CIRR-financiering

De CIRR-financiering van Atradius Dutch State Business is nu ook beschikbaar voor Nederlandse exporteurs. Lees hier meer over CIRR.

Wat is het?

Sinds april 2018 kan uw bank bij Atradius Dutch State Business een CIRR-financiering aanvragen, waardoor uw buitenlandse afnemer tegen een gunstige vaste marge (gekoppeld aan CIRR) een krediet kan krijgen vanaf ondertekening van de exportlening. Deze regeling is overeengekomen tussen het ministerie van Financiën en de sectorbanken BNG Bank en NWB Bank.

Wat is het voordeel?

CIRR is een internationaal afgesproken lage vaste rente die gebruikt mag worden bij exportfinanciering. Het is daarmee een interessante optie voor exporteurs om mee te nemen richting hun buitenlandse afnemers. Het biedt voor de afnemers immers de zekerheid van een laag vast rentetarief, waardoor de kosten van een project vooraf vaststaan.

Wat is het proces?

Het proces om CIRR-financiering te krijgen, kan als volgt worden beschreven:

 • De exportbank dient minimaal investment grade te zijn (BBB-).
 • Naast de financieringsaanvraag dient de exportbank tevens een CIRR aanvraag in bij Atradius DSB, het centrale loket voor de CIRR-financiering. De sectorbanken BNG Bank en NWB Bank zullen door Atradius DSB geïnformeerd worden.
 • Atradius DSB zal aan de exportbank een dekkingstoezegging afgeven voor de financieringspolis én voor de CIRR-financiering.
 • Per datum ondertekening van de export lening zullen de volgende documenten worden getekend:
  • Herfinancieringsovereenkomst tussen sectorbanken en exportbank. Hierin is o.a. het leningtarief opgenomen, bestaande uit het CIRR tarief (EUR: CIRR minus 25 bps, USD: CIRR flat) vermeerderd met de eventuele forward premie (indien de trekkingen plaatsvinden op een later moment dan de datum waarop CIRR wordt vastgezet, wordt het CIRR tarief verhoogd met de van toepassing zijnde forward premie);
  • De regresovereenkomst alsmede de pandakte inzake de export lening tussen exportbank en Atradius DSB;
  • CIRR garantie en de financieringspolis die door Atradius DSB aan de exportbank worden verstrekt.
 • De sectorbanken BNG Bank en NWB Bank verstrekken de CIRR-financiering aan de exportbank op de aangegeven trekkingsdagen, ongeacht eventueel uitstel van de trekkingsdagen onder de export lening.
 • De commitment fee onder de export lening komt volledig toe aan de exportbank.
 • Non-betaling door de debiteur onder de export lening levert geen opschortingsrecht op voor de exportbank onder de herfinancieringsovereenkomst met de sectorbanken BNG Bank en NWB Bank.
 • Vervroegde aflossing door de exportbank aan de sectorbanken BNG Bank en NWB Bank, dan wel het niet volledig trekken van de CIRR-financiering, is onderhevig aan een marktwaarde verrekening door vaststelling van breakage costs (make whole).

De dekkingstoezegging voor de CIRR-financiering heeft een duur van 6 maanden. Een eerste verlenging van deze toezegging voor opnieuw 6 maanden gebeurt min of meer automatisch, bij een tweede verlenging vindt standaard een herbeoordeling plaats.

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Vertel mij meer over dit product