Tanis Confectionery dekt betalingsrisico's af

Atradius nieuws

Tanis Confectionery uit Oosterhout bestaat al 26 jaar en is producent van snoepgoedmachines.

Het gaat om allerlei machines die oplossingen bieden ter voorbereiding, bereiding en afwerking van snoepgoed. Je kunt dan denken aan keukens, gietlijnen, droogkamers en afwerkingsmachines. Het betreft Voornamelijk zacht snoep onder de noemer 'gums & jellies'.

Het bedrijf is in 1995 opgericht door Leo en René Tanis. Respectievelijk in 2008,2012 en 2018 zijn Martijn, Victor en Wouter bij het bedrijf gekomen, alle drie zoons van Leo. Zij hebben meegeholpen het bedrijf verder uit te bouwen. Het bedrijf heeft bijna 200 mensen in dienst, verdeeld over vier vestigingen in Nederland en één in Australië. En inmiddels is er dit jaar ook in de Verenigde Staten een vestiging geopend. Ook de omzet is in de laatste jaren enorm gestegen. Zo zijn ze gegroeid van een omzet van 30 miljoen vier jaar geleden, naar een verwachte omzet voor dit jaar van 90 miljoen Euro.

familie Tanis

In de Verenigde Staten is Tanis Confectionery marktleider op het gebied van gums & jellies. De tweede grootste markt is Azië. Voor een recente exporttransactie naar de VS heeft Atradius aan Tanis een zelfstandige garantiedekking en contragarantie afgegeven onder de Fair Calling Faciliteit.

Fair Calling Faciliteit

Bij dekking onder de Fair Calling Faciliteit wordt aan de exporteur een zelfstandige garantiedekking afgegeven en een contragarantie uitgereikt aan de garantie stellende bank. De exporteur verzekert zich zodoende voor het risico van het onterecht opvragen van de garantie. De contragarantie dekt de bank af tegen het risico van zowel terechte als onterechte opvraging. De bank loopt hierdoor voor het gedekte deel geen risico. Hierdoor is de bank in de regel bereid de kredietfaciliteit van de exporteur niet te belasten voor het door Atradius gegarandeerde bedrag. Dit zorgt voor een betere liquiditeitspositie van de exporteur. Onder de Fair Calling Faciliteit geldt standaard een gedekt percentage van 80 procent en de exporteur hoeft geen dekking voor de betalingsrisico’s die voortvloeien uit het exportcontract te verzekeren.

Leo Tanis - eigenaar Tanis Confectionery: “De contragarantie van Atradius zorgt ervoor dat het risico van de bank wordt afgedekt, waardoor we geen gelden hoeven te storten op een geblokkeerde rekening.”

Het bedrijf verwacht vaker te maken te krijgen met grote klanten die zekerheden eisen, in de vorm van een garantie, voor de vooruitbetalingen. Daarnaast zien ze in de toekomst ook meer mogelijkheden voor klanten met een bepaalde financieringsbehoefte, waardoor ze mogelijk gebruik willen maken van andere faciliteiten van Atradius DSB.

Corona

Tijdens de corona-pandemie heeft het bedrijf weinig negatieve gevolgen ervaren. Er waren soms wat problemen met de levering van grondstoffen en materialen en het kon soms lastig zijn om machines te verschepen door een tekort aan containers. Maar de orders bleven onverminderd binnenkomen.

Ontwikkelingen

Ook in de markt voor snoepgoed staan de ontwikkelingen niet stil. Het productieproces van snoep moet uiteraard hygiënisch verlopen en de fabriek moet schoon blijven. Maar een trend die ook zichtbaar wordt, is dat de machines ook duurzamer moeten gaan produceren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het hergebruik van water en minder verbruik van energie.

snoep geproduceerd met machine van tanis Confectionery

Daarnaast merkt Tanis Confectionery dat er een ontwikkeling aan de gang is waarbij er vitamines of cannabis extracten aan het snoep wordt toegevoegd. Deze markt is hard aan het groeien en die vraagt om specifieke kennis. Om aan deze vraag te voldoen is er zelfs een apart bedrijf opgezet onder de naam OTC Candy.

Dit zijn nieuwe en vooruitstrevende ontwikkelingen waar het bedrijf graag op inspeelt. En de machines van Tanis Confectionery passen uitstekend in die filosofie.