Afgegeven polissen

Wij streven een zo groot mogelijke openheid na bij exporttransacties die door Atradius namens de staat worden verzekerd.

Onderdeel hiervan is publicatie na afgifte van de polis. Hier vindt u een overzicht van afgegeven polissen, met uitzondering van categorie A- en B-projecten. 

Op deze pagina vindt u een overzicht van afgegeven polissen die niet behoren tot de categorieën A of B, deze worden namelijk hier gepubliceerd. 

Voordat polissen voor een Exportkredietverzekering namens de overheid worden uitgereikt zijn er diverse afwegingen aan vooraf gegaan. Wij checken namelijk voor alle in verzekering te nemen transacties of voldaan is aan de geldende voorwaarden, waarbij wij beoordelingen uitvoeren op een aantal aspecten. De aspecten die worden beoordeeld zijn onder meer de volgende:

  • Financieel: Hierbij wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van de afnemer. Wij kijken naar de financiën van de afnemer, zoals zijn balans en verlies- en winstrekening. Maar ook naar de betalingservaringen die wij, of anderen, hebben. Als het een overheidskoper is, kijken we naar de overheidsfinanciën en de eventuele allocatie van budget. Op basis van de analyse die we daarvan doen bekijken we of de afnemer naar onze mening kan betalen voor de aan te kopen goederen en/of diensten.
  • Economie en politiek: We kijken ook naar de ‘omgevingsfactoren’. Is het land waarin de afnemer is gevestigd economisch en politiek stabiel? Zijn er financiële issues, bijvoorbeeld met conversie van lokale valuta of de transfermogelijkheden? Zijn er sancties van toepassing?
  • Mens en milieu: We kijken naar de effecten van de transactie op het milieu. Ook bekijken we hoe wordt omgegaan met de rechten van werknemers of van mensen die op de projectlocatie wonen. Deze aspecten analyseren we aan de hand van het Beleidsdocument MVO.
  • Omkoping & corruptie: We beoordelen het risico op omkoping en corruptie van de transactie en kijken dan naar zowel de exporteur, afnemer en eventuele agent.  

Voor alle door ons namens de Nederlandse staat verzekerde exporttransacties of investeringen publiceren wij een aantal gegevens, met uitzondering van koersrisicoverzekeringen en inschrijf-garantiedekking. Uiteraard blijven hierbij de gerechtvaardigde belangen van het Nederlandse bedrijfsleven gewaarborgd. 

Per individuele verzekerde exporttransactie of investering zijn dat onder meer de naam van de exporteur, investeerder of financier, de naam en het land van de afnemer, een omschrijving van de transactie of investering en de uitkomst van de beoordeling van de milieu- en sociale gevolgen.  

Publicatie van deze gegevens vindt altijd plaats binnen één maand na afgifte van de polis. Indien de aspirant-verzekerde op basis van zwaarwegende redenen bij haar aanvraag een verzoek hiertoe indient, kunnen wij, met akkoord van de staat, van deze termijn afwijken. 

Oude overzichten vanaf 1 juli 2002 kunt u opvragen via info.dsb@atradius.com.