Value Maritime helpt schepen met verduurzaming

Atradius nieuws

Value Maritime is in 2017 opgericht door Maarten Lodewijks en Christiaan Nijst. Lodewijks:

“Christiaan had een idee om met behulp van een nieuwe technologie de uitlaatgassen van schepen schoner te maken. Samen hebben we het benodigde geld bij elkaar gekregen en een demo gebouwd.Die bleek te doen wat we hadden verwacht. Vervolgens hebben we een reder gevonden die de unit op een schip wilde plaatsen. Die was heel enthousiast en heeft de unit gekocht en vervolgens nog een aantal besteld.” 

 

 

 

Maarten Lodewijks and Christiaan Nijst

 

 

 


Het door Value Maritime ontwikkelde systeem heet Filtree en dat zuivert zwavel, fijnstof en CO2 uit de uitlaatgassen van een schip. Verder zorgt het ook voor het schoonmaken van het waswater waarbij olie en fijnstof worden verwijderd. Het systeem zorgt ervoor dat de PH-waarde van het gebruikte waswater wordt geneutraliseerd en draagt in combinatie met een lagere CO2-uitstoot bij aan het terugdringen van de verzuring van het zeewater.Het systeem kan worden geleverd in 8 maten, afgestemd op de grootte van de machine van het schip. De gefilterde CO2 wordt gebruikt om de CO2 Battery op te laden; een opslagfaciliteit aan boord die de CO2 oneindig kan opladen en ontladen. De opgeladen CO2 Battery wordt in havens gelost en naar CO2-klanten vervoerd. Dat zijn met name glastuinbouwbedrijven. Van de CO2 die wordt afgevangen van schepen worden dus letterlijk rozen gekweekt.

Er wordt momenteel veel gekeken naar de verduurzaming van schepen door een andere manier van aandrijving en een andere brandstof. Maar er varen nog heel veel schepen die niet duurzaam zijn. Met het installeren van een Filtree worden deze in één keer wel een heel stuk duurzamer. Het Filtree systeem is inmiddels geplaatst op verschillende kustschepen en containerschepen en functioneert al een aantal jaren. De internationale aandacht voor het product groeit en de orderportefeuille is goed gevuld.”

Maarten Lodewijks

 

Er worden momenteel nieuwe soorten brandstof ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is groene methanol. Dat bestaat uit groene waterstof en CO2. Ook dan is een Filtree installatie uiterst nuttig om de CO2 af te vangen. Die kan vervolgens weer terug geleverd worden aan de methanolfabriek.

Besparing voor schepen met een Filtree installatie

Met het plaatsen van een Filtree installatie kan een schip besparen op de brandstof. Ze kunnen varen op de (goedkopere) zwavelrijke brandstof. De zwavel wordt uit de uitlaatgassen gefilterd. In de nabije toekomst zullen schepen belasting moeten gaan betalen over hun CO2 uitstoot. Maar doordat de CO2 afgevangen wordt, zal dat niet nodig zijn.

 

 

 

Value Maritime

 

 

 

Verzekerde transactie

Value Maritime kwam bij Atradius DSB voor het verzekeren van het fabricatie- en kredietrisico op een Nederlandse debiteur. Het betreft de levering van de grootste unit van 10 MW. Het systeem is plug-&-play en wordt door exporteur turn-key op het schip geïnstalleerd en in gebruik gesteld. Omdat de debiteur in Nederland gevestigd is, maar het schip in internationale wateren vaart, kan er gebruik worden gemaakt van domestic cover.

Contact 

Wilt u meer weten over de producten van Atradius Dutch State Business en hoe deze de groei van uw onderneming kunnen ondersteunen?