Casestudy - HatchTech: Export van een broedmachine naar Peru

"Riskante deals worden nu opeens een stuk aantrekkelijker"

Tjitze Meter, CEO HatchTech

In een oogopslag

Onderneming:

HatchTech

Sector:

Broedmachines

Markt:

Internationaal

Uitdaging:

Afdekken van het betalingsrisico op Peru plus het vinden van een gunstige lening om dit te financieren.

Resultaten:

Een op zich riskante transactie naar een ver land kon toch worden uitgevoerd door een dekking van zowel de goederen als de financiering.

Hoe wij hierin geslaagd zijn:

Door een een vroege en intensieve samenwerking met zowel de exporteur als de Rabobank als financier hebben wij de gehele transcatie goed kunnen verzekeren.

"De Export Finance transactie, mede mogelijk gemaakt door de verzekering van Atradius, was voor onze klant uit Peru een belangrijk aspect in hun keuze voor ons"

Tjitze Meter Tjitze Meter
CEO HatchTech Nederland
Afgelopen juni gaven onze economen een update over het land Peru. Hieruit bleek dat er goede kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven, vooral in de agrarische en levensmiddelensector. Een goed voorbeeld hiervan is de onlangs in verzekering genomen transactie van exporteur HatchTech B.V. uit Veenendaal.
 
De in verzekering genomen transactie betreft de levering van broedmachines en aanverwante materialen en systemen voor een geïntegreerde broederij in Peru. De koper is Don Pollo Loreto S.A.C., welke onderdeel uitmaakt van een groep bedrijven die bekend staat als Grupo Don Pollo. Zij is de belangrijkste speler op het gebied van de productie van kippenvlees, eieren en in mindere mate varkensvlees. Het bedrijf bestaat bijna 15 jaar en houdt meer dan 1,3 miljoen kippen. Ze verkoopt haar producten in de regio aan tussenhandelaren en winkels.
 
De machines in de verzekerde transactie zullen worden gebruikt voor de uitbreiding van een bestaande broederij, hiermee zal een kostenreductie en een hogere omzet voor debiteur worden bewerkstelligd. De leveringsperiode bedraagt 6 maanden. Rabobank Export Finance verstrekt onder dekking van de exportkredietverzekeringsfaciliteit een lening ten behoeve van de financiering van de broederij. De lening zal in 5 jaar worden terugbetaald.
 

Atradius Dutch State Business verzekert:

  • de exporteur gedurende de uitvoering van het contract middels de kapitaalgoederenpolis (ook wel Exporteurspolis genoemd)
  • de financier Rabobank gedurende de looptijd van de lening middels de financieringspolis.
  • Het gedekte percentage voor de commerciële risico’s bedraagt 95% en voor de politieke risico’s 98%.
businessman looking out window
HatchTech is opgericht in 1995 en is gespecialiseerd in het opleveren van ‘turn-key’ projecten voor broederijen van kuikens, een essentiële schakel in de keten van ei tot kip.
 

Al vanaf het eerste begin hebben wij ook Atradius DSB naast de Rabobank betrokken in het hele onderhandelingsproces. Omdat niet alleen wij onze goederen konden verzekeren maar ook de bank haar lening naar onze klant, kregen we hierdoor gunstigere voorwaarden en dit verbeterde onze concurrentiepositie aanzienlijk ten opzichte van andere leveranciers.

Tjitze Meter
(CEO HatchTech)

Vragen of advies?

Wilt u meer weten over deze producten? Of zoekt u hulp met uw export transactie? Wij denken graag met u mee!

Neem contact op met een adviseur via 020 553 23 29 of stuur een email naar: info.dsb@atradius.com.