Directe Garantie en financiering

Geeft u uw afnemer betalingsuitstel door middel van wissels of promessen? Bekijk hier wat Atradius Dutch State Business voor u kan betekenen.

 

 

Directe export Garantie

Directe Garantie bij leverancierskrediet

De Directe Garantie vormt een kosteloze aanvulling op de Exporteursverzekering (meer informatie daarover vindt u hier). Het is een onherroepelijke garantie van Atradius namens de staat aan de bevoorschottende bank. Het houdt in dat de wissel of promesse, die u van uw afnemer heeft ontvangen, ook werkelijk wordt betaald. Indien de wissel- of promessebedragen na afloop van de wachttermijn niet zijn ontvangen, keert Atradius het bedrag uit aan de bank. Zo hoeft u als exporteur niet zelf het leverancierskrediet te financieren.

Voorwaarden

Voor de afgifte van een Directe Garantie bij leverancierskrediet gelden de volgende voorwaarden:

  • de dekking is normaliter tussen de 95 en 98%, maar kan onder bepaalde voorwaarden ook 100% zijn;
  • de levering moet normaliter voltooid zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij vóór levering een Directe Garantie verstrekken;
  • de wissels of promessen zijn betaalbaar gesteld in Nederland en door Atradius goedgekeurd;
  • uw bank is bereid de wissels of promessen voor het gedekte percentage- in disconto te nemen, zonder dat de bank dit op u kan verhalen.

Bevoorschotting door Atradius

Als u wissels of promessen van uw afnemer ontvangt, en uw bank geeft u hierop geen voorschot, dan kunnen wij dat doen tot 5 miljoen euro op een groot aantal landen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor een Directe Garantie. Onderaan vindt u een pdf met een uitleg over bevoorschotting evenals in de onderstaande video.

 

 

 

 

Financieringspolis

Als uw bank rechtstreeks een lening verstrekt aan uw afnemers om uw export te financieren, vraagt de bank bij ons een aparte verzekering aan. Dit product heet de financieringspolis. Meer informatie daarover vindt u hier.

Premie

De Directe Garantie is kosteloos en een aanvulling op de Exporteursverzekering. Voor de Exporteursverzekering berekent u hier zelf uw premie.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

 

Vertel mij meer over dit product.