Privacyverklaring

Atradius N.V., samen met haar dochterbedrijven en vestigingen (‘Atradius’), is een wereldwijde aanbieder van diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, herverzekering, incasso en bedrijfsinformatie. Atradius is actief in de business-to-business markt. De producten en diensten van Atradius bieden bedrijven over de hele wereld inzicht in en bescherming tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten, waarmee hun omzet gewaarborgd wordt. Met deze diensten maken wij handel op wereldwijde schaal mogelijk.

Bij het leveren van haar producten en diensten treedt Atradius op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, dat wil zeggen de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens. Wij verzamelen en verwerken voornamelijk gegevens over bedrijven en ondernemingen. Het is echter mogelijk dat wij hierbij ook informatie verwerken die kan worden aangemerkt als ‘persoonsgegevens’; dat is alle informatie die betrekking heeft op een individu (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, de directeur van een bedrijf, de uiteindelijk begunstigde, een zakelijk contact enz.). Wij hechten er belang aan dat u vertrouwen heeft in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wanneer u onze websites, applicaties en portals gebruikt, zich voor onze nieuwsbrieven aanmeldt, onze diensten gebruikt als vertegenwoordiger of contactpersoon van onze klant, als wederpartij van onze klanten optreedt of zakendoet met ons als zakenpartner of leverancier, hechten wij er belang aan uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en transparante manier te gebruiken.

In deze Privacyverklaring geven wij informatie die wij verplicht zijn te geven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder de gegevensbescherming wetgeving. Wij geven bijvoorbeeld een uitleg van de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de categorieën van de bronnen en de ontvangers van de persoonsgegevens, de bewaartermijn van de gegevens en uw rechten als betrokkene.

Op de (lokale) websites van dochterbedrijven en vestigingen van Atradius kunnen tevens aanvullende kennisgevingen over privacy bekendgemaakt worden. Voor specifieke privacy-informatie van Atradius Instalment Credit Protection (België) kunt u terecht op de desbetreffende website.

Nieuwste versie van deze Privacyverklaring

Omdat wij voortdurend streven naar verbetering van onze diensten, processen en bescherming van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Daarom adviseren wij u deze verklaring regelmatig te herlezen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2024.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen en vertegenwoordigers van bedrijven waarmee Atradius contact heeft. Atradius verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van uw relatie met ons. 

Hieronder beschrijven we in detail wanneer we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, wat onze doeleinden en rechtsgronden daarvoor zijn en hoe we de toegang tot uw gegevens regelen. 

1. Bezoeken aan onze websites

1.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Als u onze website bezoekt verwerken wij over u als webbezoeker of over uw onderneming de volgende informatie, die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt:

 • Door u verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens of andere informatie die u verstrekt wanneer u zich voor onze producten of diensten aanmeldt of wanneer u contact met ons opneemt met vragen of klachten.
 • Informatie die ons in staat stelt u en uw gebruiksvoorkeuren op deze website te onthouden. Dit omvat de pagina's die u bezoekt op de website en uw gebruik daarvan, de website die u naar onze website heeft verwezen, de browser en het soort apparaat dat u gebruikt, cookie-ID's en uw IP-adres. Dit type informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer informatie hierover is te lezen op onze pagina met informatie over cookies, waar ook wordt uitgelegd hoe u cookies kunt weigeren of uitschakelen.
 • Uw marketingvoorkeuren, waaronder aanmeldingen die u via de website heeft gedaan voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, actuele handelsgegevens of economische informatie.

1.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen bovenstaande gegevens gebruiken om:

 • de producten en diensten waar u navraag naar heeft gedaan aan te bieden, contact met u te onderhouden en klachten of geschillen te behandelen;
 • onze producten en diensten te optimaliseren, waaronder het uitvoeren van marktonderzoek;
 • deze in te zetten voor (directe) online en digitale marketingdoeleinden;
 • statistieken te gebruiken om onze website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat onze website naar behoren functioneert; 
 • ervoor te zorgen dat de website veilig functioneert en om onze IT-infrastructuur te beschermen.

1.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van uw informatie vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming 
  • Wij verzoeken om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies via onze website. Dit omvat toestemming voor statistieken en marketingdoeleinden. Zie voor meer informatie hierover onze pagina met informatie over cookies.
 • Gerechtvaardigde belangen  
  Wij kunnen uw informatie verwerken waar nodig voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen. De belangen van Atradius zijn als volgt:
  • Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming niet vereist. In dit geval heeft Atradius een gerechtvaardigd belang in het u beschikbaar stellen van een functionele website. Zie voor meer informatie hierover onze pagina met informatie over cookies.
  • Als u ons via een contactformulier heeft verzocht contact met u op te nemen is ons belang om een klantenservice te bieden die tijdig en effectief reageert op vragen. 
  • Ons belang om te zoeken naar mogelijkheden om onze website te optimaliseren en onze producten en diensten te verbeteren.
  • Ons belang om ons bedrijf, onze informatie en onze bezittingen te beschermen, inclusief tegen cyberaanvallen en fraude.

1.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

Sommige informatie verkrijgen wij automatisch wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt door middel van cookies. Zie voor meer informatie hierover onze pagina met informatie over cookies.

Andere informatie verkrijgen wij doordat u ons deze actief verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u zich via onze website aanmeldt voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, actuele handelsgegevens of economische informatie enz. Zie ook de informatie over onze marketingactiviteiten in hoofdstuk 2.

1.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen omwille van onze eigen doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan:

 • Bedrijven, vestigingen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en dienstverleners van Atradius.
 • Met betrekking tot cookies, onze reclame- en marketingpartners die Atradius ondersteunen met onze online marketing- en analyseactiviteiten. Deze bedrijven kunnen informatie verzamelen om hen in staat te stellen advertenties weer te geven voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn wanneer u onze website of andere websites bezoekt.
 • Met vertrouwde externe serviceproviders die diensten namens ons uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot het hosten van onze website, gegevensopslag, analyse en websiteonderhoud en -beveiliging.
 • Overnemende partijen, wanneer een bedrijfsonderdeel van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een zakelijke transactie (alleen wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegegevens vrij te geven, inclusief tijdens 'due diligence' onderzoek dat voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving)). 

2. Marketing, onderzoek en evenementen

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor marketingdoeleinden?

Wij kunnen onderstaande informatie over u verwerken:

 • Contactgegevens:
  naam, titel, telefoonnummer, e-mailadres, (werk)adres, contactgeschiedenis.
 • Informatie over uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van aanmeldingen voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, zakelijke publicaties, onderzoeksrapporten en witboeken.
 • Informatie over uw interesses, bijvoorbeeld op basis van uw aanmeldingen voor onze publicaties over specifieke onderwerpen of bedrijfstakken.
 • Informatie die u ons verstrekt als onderdeel van een (klanttevredenheids)onderzoek of met betrekking tot uw vragen.
 • Andere persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens uw interacties met ons (bijvoorbeeld dieetwensen voor evenementen).

2.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • onze (nieuwe) producten en diensten bij u onder de aandacht te brengen;
 • evenementen en andere promotieactiviteiten te organiseren en u hiervoor uit te nodigen;
 • uw interesses en onze mogelijkheden om met u zaken te doen te analyseren;
 • u te vragen naar uw mening over bepaalde zaken, bijvoorbeeld via (klanttevredenheids)onderzoeken zodat we deze kunnen analyseren om producten en diensten te verbeteren;
 • vragen te behandelen.

2.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van onze marketingactiviteiten vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming 
  • Waar nodig verzoeken wij om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door in onze e-mails op de opt-outlink te klikken of door online een formulier in te dienen. Indien u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van het gebruik door ons van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking onverlet.
 • Gerechtvaardigde belangen  
  • We hebben niet altijd uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Atradius uw e-mailadres heeft verkregen in het kader van de verkoop van onze producten of diensten, en al wij dit adres gebruiken voor direct marketing van onze eigen soortgelijke producten of diensten. In dit geval vertrouwen we op ons belang om u op te hoogte te houden van andere producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt.
  • We verwerken uw informatie ook als dat nodig is om nieuwe mogelijkheden te vinden om producten en diensten te verkopen en te ontwikkelen en ook om de voorkeuren en behoeften van onze klanten te begrijpen.
  • We verwerken informatie indien nodig om evenementen (waaronder webinars) te organiseren en te hosten om onze producten en diensten te promoten of anderszins Atradius-initiatieven te ondersteunen. 

2.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

De persoonsgegevens die wij voor marketingdoeleinden verkrijgen zijn voornamelijk door uzelf verstrekt. In andere gevallen kunnen wij voor uw persoonsgegevens putten uit verschillende, hieronder genoemde bronnen.

 • Partijen die ons naar u verwijzen of waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen.
 • Derden die door ons zijn ingeschakeld in het kader van onze marketingactiviteiten.
 • Internet (inclusief social media), voor zover toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

2.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Atradius kan gegevens over u die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, verstrekken aan:

 • bedrijven, vestigingen en gelieerde ondernemingen, zakenpartners en dienstverleners van Atradius;
 • vertrouwde externe dienstverleners die diensten namens ons uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot marktonderzoek, productanalyse en statistische analyse, organisatoren van webinars of evenementen;
 • overnemende partijen, wanneer een bedrijfsonderdeel van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een bedrijfstransactie (alleen wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens vrij te geven, inclusief tijdens 'due diligence' onderzoek dat voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving)). 

3. Indien u een klant, bij de polis betrokken partij, tussenpersoon, mede-borgsteller, zakenpartner of leverancier bent

3.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens het leveren van onze producten en diensten kunnen wij over uw bedrijf de volgende gegevens verwerken, die kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens indien ze betrekking hebben op een individu (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, de directeur van een bedrijf, de (uiteindelijk) gerechtigde, een aandeelhouder, begunstigde, zakelijk contact of vertegenwoordiger enz.).

 • Als u de contactpersoon of vertegenwoordiger bent voor een bedrijf of andere entiteit met rechtspersoonlijkheid, kunnen wij uw contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens verwerken, bijvoorbeeld uw naam, titel, functie, telefoonnummer, e-mailadres, (werk)adres, land, geboortedatum en -plaats, gegevens van uw paspoort of identiteitskaart, naam van entiteit.
 • Wanneer u zakendoet als een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals of vergelijkbaar met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, kunnen we ook bankrekeninggegevens, schade-uitkeringen en betalingsgeschiedenis, handelsregistratie, btw-nummer en financiële informatie, insolventiestatus, en bronnen van vermogen met betrekking tot uw onderneming verwerken.  

3.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen over uw onderneming gegevens verwerken die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, teneinde:

 • diensten uit te voeren en te leveren in het kader van onze overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het verwerken van transacties, het communiceren met u in verband met onze diensten, het beoordelen van risico's en dekking van (handelsgerelateerde)verzekeringen, het behandelen van schadeclaims, het verhalen van geleden schade, het verzorgen van producten en diensten op het gebied van krediet(risico)beheer en bedrijfsinformatie, het innen van schuldvorderingen, het verlenen van klantenservice, en het behandelen van klachten en geschillen;
 • klantonderzoek en controles met betrekking tot fraude, witwassen, terrorisme, sancties evenals andere compliance controles uit te voeren;
 • onze producten en diensten te optimaliseren en (markt)onderzoek en statistische analyses te verrichten: zie hoofdstuk 2 hierboven voor meer informatie; 
 • administratie binnen de Atradius-groep uit te voeren en onze informatietechnologie-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • onze marketingdoeleinden te verwezenlijken: zie hoofdstuk 2 hierboven voor meer informatie;
 • juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen;
 • gehoor te geven aan een vordering van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of een verplichting uit hoofde van relevante wet- of regelgeving of (vrijwillige) regels of richtlijnen van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan, de bedrijfstak of sector.

3.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van uw informatie vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Gerechtvaardigde belangen 
  ​Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zoals noodzakelijk voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen bij het verrichten van onze zakelijke activiteiten.
  • Het aanbieden en ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, herverzekering, incasso, inclusief het voldoen aan de 'best practices' in de markt, evenals bedrijfsinformatiediensten, die bedrijven over de hele wereld inzicht bieden in en bescherming bieden tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten.
  • Om onze bedrijfsactiviteiten als internationale groep van ondernemingen effectief uit te voeren.
  • Voor zover nodig voor het aangaan en nakomen van overeenkomsten met de onderneming waaraan u bent gelieerd.
  • Om ons bedrijf, onze informatie en onze bezittingen te beschermen, inclusief om onze rechten uit te oefenen of ons te verdedigen tegen (potentiële) rechtsvorderingen. 
 • Nakoming van een overeenkomst  
  Indien u eigenaar van een eenmanszaak bent, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om overeenkomsten aan te gaan en na te komen.
 • Wettelijke verplichting
  Mogelijk verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van compliance controles, met inbegrip van maar niet beperkt tot controles tegen witwaspraktijken, van uiteindelijk belanghebbenden en sanctielijsten, of om te voldoen aan vorderingen van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of aan verplichtingen uit hoofde van juridisch bindende richtlijnen van de bedrijfstak of sector.

3.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

De persoonsgegevens die Atradius verwerkt, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van u of het bedrijf waaraan u gelieerd bent, met inbegrip van de personen die u of het bedrijf vertegenwoordigen of die door u of het bedrijf zijn gemachtigd.
 • Van bedrijven, vestigingen, gelieerde bedrijven of zakenpartners van Atradius.
 • Van (publiek) beschikbare bronnen.
 • Uit informatie-/gegevensbronnen waar dit wettelijk is toegestaan (zoals, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van controles op de uiteindelijke belanghebbenden en de managementstructuur van onze klanten). 

3.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen omwille van onze eigen doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan:

 • partijen die zijn gemachtigd door u of het bedrijf waaraan u bent gelieerd;
 • bedrijven, vestigingen en gelieerde bedrijven van Atradius;
 • vertrouwde externe dienstverleners zoals schade-experts, bureaus op het gebied van opsporing en preventie van misdaad of fraude, herverzekeraars, overige verzekeraars, banken, zakenpartners, accountants, advocaten, incassobureaus en overige dienstverleners;
 • de onderdelen van de Nederlandse staat waarvoor Atradius Dutch State Business N.V. de faciliteiten met betrekking tot de Nederlandse staat ten behoeve van Nederlandse bedrijven beheert (uitsluitend indien u bij onze Dutch State Business betrokken bent);
 • adviseurs of andere professionele partijen, voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen of voor het beschermen van onze bedrijfsactiviteiten of wettelijke rechten (bijvoorbeeld juridisch adviseurs);
 • wethandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties of overheidsorganen: wanneer wettelijk vereist of voor zover noodzakelijk om onze rechten te beschermen;
 • overnemende partijen, wanneer een bedrijfseenheid van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een bedrijfstransactie (alleen wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens bekend te maken, inclusief tijdens 'due diligence' onderzoek dat voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving)). 

4. Indien u of uw bedrijf zakendoet met onze klanten (‘afnemer’, ‘debiteur’ of ‘begunstigde’)

4.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen over uw bedrijf de volgende informatie verwerken, die kan worden aangemerkt als persoonsgegevens voor zover ze betrekking heeft op een individu (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, de directeur van een bedrijf, de (uiteindelijk) gerechtigde, een aandeelhouder, zakelijk contact of vertegenwoordiger enz.).

 • Als u de contactpersoon of vertegenwoordiger bent voor een bedrijf of andere entiteit met rechtspersoonlijkheid, kunnen wij uw contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens verwerken, bijvoorbeeld uw naam, titel, functie, telefoonnummer, e-mailadres, (werk)adres, land, geboortedatum en -plaats, gegevens van uw paspoort of identiteitskaart, naam van entiteit.
 • Wanneer u zakendoet via een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals of vergelijkbaar met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, kunnen we ook bankrekeninggegevens, schade-uitkeringen en betalingsgeschiedenis, handelsregistratie, btw-nummer en fnanciële informatie, insolventiestatus, en bronnen van vermogen in relatie tot uw bedrijf verwerken. 

4.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen over uw onderneming informatie verwerken die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, teneinde:

 • diensten uit te voeren en te verlenen in het kader van onze overeenkomsten met klanten. Bijvoorbeeld: het verwerken van transacties, het communiceren met u in verband met een incasso of verzekeringsproduct, het beoordelen van risico's en dekking van (handelsgerelateerde)verzekeringen, het behandelen van schadeclaims, het verhalen van geleden schade, het verzorgen van diensten op het gebied van krediet(risico)beheer en bedrijfsinformatie, het innen van schuldvorderingen;
 • vragen, klachten en geschillen te behandelen; 
 • controles uit te voeren met betrekking tot fraude, witwassen, terrorisme, sancties evenals andere compliance controles;
 • onze producten en diensten te optimaliseren en (markt)onderzoek en statistische analyses te verrichten: zie hoofdstuk 2 hierboven voor meer informatie;
 • administratie binnen de Atradius-groep uit te voeren en onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen;
 • gehoor te geven aan een vordering van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of een verplichting uit hoofde van wet- of regelgeving of (vrijwillige) regels of richtlijnen van een regelgevende instantie, de bedrijfstak of sector.

4.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van uw informatie vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Gerechtvaardigde belangen  
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zoals noodzakelijk voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen bij het verrichten van onze zakelijke activiteiten.
  • Het aanbieden en ontwikkelen van producten op het gebied van kredietverzekering, herverzekering, borgstelling, incasso, evenals diensten op het gebied van krediet(risico)beheer en bedrijfsinformatie, die bedrijven over de hele wereld inzicht bieden in en bescherming bieden tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten die voldoen aan de normen en 'best practices' in onze sector.
  • Voor zover noodzakelijk voor het aangaan en nakomen van overeenkomsten met onze klanten.
  • Om onze bedrijfsactiviteiten als internationale groep van ondernemingen effectief uit te voeren.
  • Om ons bedrijf, onze informatie en onze bezittingen te beschermen, inclusief om onze rechten uit te oefenen en ons te verdedigen tegen (potentiële) rechtsvorderingen.
 • Wettelijke verplichting
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van compliance controles, de toepasselijke incassowetgeving na te leven of om te voldoen aan vorderingen van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of aan verplichtingen uit hoofde van juridisch bindende richtlijnen van de bedrijfstak of sector.

4.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van onze klanten of van u, met inbegrip van de personen die het bedrijf of u vertegenwoordigen.
 • Van bedrijven, vestigingen, gelieerde bedrijven of zakenpartners van Atradius.
 • Van (publiek) beschikbare bronnen.
 • Van leveranciers van informatie of gegevens (bijvoorbeeld krediet- en financiële informatiebedrijven).

4.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen omwille van onze eigen doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan:

 • onze klanten en partijen in overleg met de klant (zoals tussenpersonen, vertegenwoordigers, bedrijven die deel uitmaken van de groep van de klant);
 • Atradius-bedrijven, bijkantoren en gelieerde bedrijven;
 • betrouwbare externe dienstverleners en zakenpartners zoals schade-experts, bureaus op het gebied van opsporing en preventie van misdaad of fraude, herverzekeraars, overige verzekeraars, banken, zakenpartners, accountants, advocaten, incassobureaus en overige dienstverleners;
 • adviseurs of andere professionele partijen, voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen of voor het beschermen van onze bedrijfsactiviteiten of wettelijke rechten;
 • wethandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties of overheidsorganen: wanneer wettelijk vereist of voor zover noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf en onze zakelijke activiteiten kunnen de gegevens die wij verwerken worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor andere entiteiten binnen de Atradius-groep of geselecteerde derden. Deze entiteiten en derden zijn gevestigd in verschillende landen over de hele wereld. Om te voldoen aan de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander land dan het land waar u woont.

We dragen uw persoonsgegevens alleen over binnen het kader van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met onze overeenkomst voor de overdracht van gegevens binnen de groep.

Wanneer we persoonsgegegevens doorgeven buiten een beschermd juridisch gebied, zoals bijvoorbeeld de Europese Economische Ruimte ('EER'), dan hebben we passende waarborgen genomen om een adequaat beschermingsniveau te bieden volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit zijn waarborgen zoals standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de overdracht vindt plaats naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, kunt u ons vragen om informatie over de toepasselijke waarborgen. 

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen  

Wij hechten eraan dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de informatie die wij verzamelen en verwerken.

Daarnaast nemen we, wanneer we toegang verlenen tot persoonsgegevens of deze op een andere manier doorgeven aan derden (zoals beschreven in hoofdstuk 1-4), stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens onderworpen zijn aan dezelfde of inhoudelijk vergelijkbare niveaus van bescherming die Atradius al implementeert. Dit omvat het uitvoeren van IT-beveiligingsbeoordelingen van leveranciers en het overeenkomen van gegevensbeschermingsvoorwaarden (inclusief gegevensverwerkingsovereenkomsten) met derden. 

7. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Over het algemeen bewaren wij uw gegevens slechts: (i) zolang dat nodig is voor het desbetreffende zakelijke doel; (ii) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten; of (iii) zo lang als raadzaam gezien een toepasselijke verjaringstermijn. Atradius kan (bijvoorbeeld in een secundair beleidsdocument of in een kennisgeving of bewaartermijnendocument) een termijn specificeren gedurende welke bepaalde categorieën van persoonsgegevens bewaard worden.

8. Hoe u contact met ons kunt opnemen en uw informatie kunt inzien en bijwerken

 • Als betrokkene beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt:
  • verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden, evenals inzage in onze verwerking van uw persoonsgegevens;
  • ons verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw gegevens als u van mening bent dat deze incompleet zijn of onjuistheden bevatten;
  • ons verzoeken bepaalde persoonsgegevens te wissen (tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of voor een van onze andere wettelijke toegestane bedrijfsdoelen, zoals het uitvoeren van incassoactiviteiten in naam van en voor rekening van onze klanten);
  • persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, doorgeven aan een derde partij als we die gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst met u uit te voeren en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen; 
  • ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat we uw gegevens niet langer hoeven te verwerken voor een bepaald doel (tenzij we de gegevens niet kunnen verwijderen vanwege een wettelijke of andere verplichting);
  • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, waarbij de juridische rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang is. We zullen uw verzoek inwilligen, tenzij we van mening zijn dat we dwingende wettelijke gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de gegevens moeten blijven verwerken om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of incassoactiviteiten uit te voeren in naam van en voor rekening van onze klanten; en
  • wanneer we ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door: (i) te klikken op de opt-outlink in onze marketingmails; (ii) uw cookievoorkeuren te wijzigen of door online een formulier in te dienen. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed om de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonsgegevens vóór uw intrekking. 


U kunt ons uw verzoek of klacht sturen door online een formulier in te dienen.
Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en overeenkomstig de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming behandelen. In sommige gevallen kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren om uw verzoek uit te voeren. U kunt daarnaast ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Data Protection Officer van Atradius is bereikbaar per e-mail op dpo@atradius.com.