Publicatie A- en B-projecten

Voor categorie A- en B-projecten doen wij een uitgebreide milieu- en sociale beoordeling. Onderdeel hiervan is publicatie voor én na afgifte van de polis.

Dat is inclusief een korte samenvatting van de milieu- en sociale afwegingen. Een project wordt geclassificeerd als “A” indien sprake is van potentieel grote nadelige milieu- en sociale effecten door het project, die reiken tot buiten de locatie van het project. Een project wordt geclassificeerd als “B” indien er sprake is van potentieel substantiële nadelige milieu- en sociale effecten, die zich beperken tot de grenzen van het project. Een korte samenvatting van de milieu- en sociale overwegingen wordt na afgifte van de polis gepubliceerd. Voor categorie A doen we aanvullend publicatie vóór afgifte van de polis. Voor nadere informatie over onze categorisatie verwijzen we u graag naar het Beleidsdocument MVO

Naast de categorie A- en B-projecten publiceren we tevens informatie over de afgegeven polissen in andere categorieën.  

Ex-ante publicatie categorie A-projecten 

Op basis van internationale afspraken en Nederlands beleid, publiceren we categorie A-projecten minstens 30 dagen voor afgifte van de polis. Ieder die geïnteresseerd is in het gepubliceerde project, kan tijdens deze publicatieperiode de milieu- en sociale effectrapportage opvragen bij de contactpersoon van Atradius DSB. 

Ex-post publicatie categorie A- en B-projecten 

Vanuit het streven naar transparantie geven wij sinds 1 januari 2023 na de afgifte van een polis een korte samenvatting van de milieu en sociale overwegingen voor zowel A- en B-projecten. Voor categorie A-projecten wordt deze informatie reeds gepubliceerd sinds 2016. Voor 2016 en 2017 vindt u deze informatie in een apart document, en voor 2018 t/m 2022 is deze informatie opgenomen in het totale overzicht van afgegeven polissen. Deze documenten staan hieronder gepubliceerd. 

OESO-rapportages van categorie A- en B-projecten 

Staatskredietverzekeraars in OESO-landen zijn verplicht om hun categorie A- en B-projecten die onder de Common Approaches vallen te rapporteren aan de OESO. Van dezerapportages maakt de OESO elk jaar een samenvatting die ze op haar site publiceert. 

Contact 

Neem contact op met een MVO adviseur van Atradius Dutch State Business via 020 553 26 93 of E&S.dsb@atradius.com