Terugblik Groeien over de Grens 2023

Atradius nieuws

Groeien over de Grens - 27 september 2023 - Terugblik op een succesvol evenement vol inzichten.


Na een onderbreking van enkele jaren als gevolg van de pandemie, waren we verheugd om het seminar "Groeien over de Grens" opnieuw te kunnen organiseren. Bij deze gelegenheid kwamen ondernemers, financiële instellingen, overheidsvertegenwoordigers en andere belanghebbenden samen.

In zijn openingswoord benadrukte onze directeur, Bert Bruning, het grote belang van het ondersteunen van Nederlandse exporteurs in hun internationale inspanningen. Hij ging in op de cruciale rol die wij, als Atradius Dutch State Business, kunnen spelen bij het faciliteren van innovatieve en duurzame transacties die zorgen voor impact.  

export event
 

 

 

 

Focco VNO

Focco Vijselaar - Directeur VNO-NCW, vertelde over het belang van de innovatiekracht van de Nederlandse maakindustrie op internationaal niveau. Hij ging in op de kansen en uitdagingen voor Nederlandse exporteurs, rekening houdend met de geopolitieke context waar ondernemers mee te maken hebben. Uiteindelijk wordt een belangrijk deel van de welvaart in Nederland verdiend in het buitenland en export is dan een belangrijke facilitator. 

 

 

 

Tijdens de breakout-sessie gaven de paneldiscussies inzicht in zakendoen in het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Er werden presentaties gegeven over financiering, veilig zakendoen en het zakendoen in conflictgebieden en er waren sectorspecifieke paneldiscussies die ingingen op mogelijkheden in duurzame energie, water, circulaire economie en agri-food. 

Sector paneldiscussie
Export region
 

In deze discussies werd de synergie tussen financiële instellingen, bedrijven en duurzaamheid benadrukt, en aangetoond hoe verantwoord financieren positieve verandering kan bewerkstelligen binnen diverse sectoren. 

 

Het geheel werd afgesloten met een enthousiast ondernemersverhaal van Marcel van Heist, CEO van Spark. Zij hebben met hun off-grid solar producten de afgelopen jaren voor heel wat energie in Afrika gezorgd. Marcel benadrukte eveneens de cruciale rol die financiële instellingen kunnen spelen bij het mogelijk maken van de groei van bedrijven zoals Spark en de export van duurzame oplossingen naar ontwikkelingslanden. 

 

 

Marcell van Spark

Terugkijkend op dit evenement, wordt het duidelijk dat onze gezamenlijke toewijding om internationale handel en duurzame oplossingen te bevorderen onverminderd is. Dank aan al onze panelleden, gasten, sprekers, klanten, supporters en presentatoren voor uw geweldige opkomst, vruchtbare gesprekken en inspirerende woorden.  

We hopen u allen weer te zien bij het volgende evenement!