Werkkapitaaldekking

U wilt uw exporttransactie voorfinancieren, maar niet uw reguliere banklijnen belasten? bekijk hier onze werkkapitaalverzekering.

De Werkkapitaaldekking biedt een oplossing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corporate teamwork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedekte risico’s

De Werkkapitaaldekking dekt de financier van uw extra werkkapitaalfaciliteit voor uw exporttransactie tegen wanbetaling van de hoofdsom, de rente en de achterstalligheidsrente. De dekking geldt totdat u betaald wordt door uw klant bij levering (contant of uit een nafinanciering). Indien u in gebreke blijft, wordt na een wachttermijn van drie maanden schade vergoed aan de financier.

Beoordelingsproces

Vaak komt de Werkkapitaaldekking in beeld wanneer uw bestaande kredietlijnen voor de voorfinanciering van uw exporttransactie nu of in de toekomst ontoereikend zijn. De Werkkapitaaldekking is dan ook bedoeld om uw financiële speelruimte te vergroten, waardoor meer exporttransacties mogelijk zijn.

Atradius beoordeelt in dit geval de kredietwaardigheid van uw organisatie. Als vuistregel mag voor desbetreffende transactie het obligo van Atradius op uw organisatie niet groter zijn dan het eigen vermogen, en het totale obligo niet groter dan drie maal het eigen vermogen.

Bij de beoordeling of acceptatie mogelijk is, wordt ook bepaald of er zekerheden nodig zijn op de goederen in aanbouw en de bijbehorende voorraden. Werkkapitaaldekking is zelfstandig, dus zonder exporteurs- of financieringspolis mogelijk. Indien non-betaling van uw klant echter een gevaar vormt voor de continuïteit van uw organisatie, is Werkkapitaaldekking alleen mogelijk in combinatie met een exporteurspolis van Atradius. Meer informatie daarover vindt u hier.

Eigen risico

De financier van de werkkapitaalfaciliteit heeft een eigen risico van 20%-50%.

Premie

De premie wordt marktconform berekend door Atradius op grond van de rating van uw bedrijf. Deze is betaalbaar door de financier van de werkkapitaalfaciliteit. Hij kan ervoor kiezen deze vooraf te betalen of gelijktijdig met de rentebetalingen.

Valuta

Dekking van een lening in andere valuta’s dan de euro is mogelijk. Voor stabiele, harde valuta’s (zoals de US dollar, Britse pond of Japanse yen) luiden de premie en de eventuele schadevergoeding in de betreffende valuta. Leningen in andere valuta’s kunnen wij in veel gevallen ook in verzekering nemen. De premie en de eventuele schadevergoeding luiden dan in de tegenwaarde in euro’s. Wel geldt bij dekking in vreemde valuta’s een maximale koers waartegen wij schade uitkeren. Deze is over het algemeen zeer ruim. Het overgrote deel van uw koersrisico is daarmee afgedekt.

Buitenlandse banken

Onze Financieringspolis is bestemd voor Nederlandse en buitenlandse banken. Banken die niet gevestigd zijn in een OESO-land, komen voor verzekering in aanmerking indien zij na een reputatiecheck akkoord zijn bevonden.

Documentatie

Atradius neemt geen documentatierisico. Dit betekent dat wij de lenings- en zekerhedendocumenten niet inzien. Via het aanvraagformulier meldt u ons de belangrijkste kenmerken van de lening. In de polis nemen wij eventueel zaken op waarvan wij verlangen dat u ze in de leningsdocumentatie meeneemt.

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

 

Vertel mij meer over dit product.