Meer financiële steun voor klimaatprojecten

Atradius nieuws

De Arrangement on officially supported export credits kent een speciale paragraaf voor klimaat en water, de zogenaamde Climate Change Sector Understanding (CCSU).

 

Sinds 2005 kunnen hernieuwbare energieprojecten en klimaatadaptatie al gefinancierd worden op ruimere condities dan de standaard Arrangement financieringsvoorwaarden. De reikwijdte van de CCSU was echter toe aan uitbreiding om de energietransitie en technologische innovatie op het vlak van klimaatmitigatie beter te ondersteunen. Bovendien bleken de criteria voor klimaatadaptatieprojecten in de praktijk niet te werken en ontbrak het aan een heldere definitie. Dit was aanleiding om in 2020 internationale onderhandelingen te starten voor de herziening van de CCSU gelijktijdig met de onderhandelingen over de modernisering van de Arrangement. Zie ook: Vernieuwde Arrangement in werking.

 

 

 

More financial support

 

Op 15 juli 2023 treedt de herziene Arrangement in werking en gelden vanaf die datum ook ruimere financieringsvoorwaarden voor een brede waaier aan klimaat gerelateerde economische activiteiten. Dit zijn:

  • Productie van hernieuwbare energie, CO2-opslag en -gebruik, transmissie, distributie en opslag van schone energie (incl. productie van batterijen en recycling),
  • Productie van schone waterstof en ammonia, transmissie, distributie en opslag van waterstof,
  • Lage-emissie-fabricage,
  • Emissievrij vervoer over water,
  • Lage-emissievervoer over weg en spoor als ook faciliterende infrastructuur hiervoor
  • Winning van kritieke grondstoffen en mineralen op land ten behoeve van de energietransitie.

Voor lage-emissievervoer over water en synthetische brandstoffen is een zogenaamde placeholder opgenomen in de Arrangement. Zodra landen overeenstemming hebben bereikt over deze twee activiteiten, zal de uitkomst daarvan toegevoegd worden aan de herziene CCSU van 15 juli 2023.

Naast scope-uitbreiding zijn ook de gunstigere financieringsvoorwaarden van belang. Deze zien vooral toe op langere looptijden (tussen 18 en 22 jaar) en meer mogelijkheden voor het structureren van de klimaatfinanciering.

Dit akkoord is gesloten tussen Australië, Canada, EU, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de VS.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via dsbinternationaldesk@atradius.com of uw accountmanager.  

Nuttige links:

De tekst van de nieuwe Arrangement vindt u op deze pagina: Export credits - OECD 

Hier vindt u een FAQ document opgesteld door het OESO-secretariaat met antwoorden op veelgestelde vragen over de gemoderniseerde Arrangement: June 2023 - FAQ new Arrangement.pdf (oecd.org)