DTIF, DGGF en financiering

Past uw exporttransactie voor kapitaalgoederen niet binnen onze reguliere Exportkredietverzekering? Of hebt u meer financiering nodig dan uw bank kan bieden? Dan zijn er toch mogelijkheden.

Onder het Dutch Trade & investment Fund (DTIF) of het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Lees hier hoe het werkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Kreditversicherung - businesswoman reading document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is DTIF?

Het Dutch Trade en Investment Fund is een fonds onder verantwoordelijkheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vanuit dit fonds wordt (onder meer) financiering verschaft aan bedrijven die exporteren. We bieden dit aan op alle landen waarop we open zijn onder ons reguliere landenbeleid.

Hoe werkt het?

Mocht u geen bankfinanciering voor uw export kunnen aantrekken, dan zijn er mogelijkheden om financiering van ons te ontvangen. Afhankelijk van het land is dit tot 5 miljoen euro. Zie verder onder Directe Garantie en financiering.

Wat is DGGF?

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een fonds onder verantwoordelijkheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vanuit dit fonds worden financiering en kredietverzekering verschaft aan bedrijven en investeringsfondsen in Nederland en lage- en midden-inkomenslanden, ten behoeve van ontwikkelingsrelevante investeringen en exporttransacties.

Lokale mkb-ondernemers

Dit onderdeel van het fonds richt zich op de toegang tot financiering voor lokale mkb-ondernemers in de DGGF landen (zie hier om welke landen het gaat). Lokale investeringsfondsen zetten zich in om deze toegang te vergroten. Beheerders van deze investeringsfondsen kunnen zich melden bij het consortium van Triple Jump en PwC, de uitvoerder van dit onderdeel van het DGGF. Meer informatie is te vinden op de website van DGGF.

Nederlandse mkb-ondernemers

Dit onderdeel van het fonds richt zich op ondernemers die zaken (willen) doen in één van de DGGF landen. Het betreft hier ontwikkelingsrelevante investeringen of exporttransacties.

Investeringen

Wilt u investeren in een DGGF-land en krijgt u de financiering met uw bank niet rond? Het DGGF vult investeringen aan met garanties en financiering met terugbetaalverplichting. Uitvoerder van dit onderdeel is RVO. Meer informatie is beschikbaar op de website van DGGF.

Export

Dit onderdeel richt zich specifiek op export en wordt uitgevoerd door Atradius Dutch State Business. We gaan hieronder verder in op dit onderdeel.

Wat zijn de voorwaarden?

Past uw exporttransactie voor kapitaalgoederen niet onder onze reguliere Exportkredietverzekering, dan kunt u toch een beroep doen op de exportkredietverzekerings- en exportfinancieringsmogelijkheden van Atradius. Hierbij moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan: 

  • het betreft een transactie van kapitaalgoederen of infrastructuurwerken op een land dat op de DGGF-landenlijst staat. Deze lijst vindt u hier;
  • het dient een ontwikkelingsrelevante transactie te zijn. Onze beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie richt zich onder andere op vergroting van de productiekracht, het scheppen van werkgelegenheid en de overdracht van kennis, vaardigheden en technologie in het land van uw afnemer;
  • het fonds is primair bedoeld voor het Nederlandse mkb, of voor grotere bedrijven indien zij kunnen aantonen dat de export een positief effect heeft op het Nederlandse mkb;
  • de risico’s van de transactie zijn aanvaardbaar en bedragen niet meer dan 30 miljoen euro.

Hoe werkt het en hoe vraag ik het aan?

Het Dutch Good Growth Fund dekt betalingsrisico’s af tot 30 miljoen euro. Ook kunnen garanties worden afgedekt tegen het risico dat uw afnemer ze onterecht opvraagt. Onze dekking is eveneens beschikbaar voor banken die uw export financieren of voorfinancieren. Hierdoor kunt u uw afnemer langere betalingstermijnen aanbieden, zodat deze gespreid over meerdere jaren mag betalen. Tegelijkertijd speelt u kredietruimte vrij bij uw bank. Hiervoor gelden naast bovengenoemde additionele voorwaarden ook onze reguliere voorwaarden. U ontvangt bij acceptatie dezelfde verzekeringsdocumentatie als onder onze reguliere Exportkredietverzekering. U bent daardoor verzekerd door de Nederlandse Staat. De premie wordt op dezelfde wijze berekend als onder de reguliere Exportkredietverzekering. U kunt een aanvraag bij ons indienen door één van de onderstaande aanvraagformulieren in te vullen. U vindt daarin een aantal vragen die specifiek betrekking hebben op DGGF.

Directe financiering

Mocht u geen bankfinanciering voor uw export kunnen aantrekken, dan zijn er mogelijkheden om financiering van ons te ontvangen. Indien u leverancierskrediet aan uw afnemer aanbiedt door middel van wissels of promessen, kunnen wij u -zodra uw afnemer akkoord is met de levering- een voorschot geven tot 5 miljoen euro. U draagt daartoe de wissels of promessen aan ons over. Hoe dit werkt, vindt u in de flyer over bevoorschotten hieronder.

Technische Assistentie

Technische Assistentie biedt de mogelijkheid tot ondersteuning voor uw transactie. Denk hierbij aan de ondersteuning aan de exporteur bij aanvraag, of de ondersteuning aan de afnemer indien dit leidt tot verhoging van de ontwikkelingsrelevantie of verbetering van de mvo-aspecten van de transactie.

Anti-omkopingsverklaring  

De Nederlandse overheid heeft ambities op het vlak van ‘schoon’ handelsverkeer. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Vertel mij meer over deze overheidsregeling