Ekv verduurzaamt en ondersteunt steeds meer mkb in 2022

Atradius nieuws

AMSTERDAM, 27 juni 2023 – Atradius Dutch State Business (DSB) verzekerde in 2022 namens de overheid voor €4,8 miljard aan exportkredieten.

Het gedekte bedrag had betrekking op de export van kapitaalgoederen en aannemerijwerkzaamheden. Het aandeel dekkingen voor mkb-bedrijven en voor groene transacties nam sterk toe.

  • Aandeel groene transacties toegenomen van 26% in 2021 naar 35% in 2022
  • Mkb transacties goed voor 49% van totale portefeuille  
  • 153 verzekeringen afgegeven met een totaal volume van €4,8 miljard
  • Relatief weinig schade uitgekeerd

In 2022 verstrekte Atradius DSB voor alle actieve regelingen 153 polissen. Hiermee konden exporteurs van Nederlandse kapitaalgoederen en diensten uit diverse sectoren met meer zekerheid zakendoen in 50+ landen.

  • Het totale volume van afgegeven polissen bereikte in 2022 €4,8 miljard, bijna het dubbele van het jaar ervoor.
  • Het aandeel mkb-exporteurs die gebruik maakten van de ekv nam toe van 38% in 2021 naar 49% in 2022.
  • De premie-inkomsten waren in 2022 €143 miljoen, net iets lager dan in 2021.
  • De uitgekeerde schades waren met €69 miljoen lager dan in 2021. Daarnaast werd er €72 miljoen aan incasso’s ontvangen op in het verleden uitgekeerde schadevergoedingen. In de meeste gevallen is dit het resultaat van langlopende incassotrajecten.

Meer groene transacties

Het aantal groene transacties in de portefeuille is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, van 10% in 2020, naar 26% in 2021 en 35% in 2022. In 2022 ging dit onder andere om zonne-energie, waterzuivering, vervoer van windmolens en de ontwikkeling van groene ammonia. De eerste polis onder de nieuwe Groendekking werd uitgereikt aan Econowind voor het ontwikkelen van brandstof besparende, industriële zeilen voor vrachtschepen.  De sectorverdeling van de uitgereikte polissen was divers in 2022, met wederom aan top de machinebouw en de maritieme sector. In de komende jaren zal Atradius DSB als uitvoerder van de ekv inzetten op verdere steun aan de verduurzaming van de Nederlandse exporteconomie en in het bijzonder meer bereik genereren onder mkb-ondernemers.

Over Atradius Dutch State Business 

Atradius Dutch State Business (DSB) is sinds 1932 de officiële exportkredietverzekeraar (Export Credit Agency) van Nederland. Atradius DSB biedt exporteurs van kapitaalgoederen, internationaal opererende aannemingsbedrijven, banken en investeerders een breed scala aan verzekeringen en garanties tegen risico’s van internationale handel. Deze diensten worden aangeboden namens en voor rekening van de Nederlandse staat. Vanuit de overheid zijn het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsverantwoordelijk. Atradius DSB maakt deel uit van Atradius N.V., een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld met kantoren in meer dan 50 landen.

Contact 

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met onze communicatiemanager, Nahuel Mercedes via dsb.press@atradius.com of op +31 (0) 6 13977018.