Groen instrumentarium 

 

Atradius DSB voert namens de Nederlandse staat een ambitieus vergroeningsbeleid 

Boek hier een gratis productadvies

Nu steeds meer landen een klimaatbeleid aankondigen, is het vergroenen van exporttransacties een sleutelelement geworden voor het concurrentievermogen van de internationale handel. Wij helpen u graag om van uw duurzame exporttransactie een succes te maken. Lees over de aantrekkelijke voorwaarden die de exportkredietverzekering (ekv) u biedt.

Atradius Dutch State Business heeft op verzoek van de staat een aantal regelingen geïntroduceerd om de ekv aantrekkelijker te maken voor groene transacties.

 

icon - key - red
icon - profit - red
icon - trust - red
1- Een ruimer Nederlands content beleid voor groene projectfinanciering (pf). 2- Versoepeling acceptatiecriteria voor kleine, groene transacties tot EUR 5 miljoen.  3- Verbreding ‘export’ definitie voor groene transacties. 
Dit betekent dat we een groter deel van de transactie kunnen verzekeren, waardoor sponsoren en opdrachtgevers een extra prikkel hebben om Nederlandse bedrijven te contracteren. Verder kunnen we onder bepaalde voorwaarden 95% dekking bieden op groene pf-transacties in plaats van de gebruikelijke 70-90% dekking. Neem contact op met uw contactpersoon bij Atradius Dutch State Business of onze afdeling projectfinanciering voor meer details en een berekening om te zien welk bestanddeel van uw transactie voor deze maatregelen in aanmerking kan komen. Voor groene transacties die volgens onze reguliere criteria als risicovol worden beoordeeld, is een pilot gestart waarin de vereisten voor dekking zijn versoepeld voor zowel de exporteur als de debiteur. Deze faciliteit is bedoeld voor exporttransacties tot EUR 5 miljoen van bedrijven in een groene sector zoals bijvoorbeeld duurzame energie of voor exporttransacties die anderszins bijdragen aan een reductie van CO2-uitstoot. In totaal is er voor deze pilot 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.  De versoepeling kan bijvoorbeeld worden toegepast op de regresnormen of om een langere terugbetalingsperiode mogelijk te maken. Wij hanteren een case-by-case benadering en nodigen u uit om uw specifieke case te bespreken met onze Business development medewerkers. Voor groene transacties wordt per transactie bekeken of er een bredere definitie van export toe te passen is. Dit betekent dat meer groene transacties in aanmerking kunnen komen voor ekv-dekking. Het gaat hierbij over transacties van Nederlandse bedrijven met binnenlandse kopers, waarbij de goederen in eerste instantie ook worden ingezet in Nederland. Op de langere termijn dient het exportpotentieel van het kapitaalgoed aannemelijk te worden gemaakt.

 

Wat is groen?

Transacties worden als ‘Groen’ gelabeld als deze substantieel bijdragen aan a) het reduceren van de snelheid van klimaatverandering (klimaatmitigatie) of b) het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Dergelijke transacties sluiten aan bij de doelstellingen van het VN Klimaatverdrag van Parijs en Sustainable Development Goal (SDG) 13: ‘neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’. Daarnaast is er een derde categorie van niet-klimaatgerelateerd groen, ook wel ‘beperking van overige voetafdruk’ genoemd. Met deze definities sluit Atradius DSB aan bij de gangbare definitie zoals gebruikt door International Finance Corporation (IFC) en op de IFC afgestemde ‘sustainability bonds framework’ van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO).

 

 

 

 

Om te bepalen of een transactie voldoet aan de criteria om als groene transactie te worden aangemerkt, heeft Atradius DSB een groene taxonomie ontwikkeld die het 'Groene Label' wordt genoemd. 

Atradius DSB - Het Groene Label

Atradius DSB Groene Labele brochure

 

Benieuwd hoe deze faciliteit uw exporttransacties kan ondersteunen ? 

Neem contact op met ons business developer's team via het telefoonnummer: +31 (0) 20 553 2693, of e-mail ons: info.dsb@atradius.com en krijg meteen deskundig advies. Zij zullen u begeleiden bij het indienen van uw aanvraag voor groene transacties. Vergeet niet dat zelfs als uw transactie niet direct past binnen de hierboven beschreven maatregelen, onze experts zullen evalueren of een van onze andere productoplossingen aan uw behoeften voldoet.