Groendekking 

 

 


 

 

  

 

Groendekking is voor Nederlandse ondernemers die willen investeren in nieuwe groene technologieën of productiecapaciteit voor groene kapitaalgoederen of projecten. Deze ondernemers willen anticiperen op de energietransitie, enerzijds om hun voorsprong door innovatief aanbod te behouden of anderzijds om die uit te bouwen. Veel groene technologieën moeten nog een plek op de markt veroveren, waardoor het soms lastig is om zo’n groene investering gefinancierd te krijgen. Met de Groendekking kunnen wij u helpen om financiering voor investeringen in het ontwikkelen of opschalen van groene kapitaalgoederen of projecten gerealiseerd te krijgen.  

Groendekking Investeringslening 

Bij dit product krijgt u van uw bank een door Atradius DSB verzekerde lening die benodigd is voor een investering in vergroening van een of meerdere kapitaalgoederen of voor capaciteitsuitbreiding voor het maken daarvan. Uiteraard, kan Atradius DSB ook exporttransacties van deze groene kapitaalgoederen ondersteunen, maar dat hoeft niet. Bijzonder aan dit product is dat het niet gebonden is aan één transactie van een ondernemer met een buitenlandse partij, maar dekking geeft op een lening die bedoeld is voor een investering van de ondernemer zelf. 

 

Beoordelingsproces  

Wij vragen u uw groene investeringsplan te onderbouwen met een goed uitgewerkt businessplan en een vragenformulier in te vullen, zie onder aan deze pagina. De bank dient een aanvraag in voor de financieringsstructuur. 

Het businessplan moet in ieder geval een beschrijving omvatten van het ontwikkelingsdoel en de stappen (milestones) die de ontwikkeling moet doorlopen, de technische haalbaarheid, de marktpotentie in binnen en buitenland alsmede een cashflowforecast met terugverdienprognose. Atradius DSB zal het businessplan en het risico zoals altijd zorgvuldig bestuderen en daar keuzes in maken. Het kan zijn dat wij externe ondersteuning inschakelen bij het beoordelen van bijvoorbeeld technologische risico’s waarvan wij geen kennis in huis hebben. De Staat zal als verzekeraar willen delen met uw bank in zekerheden die worden gevestigd voor deze investeringslening. Indien nodig kan er om extra zekerheden worden gevraagd, bijvoorbeeld verpanding van voorraden. Beoordeelt Atradius DSB het investeringsrisico positief, dan kunnen wij de financier van uw investering verzekeren met onze financieringsverzekering binnenland. 

Structuur 

U kunt voor uw investering trekkingen doen uit de lening op basis van milestones die horen bij uw investeringsplan. Nadat het doel is gehaald, gaat u de lening terugbetalen op basis van de terugverdienprognose. De financier van de investering is de verzekerde. Dit zal meestal een bank zijn, maar kan ook een andere voor ons acceptabele financier zijn. U als (toekomstig) exporteur bent de debiteur onder de Groendekking Investeringslening. De Staat dekt via Atradius DSB het risico dat de debiteur de financiering niet of niet geheel terugbetaalt aan de verzekerde. 

De premie die wij in rekening brengen kan door de bank of financier worden doorbelast aan de onderneming, maar mag worden betaald uit de lening. Voor de Groendekking is géén assurantiebelasting verschuldigd. 

Voorwaarden 

  • alleen toegankelijk voor een investeringslening die wordt aangetrokken door een Nederlandse onderneming;
  • minimaal 20% van de investeringslening wordt in Nederland besteed. Mocht dit niet gehaald kunnen worden, dan onderzoeken wij graag of een uitzondering kan worden gemaakt;
  • het kapitaalgoed of project waarvoor de investering is bedoeld moet voldoen aan het Atradius DSB Groen Label;  
  • het is aannemelijk dat een deel van deze ‘groene’ kapitaalgoederen of diensten die tot stand komen door de investering wordt geëxporteerd (>20%); 
  • de verzekering moet voldoen aan de EU staatssteunregels. Dit betekent dat: 
  1. het gedekte percentage maximaal 80% bedraagt; 
  2. de premie die wij in rekening brengen marktconform is; 
  3. de looptijd en aflossingsvoorwaarden van de lening marktconform zijn; 
  4. de debiteur (potentiële exporteur) op het moment van aanvragen en in de voorziene toekomst financieel gezond is. 

Contact 

Wij kunnen ons voorstellen dat u ideeën heeft waarvan u niet zeker weet of de Groendekking Investeringslening daarvoor een oplossing kan bieden. We nodigen u van harte uit om uw groene transacties aan ons Business Development Team voor te leggen. Ook wanneer uw transactie niet direct past binnen de hierboven beschreven voorwaarden, gaan wij graag met u in gesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 020 553 2693, of mail ons: info.dsb@atradius.com.

Download hier: