CIRR-financiering

Via Atradius DSB is voor de meeste non-militaire exporttransacties CIRR-financiering beschikbaar voor Nederlandse exporteurs.

 

 

 

 

 

 

 

CIRR garantie

 

 

 

Wat is het?

CIRR (Commercial Interest Reference Rates) is een internationaal – in de Arrangement on Officially Supported Export Credits – afgesproken lage vaste rente die gebruikt mag worden bij exportfinanciering. Uw bank kan een CIRR-financiering aanvragen, waardoor uw buitenlandse afnemer tegen een gunstige vaste rente (gekoppeld aan CIRR) een krediet kan krijgen vanaf ondertekening van de exportlening. Deze regeling is overeengekomen tussen het ministerie van Financiën en NWB Bank.

Wat is het voordeel?

CIRR is een interessante optie voor exporteurs om mee te nemen in de onderhandelingen met hun buitenlandse afnemers. Het biedt voor de afnemers immers de zekerheid van een laag vast rentetarief, waardoor de kosten van een project vooraf vaststaan.

Hoe werkt het?

 • De exportbank dient minimaal investment grade te zijn (dus BBB- of beter).
 • De exportbank dient naast de financieringsaanvraag tevens een aanvraag voor CIRR in bij Atradius DSB. Zodra de aanvraag van de exportbank is ontvangen zal Atradius DSB contact opnemen met de NWB Bank om te controleren of CIRR-financiering voor de desbetreffende exporttransactie beschikbaar is. Dit zal doorgaans het geval zijn. Militaire transacties zijn uitgesloten. Atradius DSB zal aan de exportbank een dekkingstoezegging afgeven voor de financieringspolis én voor de CIRR-financiering.

Per datum dat aan alle cp’s (conditions precedent) van de exportlening is voldaan zullen de volgende documenten worden getekend op dezelfde dag (‘Effective Date’):

 • Herfinancieringsovereenkomst tussen sectorbank en exportbank. De NWB Bank zal het CIRR-tarief’ vrijgeven;
 • De regresovereenkomst en de pandakte voor de exportlening tussen exportbank en Atradius DSB;
 • De CIRR-garantie (de ekg), door DSB verstrekt ten gunste van de NWB Bank;
 • De financieringspolis die door Atradius DSB aan de exportbank wordt verstrekt.

De NWB Bank verstrekt de CIRR-financiering aan de exportbank op de aangegeven trekkingsdag(en), ongeacht eventueel uitstel van de trekkingsdagen onder de exportlening. Het betreft dus een vooraf overeengekomen vast trekkingsschema. In de meeste gevallen zal de CIRR-lening worden geherfinancierd zodra het exportkrediet volledig is getrokken. Aan een oplossing voor flexibiliteit in het trekkingsschema wordt gewerkt, neem contact op over de mogelijkheden.

 • In de herfinancieringsovereenkomst is het ‘CIRR-tarief’ gelijk aan: CIRR -/- 35bps (EUR) of CIRR -/- 20bps (USD), vermeerderd met een potentiële forward premie die wordt berekend als trekkingen plaatsvinden na de Effective Date.
 • Voorts is het CIRR-tarief niet negatief en ondervindt de NWB Bank geen extreme marktomstandigheden.
 • De NWB Bank vraagt geen commitment fee of arrangement fee voor CIRR-financieringen.
 • Non-betaling door de debiteur onder de exportlening levert geen opschortingsrecht op voor de exportbank onder de herfinancieringsovereenkomst met de NWB Bank.
 • Elke (i) afwijking van het trekkingsschema of (ii) vervroegde aflossing door de exportbank aan de NWB Bank is onderhevig aan een marktwaardeverrekening door vaststelling van breakage costs (make whole).


De dekkingstoezegging voor de CIRR-financiering heeft een duur van zes maanden. Een eerste verlenging van deze toezegging voor opnieuw zes maanden gebeurt min of meer automatisch, bij een tweede verlenging vindt standaard een herbeoordeling plaats.

Vertel mij meer over dit product