Publieke consultatie COP26-verklaring

Atradius nieuws

Vanaf vandaag kunnen alle belanghebbenden van de exportkredietverzekering (ekv) reageren op de publieke consultatie voor het nieuwe beleid voor de ekv met betrekking tot de fossiele energie sector.

Dit nieuwe beleid brengt de internationale overheidssteun in lijn met de groene energietransitie (‘de COP26-verklaring’).  Reageren op de openbare consultatie kan tot 9 september via het vragenformulier op de website die wij in opdracht van het ministerie van Financiën hebben gecreëerd.

Met het ondertekenen van de COP26-verklaring tijdens de conferentie in Glasgow heeft Nederland toegezegd publieke steun via de ekv voor de fossiele energiesector in het buitenland te beëindigen.

Om een goede en gerichte implementatie van de verklaring te verzekeren, is de visie en input van het bedrijfsleven en andere belanghebbenden van groot belang. In de consultatie wordt gevraagd naar een viertal onderwerpen: de reikwijdte, uitzonderingen binnen het nieuwe beleid, vergroening ekv-diensten en de transitieperiode in 2022-2023.  

Implementatie 
Sinds de ondertekening van de COP26-verklaring is door de betrokken ministeries en in samenspraak met vertegenwoordigers van bedrijven en ngo’s al overlegd over een zorgvuldige implementatie van de verklaring. De inhoud van deze consultatie wordt meegenomen in de uitwerking van het beleid.

Over de actuele stand van zaken rondom de uitwerking van de COP26-verklaring is recent ook een brief naar de Tweede Kamer verstuurd.