Exporteurs

"Dankzij dekking van Atradius Dutch State Business heb ik meer financiering bij mijn bank kunnen krijgen voor mijn exportorders."

Vooraf zeker van betaling met exportkredietverzekering. Ook in landen waar betaling niet vanzelfsprekend is.

Als exporteur krijgt u zelden alles vooruitbetaald. Dus bestaat het risico dat u uw geld niet ontvangt; bijvoorbeeld als de klant failliet gaat, of als zijn overheid betaling tegenhoudt. Gelukkig kunt u deze risico’s afdekken. Atradius Dutch State Business biedt hiervoor een aantal producten aan in opdracht van de Nederlandse overheid. Deze producten zijn specifiek bedoeld voor exporteurs die het risico willen afdekken, daar waar commerciële verzekeraars het vaak laten afweten.

Dit doen we al meer dan 80 jaar. In die tijd hebben wij de kennis en ervaring opgebouwd om u als exporteur de juiste mix van oplossingen aan te bieden. Wij verzekeren uw transactie van het begin tot de laatstse betaling. Wat er ook gebeurt.

Bekijk hieronder onze oplossingen en producten.

Oplossingen voor betalingsrisico en financiering van uw klant

Wilt u het betalingsrisico op uw buitenlandse klant verzekeren?

Als u het risico loopt dat uw buitenlandse klant niet betaalt, kunnen wij dit risico voor u verzekeren met onze Exporteurspolis. Dit beperkt uw risico en zorgt ervoor dat u zich bezig kunt houden met de zaken die voor u belangrijk zijn: het exporteren van uw producten of diensten.

Vraagt uw klant uitgestelde betaling/financiering?

Als uw buitenlandse klant een uitgestelde betaling vraagt, kunnen wij dit (doorgaans samen met uw bank) mogelijk maken. Uw bank verstrekt een lening aan uw afnemer, wij verzekeren deze met onze Financieringspolis. Vaak kunt u al tijdens de leveringsperiode uit deze lening betaald krijgen, zodat u over de benodigde liquiditeiten beschikt. Als  de uitgestelde betaling plaatsvindt in de vorm van van wissels (of promessen of een uitgesteld accreditief),  kan uw bank u hierover een voorschot uitkeren met onze Directe Garantie aan uw bank. Dan hoeft u zelf niet op uw geld te wachten nadat u geleverd heeft. Als uw bank geen voorschot uitkeert, kunnen wij dat in sommmige gevallen wel doen tot 5 miljoen euro (DTIF, DGGF en Financiering).

Heeft uw project een ontwikkelingskarakter?

Indien uw internationale project een ontwikkelingskarakter heeft, bieden wij mogelijkheden via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Onder het DGGF verzekeren wij betalingsrisico’s (Exporteurspolis), bankleningen (Financieringspolis), bankgaranties (Garantieverzekering) en leverancierskredieten (Directe Garantie).

Oplossingen voor voorfinanciering en werkkapitaal

Zoekt u financiering tijdens de leveringsperiode/uitvoeringsperiode?
Tijdens de leverings- of uitvoeringsperiode van een exportproject zijn de inkomsten en uitgaven niet altijd in balans. Indien u dit gat wilt dichten met een lening van uw bank, kunnen wij deze lening verzekeren met onze Werkkapitaaldekking. Zo bent u er op voorhand van verzekerd dat u voldoende middelen heeft om uw project succesvol uit te voeren.
Vraagt uw klant bankgaranties en zoekt u daarvoor ruimte in uw financiering?
Uw buitenlandse afnemer kan vragen om een bankgarantie voor een aanbetaling, of om bijvoorbeeld een uitvoeringsgarantie gedurende de looptijd van uw project. Wij kunnen deze garantie verzekeren tegen onterecht opvragen met onze Garantieverzekering. Ook kunnen wij uw bank voorzien van onze Contragarantie.  Daarmee blijft uw kredietlijn vrij waar deze voor bedoeld is: de uitvoering van uw project. De Garantieverzekering en Contragarantie zijn gezamenlijk of apart af te nemen.

 

Overige oplossingen

Wilt u investeren in het buitenland?
Investeringen in het buitenland in de vorm van aandelenkapitaal, geld of vaste activa, verzekeren wij tegen verlies als gevolg van politieke oorzaken: onteigening, transferbelemmeringen en oorlog (inclusief andere vormen van politiek geweld). Dit kan met onze Investeringsverzekering. U kunt met een gerust hart investeren, in de wetenschap dat deze onvoorspelbare risico’s zijn afgedekt.
Loopt u een koersrisico gedurende een aanbestedingstraject?
Als u een aanbieding doet binnen een internationaal aanbestedingstraject in een andere valuta dan de euro, loopt u een valutarisico.  Uw winst kan dan al verdampen voordat u aan uw project begonnen bent. Dit risico kunt u bij ons afdekken met onze Koersrisicoverzekering. Op deze manier bent u verzekerd van de inkomsten in euro’s op het moment dat u het project gegund krijgt.

 

Wat is de juiste mix voor uw exporttransactie?

We vertellen u graag meer over de onze oplossingen voor exporteurs en de combinatie die het beste bij u past.

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Neem nu contact met mij op voor de beste oplossing

Gerelateerde content

Investeerders

Bent u van plan te investeren in het buitenland? Dan kan onze investeringsverzekering u beschermen tegen politieke risico's.

Aannemers

U wilt een project uitvoeren in het buitenland. Maar hoe zit het met de betalingen? En hoe beschermt u uw materieel als u daar aan het werk bent?