Dekking per land in Afrika

Bekijk onze dekkingmogelijkheden voor landen in Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika landenbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze landeninformatie is bestemd voor bedrijven die willen exporteren. Voor ieder land is een landenbeleid van kracht dat in principe geldt voor alle door Atradius Dutch State Business te verzekeren transacties.

Bedragen zijn vermeld in miljoenen euro. Een uitleg over de beleidscodes en landenklassecodes vindt u hier.

Uitleg over het dekkingsbeleid per land

Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse staat verzekerde transacties. In de onderstaande tabel wordt het landenbeleid per land aangegeven. Hierin zijn  opgenomen de plafonds, de benutting en of er sprake is van een dekkingsadviessituatie (da). Daarnaast wordt aangegeven of de Sustainable Lending Principles & Guidelines van toepassing zijn en welke landen in aanmerking komen voor DGGF. Tevens zijn de landenklassen vermeld van 0 (zeer goed risico) tot en met 7 (slecht risico). Deze klassen zijn belangrijk voor het berekenen van de premie en van de landenplafonds.

Legenda beleid

1. Open zonder beperkingen

Landen in deze categorie kennen geen noemenswaardige kwetsbaarheden. Er zijn geen beperkingen opgenomen in het landenbeleid.

2. Open met beperkingen

Landen in deze categorie kennen kwetsbaarheden, die aanleiding zijn voor beperkingen.

3. Dekking bij uitzondering

Op landen in deze categorie is alleen bij uitzondering dekking mogelijk. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat het fabricatierisico wordt afgedekt, terwijl het kredietrisico is geëxternaliseerd.

4. Beleid wordt herzien

Voor landen in deze categorie wordt het beleid herzien. Er zal op korte termijn nieuw landenbeleid worden vastgesteld.

5. Geen beleid vastgesteld

Voor landen in deze categorie is geen landenbeleid vastgesteld. Over het algemeen zijn dit landen met een relatief kleine omvang waarvoor zelden of nooit dekkingsaanvragen worden ontvangen. Per aanvraag zal worden vastgesteld wat de dekkingsmogelijkheden zijn.

 

Uw accountmanager kan u meer informatie geven over de mogelijkheden en beperkingen in het landenbeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAND BELEID LANDEN KLASSE LANDEN- PLAFOND BENUT PER EIND JANUARI 2024 CONDITIES
Algerije 2 5 2000 DGGF
Angola 2; da 6 900 41,6 DGGF
Benin 2 6 700 48,6 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Botswana 1 3 0,5
Burkina Faso 3 7 300 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Burundi 3 7 50 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Centraal Afrikaanse Republiek 3 7 50 IMF/WB voorwaarden;
Comoren 3 7 50 IMF/WB voorwaarden;
Congo 3 7 300 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Congo Brazzaville 3 7 300 IMF/WB voorwaarden;
Djibouti 3; da 7 50 87,6 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Equatoriaal Guinee 3 7 300
Eritrea 5 7 50 IMF/WB voorwaarden; DGGF
eSwatini 5 6 450
Ethiopië 3 7 300 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Gabon 5 7 300
Gambia 3 7 50 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Ghana 2 7 300 208,8 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Guinee 2 7 300 8,9 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Guinee - Bissau 3 7 50 IMF/WB voorwaarden;
Ivoorkust 2 5 1500 686,1 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Kaap Verdische Eilanden 5 6 115 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Kameroen 2 6 700 8,9 IMF/WB voorwaarden;
Kenia 2 7 300 43,5 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Lesotho 5 6 450 IMF/WB voorwaarden;
Liberia 3 7 200 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Madagascar 2 7 200 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Malawi 3 7 200 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Mali 3 7 300 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Marokko 2 3 4000 24,8 DGGF
Mauretanië 5 7 200 IMF/WB voorwaarden;
Mauritius 1 3
Mayotte 1 0
Mozambique 3; da 7 300 973,9 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Namibië 2 6 700
Niger 4 7 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Nigeria 2 6 900 44,1 DGGF
Oeganda 2 6 700 42,8 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Reunion 1 0
Rwanda 2 6 450 0,8 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Sao Tome & Principe 3 7 50 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Senegal 2 5 1500 57,2 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Seychellen 5 6 115
Sierra Leone 3 7 200 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Soedan (Noord) 3 7 300 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Somalië 3 7 50 IMF/WB voorwaarden; DGGF
St. Helena 5 0
Tanzania 2 6 700 127,8 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Togo 2 6 450 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Tsjaad 3 7 300 57,8 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Tunesië 2 7 300 22,1 DGGF
Westelijke Sahara 3 7 50
Zambia 3 7 300 62,7 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Zimbabwe 3 7 300 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Zuid Afrika 2 4 4000 27,6 DGGF
Zuid-Soedan 3 7 200 IMF/WB voorwaarden; DGGF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige Definities

Landenplafond

Het landenplafond geeft aan tot welk bedrag wij maximaal bereid zijn verzekeringen aan te bieden. Er gelden geen plafonds voor landen in landenklasse 0-3, mits deze landen een investment grade rating hebben bij alle rating agencies (Fitch, S&P en Moody’s). Het vakje in de kolom landenplafond van het betreffende land is dan leeg. Voor alle andere landen gelden wel plafonds. Plafonds voor landen met dekking bij uitzondering worden wel berekend echter niet gepubliceerd. Het vakje in de desbetreffende kolom is dan ook leeg. Mocht u naar de mogelijkheden willen informeren,  dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Dekkingsadviessituatie (da)

Een dekkingsadviessituatie ontstaat wanneer de som van polissen en dekkingstoezeggingen het signaleringsplafond overschrijdt. Het signaleringsplafond is vastgesteld op 75% van het landenplafond (in sommige gevallen afgerond). Voor een transactie die het signaleringsplafond doet overschrijden, mag een dekkingstoezegging of directe polis worden uitgereikt. Daarna treedt de dekkingsadviessituatie in. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor ons om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien er capaciteit beschikbaar is, kan eventueel tot polis afgifte worden overgegaan. Hierbij geldt dat de ruimte tussen het signaleringsplafond en het landenplafond mag worden gebruikt voor het omzetten van dekkingsadviezen in polissen. De DA-situatie wordt automatisch opgeheven indien het obligo van alle polissen, dekkingstoezeggingen en dekkingsadviezen daalt tot onder het signaleringsplafond.

Tekenclausule (tc)

Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de  verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring  van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een  getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een  handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling  niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch  State Business.  

Sustainable Lending Principles and Guidelines van toepassing

Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden. Dit betekent dat overheidskopers in deze landen vaak slechts onder beperkende voorwaarden nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom ‘Condities’ is aangegeven voor welke landen dit het geval kan zijn. Neem voor alle zaken waarvoor in de kolom is aangegeven dat de ‘IMF/WB voorwaarden’ van toepassing zijn contact op met uw accountmanager. Die kan dan aangeven onder welke voorwaarden overheidskopers in het betreffende land mogen lenen.

DGGF

Open voor dekking onder het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Indien dit van toepassing is dan wordt dat aangegeven in de kolom ‘Condities’. Meer informatie vindt u op de DGGF-pagina.

Risk map

Onder de downloads vindt u de meest recente Atradius risk map. Deze kaart geeft een indicatie van de verschillende landenrisico's. Voor het actuele landenrisico kunt u het overzicht hierboven raadplegen of contact met ons opnemen (020 553 26 93).