Exporteurspolis

U wilt exporteren, maar krijgt u ook betaald? En hoe krijgt u financiering als uw klant krediet wenst? Lees hier hoe onze verzekering u helpt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exporteren, maar ook betaald krijgen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het?

 • een polis die u verzekert tegen het risico dat uw klant niet betaalt;
 • geschikt voor kapitaalgoederen en dienstentransacties;
 • geschikt voor transacties vanaf ongeveer 200.000 euro;
 • dekt het betalingsrisico van uw klant vanaf de fabricage of pas vanaf de levering;
 • dekt zowel politieke als economische redenen voor het uitblijven van betalingen, dus niet alleen faillissement maar ook oorlog, natuurrampen en financiële problemen bij de overheid van het exportland;
 • het gedekte percentage ligt tussen 90 en de 98. De rest is uw eigen risico.

Hoe werkt het?

 • u kunt 1 polis aanvragen per transactie;
 • al voor u het contract sluit, kunt u bij ons een verzekering aanvragen. Als het risico voor ons aanvaardbaar is, krijgt u een dekkingstoezegging. Dan weet u vooraf onder welke voorwaarden wij uw risico's verzekeren. Hiermee hebt u een ruggensteun in uw onderhandeling met de klant;
 • als u het contract sluit, krijgt u van ons de verzekeringspolis;
 • als uw klant niet betaalt, kunt u bij ons claimen na de wachttermijn. Die bedraagt op de meeste landen drie maanden, vanaf de vervaldag van uw vordering. Binnen de wachttermijn verlangen wij dat u alsnog probeert betaling van de klant te ontvangen. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van een betalingsachterstand. Dan kunnen we desgewenst samen het pad bepalen om te incasseren;
 • hebt u na de wachttermijn recht op schadevergoeding, dan vergoeden wij namens de overheid over het gedekte percentage. Dit geldt ook voor fabricatieschade. Wij vergoeden dan over de door u gemaakte kosten, zoals deze blijken uit uw voorcalculatie. Schade wordt doorgaans vergoed in euro’s. Bij schadevergoeding nemen wij uw vordering op de klant over, inclusief de bijhorende zekerheden. Wij proberen dan alsnog te incasseren. Indien dit lukt, krijgt u ook uw eigen risico vergoed.

Als verzekeren alleen niet genoeg is

 • Wij geven ook directe garanties af op handelswissels van uw klant, zodat u hierop een voorschot ontvangt;
 • Verstrekt uw bank een lening voor het leverancierskrediet? Ook deze kunt u meeverzekeren met een Financieringspolis;
 • Verlangt uw klant een aanbetalings- of uitvoeringsgarantie? Ook die kunnen wij afdekken, zodat u kredietruimte bij uw bank vrijspeelt.

Hoeveel kost het?

De hoogte van de premie staat aan het begin van de transactie vast. Deze hangt onder andere af van de hoogte van het contractbedrag, het land van export en de rating van uw klant.

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com

Brochure 

Lees meer informatie in de Algemene Brochure van Atradius DSB.

Vertel mij meer over dit product.