Publicatie A-projecten

Voor projecten met de grootste gevolgen voor mens en milieu (categorie A) doen wij een uitgebreide milieu- en sociale beoordeling. Onderdeel hiervan is publicatie voor en na afgifte van de polis.

Ex-ante publicatie categorie A-projecten

Op basis van internationale afspraken en Nederlands beleid, publiceren we categorie A-projecten gedurende minstens 30 dagen voor afgifte van de polis. Ieder die geïnteresseerd is in het gepubliceerde project, kan tijdens deze publicatieperiode de milieu- en sociale effectrapportage opvragen bij de contactpersoon van Atradius DSB.

Ex-post publicatie categorie A-projecten

Vanuit het streven naar transparantie geven wij na de eventuele afgifte van een polis voor  een A-project een samenvatting van het afwegingsproces. Voor 2016 en 2017 vindt u de informatie in apart Ex-post document voor A-projecten. M.i.v. januari 2018 zijn de A-projecten in het totale overzicht van afgegeven polissen opgenomen.

OESO-rapportages van categorie A- en B-projecten

Staatskredietverzekeraars in OESO-landen zijn verplicht om hun categorie A- en B-projecten die onder de Common Approaches vallen te rapporteren aan de OESO. Van deze rapportages maakt de OESO elk jaar een samenvatting die ze op haar site publiceert.

Neem contact op met een MVO adviseur van Atradius Dutch State Business via 020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.