samen met de staat nieuw beleid om omkoping en corruptie tegen te gaan. Vanaf 1 mei 2024 worden alle nieuwe aanvragen onder de exportkredietverzekering (ekv), het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) behandeld volgens het nieuwe beleid.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anti omkopingsbeleid

 

 

 

Evaluatie leidt tot aanscherpen anti-omkopingsbeleid:

  • Beoordeling risico omkoping en corruptie: Atradius DSB beoordeelt aan de hand van zeven risicocategorieën en risico-indicatoren het risico op omkoping en corruptie.
  • Uitbreiding van benodigde standaard documentatie: Een organogram tot aan de Ultimate Beneficiary Owners (UBO) wordt in ieder geval opgevraagd1 voor de aanvrager/verzekerde en de afnemer/debiteur. Verder zal voor de afnemer/debiteur ook een bewijs van inschrijving(registratiebewijs) in de lokale Kamer van Koophandel worden opgevraagd.
  • Risicomonitoring: Atradius DSB zal bij het verlengingen van een dekkingstoezegging of dekkingsadvies monitoring uitvoeren om mogelijke wijzigingen op het risico van omkoping en corruptie te kunnen signaleren en beoordelen.
  • Risicoclassificatie: Atradius DSB classificeert aanvragen conform beleid als normaal, hoog of onacceptabel risico.
  • Governance Atradius DSB: De enhanced due diligence procedure (EDD) is verduidelijkt. De criteria wanneer een EDD moet plaatsvinden, zijn nu beschreven.
     

Nieuwe Anti-Omkopingsbeleid

Het nieuwe anti-omkopingsbeleid is hieronder te downloaden en beschikbaar op de productpagina’s.

Anti-Omkopingsbeleid in het Nederlands
Anti-Omkopingsbeleid in het Engels

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie of vragen neem contact op met uw zaakbehandelaar of stuur een email naar dsb.compliance@atradius.com.
 

[1] Niet van toepassing bij de producten: zelfstandige garantiedekking, de zelfstandige contragarantie of de Fair Calling Facility.

 

Downloads

Download
Download
Anti-bribery policy

1.78MB PDF