Dutch Good Growth Fund

Internationale financiering met Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Exporteren van kapitaalgoederen naar ontwikkelingslanden kan uitdagend zijn, zeker als financiering voor de afnemers lastig te realiseren is.
Via DGGF zijn er dan toch mogelijkheden.

DGGF voor wie

 

Voor Nederlandse ondernemers die kapitaalgoederen willen exporteren naar ontwikkelingslanden, is het soms lastig om een transactie te verzekeren via de reguliere exportkredietverzekering. Vooral wanneer het gaat om relatief kleine afnemers. Het kan namelijk een uitdaging zijn om private financiering aan te trekken.

Daarom is het ministerie van Buitenlandse Zaken gestart met het aanbieden van internationale financiering gericht op ontwikkelingslanden via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor DGGF staat de combinatie van hulp en handel centraal.

Enerzijds richt het fonds zich op de Nederlandse export en investeringen (van voornamelijk mkb) naar ontwikkelingslanden. Anderzijds richt het fonds zich op de lokale bedrijvigheid in de ontwikkelingslanden zelf. Er zijn op dit moment circa 70 landen waar projecten in aanmerking komen voor financiering via het fonds.

 

Een belangrijk element voor deze internationale financiering is de ontwikkelingsrelevantie van de individuele projecten. Hierbij kun je denken aan de creatie van werkgelegenheid in het land van de debiteur, kennisoverdracht of de stijging van de productiviteit, maar ook andere positieve effecten zoals milieu, volksgezondheid of voedselveiligheid kunnen een rol spelen in de beoordeling van het project. Het fonds is additioneel aan de markt en is daardoor met name van toepassing op een hoger risico segment waarbij private financiering niet mogelijk is.

Internationale financiering met Dutch Good Growth Fund

 

Hoe werkt het en hoe vraag ik het aan?

Het Dutch Good Growth Fund dekt betalingsrisico’s af tot 30 miljoen euro. Ook kunnen garanties worden afgedekt tegen het risico dat uw afnemer ze onterecht opvraagt. Onze dekking is eveneens beschikbaar voor banken die uw export financieren of voorfinancieren. Hierdoor kunt u uw afnemer langere betalingstermijnen aanbieden, zodat deze gespreid over meerdere jaren mag betalen. Tegelijkertijd speelt u kredietruimte vrij bij uw bank.

Onder bepaalde voorwaarden kan het fonds ook een financiering tot € 5 miljoen aan uw afnemer verstrekken. De afsluiting van een dergelijk financieringscontract is op basis van een leverancierskrediet en gaat samen met een exportkredietverzekering. Hierbij kan Atradius wissels verdisconteren na aflevering van de goederen ter plaatse. Hoe dit precies werkt kunt u vinden in de flyer ‘bevoorschotten’ hieronder. Tevens is het mogelijk dat Atradius werkkapitaal verschaft.

Hiervoor gelden naast onze reguliere voorwaarden ook enkele additionele voorwaarden. U ontvangt bij acceptatie dezelfde verzekeringsdocumentatie als onder onze reguliere Exportkredietverzekering. U bent daardoor verzekerd door de Nederlandse Staat. De premie wordt op dezelfde wijze berekend als onder de reguliere Exportkredietverzekering.

Wat zijn de voorwaarden?

Past uw exporttransactie voor kapitaalgoederen niet onder onze reguliere Exportkredietverzekering, dan kunt u toch een beroep doen op de exportkredietverzekerings- en exportfinancieringsmogelijkheden van Atradius. Hierbij moet naast onze reguliere voorwaarden ook aan een aantal extra voorwaarden worden voldaan:

  • het betreft een transactie van kapitaalgoederen of aannemerij op een land dat op de DGGF-landenlijst staat.
  • het dient een ontwikkelingsrelevante transactie te zijn. Onze beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie richt zich onder andere op vergroting van de productiekracht, het scheppen van werkgelegenheid en de overdracht van kennis, vaardigheden en technologie in het land van uw afnemer;

  • het fonds is primair bedoeld voor het Nederlandse mkb, of voor grotere bedrijven indien zij kunnen aantonen dat de transactie een positief effect heeft op het Nederlandse mkb;

  • de risico’s van de transactie zijn aanvaardbaar en bedragen niet meer dan 30 miljoen euro.

  • De transactie en de bedrijfsvoering van uw koper betreffen geen activiteiten die staan opgenomen onder de FMO-uitsluitingslijst.
  • U en uw koper ermee akkoord gaan dat de ontwikkelingsrelevantie na afgifte van de polis wordt geëvalueerd. Wij verlangen daartoe de medewerking van zowel u als exporteur als van uw koper.

DGGF Landen

Het DGGF is beschikbaar voor een geselecteerd aantal landen. Klik hier voor de lijst om te zien welke landen in aanmerking komen.

Technische Assistentie

Via het DGGF is het ook mogelijk om gebruik te maken van zogenaamde Technische Assistentie. Technische Assistentie zorgt voor ondersteuning voorafgaand aan uw transactie. Denk hierbij aan de ondersteuning aan de exporteur bij aanvraag om de noodzakelijke informatie te kunnen aanleveren, of de ondersteuning aan de afnemer, wanneer dit bijdraagt aan de verhoging van de ontwikkelingsrelevantie of verbetering van mvo-aspecten van de transactie.

Het succes van het Dutch Good Growth Fund leidt tot beperking in nieuwe dekkingstoezeggingen

Vanwege het grote aantal transacties dat door Atradius is geaccepteerd onder het DGGF, is het plafond van deze faciliteit bijna bereikt. Hierdoor kunnen wij vanaf heden geen nieuwe dekkingstoezeggingen meer uitreiken, maar alleen nog dekkingsadviezen. Voor exporteurs die een dekkingsadvies hebben ontvangen en een polis willen afroepen, geldt het ‘eerst komt, eerst maalt’ principe. Zolang er nog ruimte is binnen de DGGF faciliteit kunnen er polissen worden afgeroepen.

Omdat een substantieel deel van het obligo bestaat uit dekkingstoezeggingen (en niet uit polissen), verwachten wij niet dat we exporteurs op korte termijn exporteurs teleur hoeven te stellen. 

 

 

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

DGGF - Projecten en Transacties

Klik hier om te zien waar ondernemers actief zijn en welke voorgenomen exporttransacties er zijn.

Lees meer

Sellecta Holand BV

Selecta Holland investeert in tuinbouw in Ethiopië

Selecta Holland, uit Maasland, is in december 1986 opgericht en is actief in de productie en vermeerdering van de eigen veredelde potplanten en snijbloemen.

Dutch Health

Dutch Health exporteert ambulances naar Liberia

Dutch Health is gevestigd in Amsterdam sinds 1992. Inmiddels zijn er 4 mensen in dienst en 15 mensen werken indirect voor het bedrijf, die afhankelijk van een project ingezet kunnen worden.

Nx filtration

NX Filtration exporteert naar Indonesië

NX Filtration exporteert nieuwe waterzuiverings-techniek naar Indonesië. Het bedrijf ontwikkelt en produceert innovatieve hollow fibermembranes voor gebruik in ultrafiltratie en nanofiltratie.