Koersrisicoverzekering

U brengt een offerte uit in een vreemde valuta, maar wat als die valuta tijdens de offerteperiode minder waard wordt?

Houdt u dan nog wat over nadat u alle kosten in euro’s betaald hebt? Lees hier hoe onze koersrisicoverzekering u helpt.

 

 

 

 

 

Green energy wind turbines

 

 

 

 

 


Hoe werkt het?

Een belangrijk voordeel van de koersrisicoverzekering is dat u geen lever- of afnameplicht van vreemde valuta heeft. Dit in tegenstelling tot een valuta-termijn-affaire (een forward contract). Onder de verzekering stelt Atradius Dutch State Business een garantiekoers (forward koers) vast. Hierna worden, na het in werking treden van het contract, de koersverliezen of -winsten met u afgerekend. Indien het betreffende exportcontract niet aan u gegund wordt, loopt de verzekering ten einde en zijn er voor u geen verdere verplichtingen.

Welke valuta kan ik verzekeren?

Uitgebrachte offertes in de volgende ‘standaard’ valuta komen in aanmerking voor een verzekering:

 • USD – US dollar
 • CHF – Zwitserse frank
 • CAD – Canadese dollar
 • GBP – Britse pond
 • AUD – Australische dollar
 • NZD – Nieuw Zeelandse dollar
 • JPY – Japanse yen
 • NOK – Noorse kroon
 • SEK – Zweedse kroon
 • DKK – Deense kroon
 • CZK – Tsjechische kroon
 • SGD – Singapore dollar
 • KRW - Zuid-Koreaanse Won
 • PLN - Poolse Zloty

Behalve de valuta van de traditionele geïndustrialiseerde landen kunnen ook sommige ‘exotische’ valuta’s verzekerd worden. Denk daarbij aan valuta’s die gekoppeld zijn aan de euro of US dollar. Daarnaast zijn munteenheden van bepaalde opkomende markten met een relatief hoog ontwikkelingsniveau verzekerbaar. Op ad hoc-basis kan worden bezien of ook andere ‘exotische’ valuta's voor dekking in aanmerking komen. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de aanwezigheid van een ontwikkelde valutatermijnmarkt, waarbij de forward rates bepaald worden aan de hand van renteverschillen (gedekte interestpariteit). Een exotische valuta verzekeren is duurder dan een standaard valuta. 

Premie

De premie is samengesteld uit een vaste en een variabele component. De vaste bedraagt in beginsel 0,5% van de verzekerde contractsom, met een maximum van EUR 125.000,-. De variabele component bedraagt 0,1667% per maand voor de standaardvaluta’s en 0,25% per maand voor de ‘exotische’ valuta’s.

Bij afgifte van de polis bent u 1/20 deel van de premie verschuldigd. Het restant bent u alleen verschuldigd als het contract in werking treedt.

Aanvraagprocedure en garantiekoers

Een koersrisicoverzekering dient te worden aangevraagd vóór indiening van de offerte. Een garantiekoers kan op zijn vroegst een dag na ontvangst van het aanvraagformulier worden vastsgesteld en niet eerder dan 5 werkdagen voor indiening van de offerte. Bij het aangaan van de koersrisicoverzekering geeft Atradius Dutch State Business u een garantiekoers die geldig is op de afloopdatum van de verzekerde offerteperiode; deze is gebaseerd op een door Atradius Dutch State Business bepaalde referentiekoers en de renteverschillen tussen de rente op de te verzekeren valuta en de rente op de euro gedurende de looptijd van de verzekerde offerteperiode. Ter bepaling van de garantiekoers kunt u zelf de verzekerde offerteperiode kiezen (maximaal 36 maanden).

Koersverlies of koerswinst

Als het exportcontract in werking treedt, moet er onder de koersrisicoverzekering worden afgerekend. Indien de waarde van de valuta geapprecieerd is ten opzichte van de waarde op het moment van aangaan van de koersrisicoverzekering, bent u verplicht de meerwaarde, die u boven de vastgestelde garantiekoers ontvangt, aan Atradius Dutch State Business af te dragen. Mocht echter, door depreciatie van de gecontracteerde valuta, de waarde van de ontvangen bedragen op het afrekenmoment minder waard zijn dan verwacht, dan zal Atradius Dutch State Business u het verschil vergoeden.

Premie berekenen

De premie voor de koersrisicoverzekering kunt  u zelf berekenen.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Meer informatie

In de brochure hieronder  staan meer belangrijke aspecten van de koersrisicoverzekering. Zo wordt onder meer ingegaan op de flexibiliteit in het afrekenmoment, de aan de offerte gestelde voorwaarden, de verlenging van de verzekering en de voorwaarden waaronder u mag verzoeken om beëindiging van de polis.

Brochure Koersrisicoverzekering

 

Vertel mij meer over dit product.