Torrefactie fabriek van Yilkins naar India

Atradius nieuws

Yilkins is een hernieuwbaar technologiebedrijf dat zich richt op de valorisatie van biomassa en organische reststoffen tot hernieuwbare energie en waardevolle industriële en chemische producten.

Yilkins

Yilkins is opgericht in 2015 door Patrick Bergman (CTO) en Rob Voncken (CEO). Patrick heeft een achtergrond in research & development op het gebied van biomassa valorisatie en Rob heeft veel internationale business ervaring in chemie en materialen waaronder duurzame brandstoffen. Het bedrijf ontwikkelde in eerste instantie een energie efficiënte technologie om biomassa te drogen, dit platform is in een tweede fase uitgebreid naar carboniseren van biomassa. Er werken inmiddels 17 mensen.

In Ruurlo staat een demonstratie fabriek waarin allerlei soorten biomassa (residuen) kunnen worden getest om te beoordelen hoe geschikt ze zijn om te drogen en/of te carboniseren en waarbij de optimale procesinstellingen bepaald worden.

Yilkins installaties verwerken biomassa en organische reststoffen

Sinds 2015 zijn er zes prototypes gebouwd, waarvan een aantal semi-commercieel. Het ging daarbij om zowel projecten om energie efficiënt te drogen alsook om te torreficeren. De torrefactie installaties van Yilkins verwerken biomassa en organische reststoffen tot biobrandstoffen en andere hoogwaardige eindproducten. Het getorreficeerde product kan bijvoorbeeld gebruikt worden in energiecentrales, maar ook als voeding voor een vergasser voor de productie van bio-kerosine, bio-methanol en groene waterstof.

Torrefactie is het verhitten van reststromen in een zuurstofvrije omgeving. Bij dit proces vinden chemische veranderingen plaats zonder dat verbranding optreedt. De eigenschappen van getorreficeerde biomassa zijn onder andere een lager vochtpercentage, een hogere dichtheid en een hogere verbrandingswaarde. Getorreficeerd materiaal is gemakkelijker te malen en er kunnen pellets van gemaakt worden. Het getorreficeerde materiaal kan vervolgens vergast worden en uit de vrijgekomen gassen kunnen allerlei chemische producten gemaakt worden die nu bijvoorbeeld van aardgas worden gemaakt. Denk daarbij aan plastics en brandstof.

Machine van Yilkins

Rob Voncken: “Wij zijn betrokken bij allerlei programma’s om vanuit biomassa naar bio-kerosine te gaan voor de luchtvaart, naar bio-methanol voor de scheepvaart, naar 100% duurzame benzine voor auto’s en naar groene waterstof. Je kunt dus de fossiele brandstoffen volledig vervangen.”

Het biomassamateriaal betreft vaak afval uit bossen, landbouw en voedselverwerkende industrie

De torrefactie-installatie bevindt zich bij voorkeur in de buurt van waar de biomassa beschikbaar is. Het eindproduct kan dan vervoerd worden naar een fabriek waar de vergassing plaats vindt. In dat geval zullen er getorreficeerde pellets worden gemaakt. Het grote voordeel is dat die amper vocht bevatten en zeer compact zijn waardoor de transportkosten relatief laag zijn. De pellets kunnen vervolgens in de fabriek weer vergast worden tot synthesegas. Wanneer de torrefactie-installatie dichtbij de vergasser staat dan kan het materiaal meteen worden verwerkt.

De transactie die Yilkins bij Atradius Dutch State Business heeft verzekerd, betreft de levering van een installatie voor torrefactie van biomassa in India. De koper is een dochterbedrijf van het Indiase conglomeraat Reliance Industries ltd, actief in energie, petrochemie, aardgas, detailhandel, telecommunicatie, massamedia en textiel.

pellets van Yilkins

Installatie

Deze installatie wordt geplaatst bij een bestaande faciliteit in Jamnagar. Het getorreficeerde materiaal zal worden gebruikt om via vergassing groen synthesegas te produceren dat zal worden gebruikt om groene brandstoffen en derivaten te produceren.

In dit geval zal de biomassa die wordt verwerkt voornamelijk bestaan uit landbouwafval, met name afval van de katoenplant (katoenstengels) en de invasieve plantensoort Juliflora.

Reliance streeft ernaar om in 2035 koolstofneutraal te zijn door het gebruik van hernieuwbare- en bio-energie voor een duurzaam en groen bedrijf. De oplossing van Yilkins levert een essentiële bijdrage aan die duurzaamheidsdoelstellingen van Reliance. De fabriek wordt gebouwd in Nederland en in zijn geheel verscheept naar India. Het is de bedoeling dat de fabriek medio 2025 operationeel is.

Fair Calling Facility

Atradius DSB is gevraagd om een zelfstandige garantiedekking en een contragarantie af te geven onder de Fair Calling Facility voor zowel de aanbetalingsgarantie als voor de onderhoudsgarantie. De aanbetalingsgarantie loopt tot de aankomst van de goederen op locatie van debiteur. De onderhoudsgarantie gaat pas in na volledige oplevering en ingebruikstelling van de installatie. Deze garanties zullen derhalve niet gelijktijdig actief zijn. De garanties worden gesteld door de Rabobank, onder voorwaarde van de Atradius contragaranties.

Yilkins heeft de interesse van meerdere grote partijen, waarvoor het reeds engineering projecten uitvoert. De geïnteresseerde multinationals zien in de techniek van Yilkins een middel om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en energiebesparingen te realiseren. Met deze partners voert Yilkins al geruime tijd engineering activiteiten uit en er zitten diverse opdrachten in de pijplijn.