Internationale financiering met DTIF

Geeft u uw buitenlandse afnemer betalingsuitstel door middel van wissels of promessen? En is uw (huis)bank niet in staat om financiering te bieden? Dan kunt u wellicht terecht bij het DTIF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exporteren naar  buiteland met behulp van Atradius DSB financiering DTIF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u kapitaalgoederen exporteert kan het voorkomen dat uw (huis)bank niet in staat is om financiering te bieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u werkt met wissels of promessen waarbij het transactie bedrag te klein is. En zelf financieren uit eigen vermogen belast uw werkkapitaal, en is dus voor de meeste bedrijven ook geen optie.

Daarom is het ministerie van Buitenlandse Zaken gestart met het Dutch Trade & Investment Fund. Vanuit dit fonds wordt (onder meer) financiering verschaft aan bedrijven die exporteren. We bieden dit aan op alle landen waarop we open zijn onder ons reguliere landenbeleid, die niet vallen onder de DGGF-regeling .

Mocht het dus niet mogelijk zijn om een bankfinanciering voor uw export aan te trekken, dan zijn er mogelijkheden om financiering van ons te ontvangen. Afhankelijk van het land is dit tot maximaal 5 miljoen euro.

Hoe werkt het en hoe vraag ik het aan?

Het Dutch Trade & Investment Fund dekt het betalingsrisico. Onder bepaalde voorwaarden kan het fonds ook een financiering tot € 5 miljoen aan uw afnemer verstrekken. De afsluiting van een dergelijk financieringscontract is op basis van een leverancierskrediet en gaat samen met een exportkredietverzekering. Hierbij kan Atradius wissels verdisconteren na aflevering van de goederen ter plaatse. Hierdoor kunt u uw afnemer langere betalingstermijnen aanbieden, zodat deze gespreid over meerdere jaren mag betalen. Hoe dit precies werkt kunt u vinden in de flyer ‘bevoorschotten’ hieronder. Tevens kan Atradius werkkapitaal verschaffen.

Hiervoor gelden naast onze reguliere voorwaarden ook enkele additionele voorwaarden. U ontvangt bij acceptatie dezelfde verzekeringsdocumentatie als onder onze reguliere Exportkredietverzekering. U bent daardoor verzekerd door de Nederlandse Staat. De premie wordt op dezelfde wijze berekend als onder de reguliere Exportkredietverzekering.

Bekijk het filmpje van onze klant MOBA, die gebruik heeft gemaakt van DTIF. Om deze video te bekijken vragen wij u de marketing-cookies te accepteren.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor financiering uit het DTIF in aanmerking te komen, moet naast onze reguliere voorwaarden ook aan een aantal extra voorwaarden worden voldaan:

  • het betreft een transactie van kapitaalgoederen of aannemerij op een land dat NIET op de DGGF-landenlijst staat, maar waarop wel reguliere ekv dekking mogelijk is.
  • het fonds is primair bedoeld voor het Nederlandse mkb, of voor grotere bedrijven indien zij kunnen aantonen dat de export een positief effect heeft op het Nederlandse mkb.
  • Het fonds is bedoeld in aanvulling op de markt. Om deze additionaliteit te toetsen, vragen we om een schriftelijke afwijzing van uw commerciële financier (bijv. huisbank) voor het betreffende disconto.

Overige mogelijkheden via DTIF

DTIF biedt ook mogelijkheden bij investeringen van Nederlands MKB bijvoorbeeld bij uitbreiding van uw bedrijf met een vestiging in het buitenland. Dan is steun in de vorm van leningen garanties met terugbetaalverplichting mogelijk. Maar ook als u wilt importeren uit het buitenland en u krijgt de financiering niet rond, dan biedt DTIF mogelijkheden om uw lokale leverancier voor te financieren. Zowel voor investeringen als importtransacties kunt u terecht bij Invest International.

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Het DTIF is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Vertel mij meer over DTIF