Wat gebeurt er in China

Atradius nieuws

Lage groei, ingestorte vastgoedsector en sombere handelscijfers zijn de meest zichtbare van China's economische problemen. Ze zijn symptomatisch voor de onderliggende en meer fundaementele kwesties.

 

 

 What is going on in China | Atradius

 

 

In de zomer onthulde de Chinese centrale bank een pakket maatregelen om de economie te ondersteunen, waaronder versoepeling van de leenregels voor huizenkopers die voor het eerst een huis kopen en verlaging van de rentetarieven. Rond dezelfde tijd onthulde de regering nieuwe belastingverlagende maatregelen voor kleine bedrijven en sommige huishoudens.

Deze activiteit - en er was nog veel meer - was een reactie op een aantal zorgwekkende economische indicatoren. In juli daalde de Chinese consumentenprijsindex (CPI) met 0,3%, waarmee China het eerste G20-land was dat een daling van de consumentenprijzen registreerde sinds het hoogtepunt van de pandemie. De deflatoire druk, een symptoom van economische zwakte, is sindsdien afgenomen, maar China's herstel na de pandemie is duidelijk zwakker dan verwacht.

Dat is ernstig, want China's economische groei heeft de wereldeconomie een aantal decennia helpen aanjagen. In die tijd is het land uitgegroeid tot de fabriek en de op één na grootste economie ter wereld en zijn miljoenen Chinese burgers uit de armoede gehaald.

Een tijdelijke terugval?

Maar de recente uitdagingen van het land zijn misschien geen tijdelijke pieken voordat de normale gang van zaken wordt hervat. De huidige vertraging maakt deel uit van een langetermijntrend die rond 2010 begon en nog veel langer zal aanhouden. Volgens sommige voorspellingen zou de gemiddelde groei van het Chinese bbp binnen twee of drie decennia kunnen dalen tot wel 2%.

Niemand kan nu al met zekerheid zeggen of dat scenario zal uitkomen en veel hangt af van de reactie van de regering op de huidige problemen. Maar economen maken zich zorgen dat China weinig manoeuvreerruimte heeft en dat een aantal onderling verbonden en systematische problemen nu naar de oppervlakte borrelen.

Zit China gevangen in een middeninkomensval?

Er is gesuggereerd dat China vastzit in een "middeninkomensval". Dit is de strijd om de overgang van een middeninkomenseconomie die wordt gekenmerkt door laaggeschoolde, laagbetaalde productie en exportgedreven groei naar een hoge-inkomenseconomie die wordt gekenmerkt door activiteiten met een hogere waarde, hogere lonen en consumptiegedreven groei.

Deze fase zou waarschijnlijk hoe dan ook moeilijk zijn, maar het kan een extra uitdaging zijn voor een economie die gehinderd wordt door een hoge schuld en een lage productiviteit.

Bovendien maakt China een vastgoedcrisis door, die het gevolg is van decennia van gemakkelijk geld en versoepelde regelgeving. Maar de vraag is opgedroogd, de huizenprijzen zijn gekelderd en Chinese ontwikkelaars zitten in de problemen. Enorme bedragen aan spaargeld en investeringen zitten vast in onroerend goed, wat betekent dat de crisis in de sector ernstige gevolgen heeft voor de economie in het algemeen.

Dat zou op zich al erg genoeg zijn, maar de problemen van China zijn veelzijdig. De bevolking vergrijst. De jeugdwerkloosheid is hoog. De productiviteitsgroei is laag. Bovendien heeft de staat misschien te veel schulden om zomaar geld in de economie te pompen, zoals in het verleden is gebeurd.

Slechte beslissingen, laag rendement

Staatsschulden zijn niet per se een belemmering voor economische groei als ze verstandig worden besteed. "Er zijn echter tekenen dat het geld niet erg productief wordt geïnvesteerd", zegt Bert Burger, Azië-econoom bij Atradius.

"Local Government Finance Vehicles (LGFV's) hebben de afgelopen jaren veel schulden opgebouwd. De projecten die ze financierden laten echter een relatief laag gemiddeld rendement zien. Daarnaast verdrongen LGFV-leningen investeringen van efficiëntere binnenlandse particuliere bedrijven."

Investeringen in China, die decennialang de grootste bijdrage leverden aan de Chinese groei, zullen naar verwachting vertragen vanwege deze teleurstellend lage rendementen. Ze blijven dalen, vooral voor staatsbedrijven. De centrale controle van de Chinese overheid over de economie is een rem op de groei geworden, maar het opgeven van die controle zou wel eens een stap te ver kunnen zijn voor het huidige politieke leiderschap.

Geopolitieke spanningen ondermijnen economische groei

Dat is nog een bijkomende factor, want de relatie van de Chinese regering met grote bedrijven leidt tot spanningen met het Westen, dat wantrouwig is geworden tegenover Chinese technologie en de mogelijke toepassingen ervan.

"De handelsspanningen tussen de VS en China begonnen met de regering-Trump begin 2018 en gingen al snel over in technologische inperking, die is doorgegaan en zelfs verder versterkt onder de regering-Biden," zegt Burger.

"Hiermee samenhangend heeft de Chinese regering ervoor gekozen om de economie zelfredzamer te maken of, om dat anders te zeggen, ze wil minder afhankelijk zijn van de VS en andere westerse economieën. China geeft prioriteit aan veiligheid boven economische groei."

Zonder westerse technologie vindt China het moeilijk om nieuwe innovaties, zoals AI en kwantumcomputing, volledig te benutten. Tegelijkertijd ontkoppelen sommige multinationals zich van Chinese toeleveringsketens en geven ze de voorkeur aan handelspartners die minder controversieel zijn of dichter bij huis liggen.

De lijst met uitdagingen gaat maar door. Covid heeft een aantal littekens achtergelaten, waaronder een jeugdwerkloosheid die is opgelopen tot meer dan 20%. Dat escaleert op zijn beurt de vastgoedcrisis, omdat jongeren zonder baan geen huizen kopen. Paradoxaal genoeg kunnen bedrijven niet de juiste mensen vinden voor de banen waar ze nodig zijn - in geavanceerde productie. Een deel van de beroepsbevolking is overgeschoold, terwijl veel werknemers laaggeschoold zijn. Een mismatch in menselijk kapitaal met ernstige gevolgen.

Wat heeft de toekomst in petto voor de Chinese economie?

China erkent deze problemen, ook al heeft het beperkte mogelijkheden om op te treden. Een positief punt zijn de toegenomen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en hoger onderwijs. Het aantal patenten en innovaties stijgt daardoor.

Maar goede ideeën stuiten maar al te vaak op het knelpunt van overmatige staatscontrole. Subsidies voor innovatie en R&D worden vaak toegekend aan inefficiënte staatsbedrijven, een beleid dat op zijn beurt de bedrijfsdynamiek in de particuliere sector vermindert.

De uitdaging voor China is dat de huidige problemen niet op zichzelf staan. Het zijn symptomen van structurele uitdagingen waarvoor snelle oplossingen geen optie zijn.

"De autoriteiten proberen innovatie te stimuleren om de totale factorproductiviteit te verhogen, maar worden gehinderd door hun eigen keuzes", zegt Burger. "Het zal moeilijk zijn voor China om zich op eigen kracht te ontwikkelen tot een hoge-inkomensland. Het vereist een meer coöperatieve houding ten opzichte van de rest van de wereld. Japan en Zuid-Korea hebben dit in het verleden gedaan en hebben nu welvarende economieën. Dat lijkt op dit moment ver weg voor China."