Boskalis zorgt voor landaanwinning in Duqm, Oman

Persbericht

Boskalis Westminster Dredging BV uit Papendrecht is één van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. Ze zijn een expert op het gebied van duurzame landaanwinning.

 

 

Landaanwinning in Duqm Oman

 

 

Daardoor heeft Boskalis een opdracht binnengehaald van de Special Economic Zone Authority in Duqm (SEZAD) in Oman voor de bouw van het Duqm Liquid Bulk Berth (DLBB) Project bij de haven van Duqm. Het betreft hier werkzaamheden voor de eerste fase van onder meer 52 ha. landaanwinning voor een overslagterminal, waar producten zoals kerosine, diesel en ruwe olie worden op- en overgeslagen. Boskalis is verantwoordelijk voor de technische ontwerpen, de bouw van de maritieme infrastructuur en de uitvoering van bagger- en opspuitingswerkzaamheden. Het DLBB-project maakt deel uit van het masterplan voor de stad Duqm, waarbij de haven en de omliggende terreinen worden gezien als een katalysator van de economie van de Al Wusta regio.

Het DLBB-project maakt slechts een beperkt deel uit van het totale ontwikkelingsplan in Duqm. Toch  levert dit naar verwachting circa 60 permanente banen op voor de lokale bevolking. Daarnaast wordt een toename verwacht van de indirecte lokale werkgelegenheid bij gerelateerde partijen zoals Duqm Refinery en de Port of Duqm, en onderaannemers voor onder andere onderhoud en logistieke diensten.

De grootte van de transactie van meer dan $500 miljoen brengt uiteraard betalingsrisico met zich mee. Door de transactie te verzekeren via Atradius Dutch State Business geeft de Nederlandse overheid  Boskalis zekerheid van betaling.

 

Boskalis Environmental

 

Om een dergelijk project te verzekeren is voor de  transactie onder meer een milieu- en sociale beoordeling uitgevoerd. Hierbij is onder meer gekeken naar de potentiële positieve en negatieve gevolgen van het gehele DLBB-project, zowel tijdens de bouw als na voltooiing van het project. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de effecten op het water en de waterbodem, emissies naar lucht en geluidsoverlast.  Voor het project heeft Boskalis diverse plannen opgesteld aan de hand van de eigen standaard, de eisen van SEZAD en de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de afgegeven milieuvergunning. Zo worden de baggerwerkzaamheden van Boskalis gemonitord op diverse milieu-aspecten en de rapportages hiervan worden door een externe partij gecontroleerd op naleving.  Daarnaast speelt biodiversiteit in het gehele DLBB-project een belangrijke rol.

De wateren voor de kust van Duqm zijn onder meer het leefgebied van schildpadden en de bedreigde Arabische bultrug. Vanwege de beschermde status van deze diersoorten hanteert Boskalis tijdens haar werkzaamheden een speciale werkmethoden, zoals het Marine Mammal Protocol. Dit houdt in dat er speciale maatregelen worden getroffen om verstoring te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijke te minimaliseren. Bijzondere aandacht gaat binnen het project ook uit naar het aanwezige vogelgebied. Duqm is namelijk gelegen op een  belangrijke migratieroute voor vogels tussen Azië en Afrika . Boskalis werkt eveneens samen met SEZAD en haar partners in de keten aan het Oman Partnership for Development Program. Hierin wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor het creëren van sociaal-economische kansen voor de lokale gemeenschap, zoals werkgelegenheid en educatie. In dit geval betreft het de opzet van een ontziltingsinstallatie om zoetwater tekorten aan te vullen, de opzet van een medische faciliteit en de ontwikkeling van eco-toerisme. 

Inmiddels is Boskalis begonnen met de werkzaamheden in Oman. Het project zal naar verwachting in 2020 worden opgeleverd.