DRIVE

DRIVE staat voor Development Related Infrastructure Investment Vehicle. Het is een subsidieregeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze regeling steunt de totstandkoming van publieke infrastructuur die ontwikkelingslanden helpt in hun ontwikkeling.

 

Naseema

 

Wat is het en hoe werkt het?

Rol van RVO

DRIVE is de opvolger van het ORIO-programma. Het is bedoeld om toegankelijke en functionele infrastructuur in ontwikkelingslanden te bevorderen. Exporteurs met transacties in de sfeer van publieke infrastructuur kunnen aanspraak maken op subsidie. Deze subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rol van Atradius Dutch State Business

De verstrekte subsidie is doorgaans onvoldoende voor de financiering van de hele transactie. Atradius Dutch State Business kan de aanvullende financiering die banken verstrekken afdekken, indien Nederlandse exporteurs erbij betrokken zijn.

Mogelijkheden

De subsidie kan ingezet worden als schenking over het contractbedrag, maar ook ter verlaging van de rente op de lening, verlaging van de premie voor een exportkredietverzekering en/of het overnemen van de eerste aflossingen voor de debiteur.

Wat zijn de voorwaarden?

Projecten die in aanmerking komen voor DRIVE moeten een aantoonbare en duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de private sector. Het gaat daarbij om verbetering van het ondernemingsklimaat, bevordering van lokaal ondernemerschap en toename van lokale werkgelegenheid. De nadruk ligt op projecten voor voedselzekerheid, watervoorziening, klimaat, seksuele en reproductieve gezondheid en mensenrechten (SRGR).

Voor een aanvraag bij Atradius gelden de bestaande criteria voor kredietverzekering (waaronder de afspraken in de OESO en de vereisten van IMF en Wereldbank). Er zijn geen additionele voorwaarden. Atradius Dutch State Business biedt voor DRIVE-transacties dekking op alle DRIVE-landen. Dus ook op die landen waar we geen dekking bieden onder onze reguliere Exportkredietverzekering.

Hoe kan ik aanvragen?

Ondernemers dienen bij RVO een aanvraag in voor de DRIVE subsidie. De verzekerbaarheid van een project kan op ieder gewenst moment met Atradius besproken worden. Dit kan gelijktijdig met een bank. Voor de exporteur is er het formulier "aanvraag levering kapitaalgoederen en diensten", de bank maakt gebruik van het formulier "aanvraag lening". Dit alles conform onze reguliere Exportkredietverzekering.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Meer informatie over de regeling leest u op de website van RVO

Vertel mij meer over deze overheidsregeling.