Vereenvoudiging aanvraagformulieren

Atradius nieuws

Het aanvragen van een exportkredietverzekering is niet altijd even makkelijk. De formulieren voor de aanvragen werden vaak gezien als lastig en moeilijk.

Toch is een aanvraagformulier de basis voor de verzekering en is duidelijkheid van het grootste belang

De afgelopen tijd heeft Atradius Dutch State Business hard gewerkt aan de vernieuwing van deze aanvraagformulieren. Om de formulieren eenvoudiger te maken, zijn de vragen duidelijker geformuleerd, de volgorde is aangepast en bepaalde vragen zijn weggelaten. Ook is de toelichting verplaatst. Waar deze voorheen aan het einde van het document te vinden was is de toelichting nu verplaatst naar de kantlijn. Dit maakt het invullen eenvoudiger. Wanneer een uitgebreidere toelichting nodig is, hebben we gekozen voor hyperlinks naar onze website. Ook de vragen met betrekking tot milieu en sociale aspecten van het aanvraagformulier zijn aanzienlijk veranderd en ingekort. Daarnaast is een aantal formulieren samengevoegd waarmee een aantal oude formulieren is komen te vervallen.

De meest gebruikte formulieren zijn nu klaar en beschikbaar voor gebruik:

  • Aanvraag financier export
    • dit aanvraagformulier kan worden gebruikt voor aanvraag verzekering van export financiering of werkkapitaal
    • inclusief een hoofdstuk voor EKG of CIRR financiering

Momenteel werken we nog hard aan vernieuwing van de formulieren met betrekking tot garanties, koersrisico, lease en investeringen. Voor deze producten kunt u voorlopig de oude formulieren blijven gebruiken. Zodra de nieuwe formulieren beschikbaar zijn,  Zullen deze ook via onze website beschikbaar worden gesteld.

Wij verzoeken u voor nieuwe aanvragen per heden gebruik te maken van deze vernieuwde formulieren.