Dekking van bankgaranties

Vraagt uw buitenlandse afnemer bankgaranties voor kapitaalgoederen die u wil gaan leveren?

Als u een vooruitbetaling wenst, verlangt uw afnemer vaak dat uw bank daartegenover een vooruitbetalingsgarantie stelt. Of een potentiƫle klant vraagt bij een aanbesteding om een inschrijfgarantie (tender bond). Soms stelt uw bank namens u ook andere garanties. Deze belasten uw bankfaciliteit. Met onze garantiedekkingen Fair Calling Faciliteit en Contragarantie speelt u weer kredietruimte vrij bij uw bank. Lees hier hoe dit werkt.

Waartegen bent u beschermd met onze garantiedekking?

De garantiedekking van Atradius Dutch State Business beschermt u en uw bank tegen het risico dat uw afnemer de garantie opvraagt. Wij bieden hiervoor verschillende producten, afhankelijk van uw behoeften en die van uw bank. U dekken wij tegen het risico dat uw afnemer de garantie onterecht opvraagt. Uw bank dekken we tegen het risico van elke opvraging, of die nu terecht of onterecht is.

De volgende verzekeringen bieden wij u tegen het risico dat uw afnemer garanties onterecht opvraagt:

 • aanvullende dekking, indien u tevens het betalingsrisico op uw afnemer bij ons verzekert;
 • zelfstandige garantiedekking, indien u geen behoefte heeft aan andere risicoafdekking op uw afnemer;
 • garantiedekking als onderdeel van de Fair Calling  Facility. Deze dekking ontvangt u als u geen behoefte heeft aan andere risicoafdekking op uw afnemer, maar uw bank wel een contragarantie van ons verlangt. Zie verder hieronder.

De volgende garanties bieden wij uw bank tegen het risico dat uw afnemer bankgaranties opvraagt, om welke reden ook:

 • Contragarantie. Deze garantie ontvangt de bank als u aanvullende dekking bij ons heeft;
 • zelfstandige Contragarantie. Deze garantie ontvangt de bank als u verder geen behoefte heeft aan dekking;
 • Contragarantie als onderdeel van de Fair Calling Facility. Deze garantie ontvangt de bank als u dekking heeft onder de Fair Calling Facility.

Het voordeel van onze Contragaranties is dat de garantie stellende bank de kredietruimte van u niet zal belasten voor het gedekte percentage van het garantiebedrag. U kunt de aldus vrijgekomen liquiditeiten weer gebruiken voor uw bedrijfsvoering.

Gedekt percentage

 • indien uw exporttransactie is verzekerd voor het fabricatie- en kredietrisico op uw afnemer (met of zonder contragarantie): maximaal 95 tot 98%;
 • indien u de exporttransactie niet verzekert voor het fabricatie- en kredietrisico en u heeft geen contragarantie nodig: maximaal 95 tot 98%.
 • Indien u de exporttransactie niet verzekert voor het fabricatie- en kredietrisico en u heeft wel contragarantie nodig: maximaal 80%.

Beoordeling

Als wij onder de Contragarantie aan uw bank uitkeren en uw afnemer heeft de garantie terecht opgevraagd, dan verhalen wij op u. Dit heet regres. Wij maken een beoordeling van u om te kunnen inschatten hoe groot de kans op regres is. Uw totale regresverplichtingen voor contragaranties aan uw bank(en) mogen tot drie keer uw eigen vermogen bedragen, of dat van uw regresgarant (bijvoorbeeld een moedermaatschappij). De garantiebedragen per exporttransactie mogen niet hoger zijn dan uw eigen vermogen of dat van uw regresgarant.

Verder beoordelen wij van u en uw eventuele regresgarant  de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit alsmede uw capaciteiten om de exporttransactie goed te kunnen uitvoeren.  

Welke garanties kunt u bij ons verzekeren?

 • vooruitbetalingsgaranties;
 • uitvoeringsgaranties;
 • onderhoudsgaranties;
 • retentiegaranties;
 • inschrijfgaranties.

Hoe vraagt u dekking aan?

 • u kunt met het aanvraagformulier dekking aanvragen per contract. Het is mogelijk dat uw bank per contract meerdere garanties namens u stelt;
 • al voordat u de garantie(s) laat stellen, kunt u bij ons een verzekering aanvragen. Als het risico aanvaardbaar is, krijgt u van ons een dekkingstoezegging. Op het moment dat de garantie gesteld gaat worden, informeert u ons en zetten wij de dekkingstoezegging om in een polis voor de desbetreffende garantie(s). Voor de eventueel nog resterende garanties die niet gesteld zijn, houdt u een dekkingstoezegging;
 • u kunt in het aanvraagformulier aangeven dat u een contragarantie voor uw bank wenst;

Premie

Voor garantiedekking kunt u hier uw premie berekenen.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

 

Vertel mij meer over dit product.