Modernisering en vergroening van exportkredieten

Atradius nieuws

De deelnemers aan de ‘Arrangement on Officially Supported Export Credits’ hebben een historisch akkoord bereikt over een ingrijpende aanpassing van de regels voor exportkredieten.

De wijzigingen zullen later dit jaar in werking treden. Voor Nederlandse exporteurs worden de mogelijkheden om hun projecten tegen aantrekkelijke voorwaarden te kunnen financieren sterk verbeterd.

 

 

 

 

 

 

 

 

xport Credits agreed more generous financing terms for climate-friendly projects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moderniseringspakket, waarover tijdens de laatste Participanten-bijeenkomst bij de OESO in Parijs na complexe onderhandelingen overeenstemming is bereikt, bestaat uit twee belangrijke aspecten.

  • De mogelijkheden om aantrekkelijke voorwaarden te bieden voor klimaatvriendelijke financieringen worden verruimd door een groot aantal nieuwe projectcategorieën toe te voegen.
  • De voorwaarden voor alle exportkredieten worden gemoderniseerd, versimpeld en versoepeld. De Participanten zijn Australië, Canada, de Europese Unie, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Climate Change Sector Understanding (CCSU)

De Arrangement kent op dit moment een aantal projectcategorieën die mogen profiteren van ruimere voorwaarden vanwege hun belang voor of relatie met het klimaat. De belangrijkste zijn wind- en zonne-energie en klimaatadaptatie. Dergelijke projecten kunnen gebruikmaken van een maximale betalingstermijn van 18 jaar en van meer flexibiliteit in de betalingsvoorwaarden.

Na de wijzigingen komen veel meer projectcategorieën in aanmerking. Onder meer groene waterstof en ammoniak, opslag van energie en emissievrij of emissie-arm transport (waaronder emissievrije schepen) worden toegevoegd. Daarnaast worden de voorwaarden verder versoepeld, afhankelijk van de productcategorie wordt de maximale betalingstermijn 18 tot 22 jaar.

Voor veel Nederlandse exporteurs is verder van belang dat de definitie van klimaatadaptatie beter wordt beschreven in de nieuwe Arrangement. Voor adaptatie geldt eveneens dat de maximale betalingstermijn omhoog gaat naar 22 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD, export credits; national exporters; Export Credit Agencies; ECAs; government institutions;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisering Arrangement

Daarnaast worden alle voorwaarden uit de Arrangement herzien zodat deze beter aansluiten bij de behoeften van de kopers en bij de bestaande praktijken in de financiële sector. De huidige maximale betalingstermijn van (meestal) 10 jaar is vaak te kort, zeker gezien de economische levensduur van de geëxporteerde goederen. Voor alle transacties gaat de maximale termijn naar 15 jaar, ongeacht het bestemmingsland. Bovendien kunnen vaker dan nu afwijkende betalingsprofielen – bijvoorbeeld een langere grace period, de tijd tussen de levering van het goed en de eerste terugbetaling op de lening – worden toegestaan. Voor leningen langer dan tien jaar geldt ten slotte dat de premie voor leningnemers met een zogeheten non-investment grade profiel wordt verlaagd. Deze laatste wijziging is bijzonder voor de projecten onder de CCSU, gezien de lange looptijden.

Onder voorbehoud worden de nieuwe afspraken van kracht op 15 juli 2023.

Lees het volledige statement op de website van OESO (ENG):
Arrangement Modernisation

Contact informatie:

Voor meer informatie over de Modernisering van de Arrangement kunt u contact opnemen met Ivo Habets, onze Senior Advisor Products & International Relations via ivo.habets@atradius.com