Selecta Holland investeert in tuinbouw in Ethiopië

Atradius nieuws

Selecta Holland, uit Maasland, is in december 1986 opgericht en is actief in de productie en vermeerdering van de eigen veredelde potplanten en snijbloemen.

Het bedrijf is een dochterbedrijf van Selecta One, gevestigd in Stuttgart, en is al sinds 1950 actief in de sierteelt.De Selecta-groep is een van de wereldleiders in het veredelen, produceren en op de markt brengen van gekweekte sierplanten.

 

 

 

In de Nederlandse vestiging werken 14 mensen die zich bezighouden met de verkoop, marketing en distributie van de plantenstek. Deze worden op diverse locaties in de wereld geteeld en ter verdere teelt geleverd aan telers in de Benelux en Engeland vanuit de vestiging in Maasland. De stekken betreffen met name kerststerren en geraniums.

De Selecta Groep heeft al meerdere kwekerijen waar stekken worden gekweekt. Om de capaciteit verder uit te breiden is Selecta Holland in 2021 begonnen met de bouw van een nieuwe kwekerij in Ethiopië. Het betreft een investering via dochter Selecta Ethiopia PLC. op een stuk land dat een tuinbouwbestemming heeft. De locatie van deze grond is ten westen van Gojam Zone, bij Kunzila Stad, aan het Tanameer. Hier zullen vooral stekken geteeld worden van geraniums, kerststerren en Spaanse margrieten. De productie van siergewasstekken gebeurt in kassen, voorzien van een hydrocultuursysteem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecta Holland & Atradius DSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kassencomplex dat wordt gebouwd, heeft een oppervlakte van 60 ha. De grond is eigendom van de overheid en er is een leaseperiode van 30 jaar overeengekomen. De infrastructuurinvestering is gepland voor 20 hectare. De farm start eerst met 9 ha aan kassen waarna er 3 ha kassen bijgebouwd zullen worden naar gelang de marktbehoefte. Na genoemde 20 hectare is er nog land beschikbaar om verder uit te breiden. Er is bewust voor gekozen om de uitbreiding in stappen te doen omdat er niet genoeg getraind personeel voorhanden is. Selecta zal het personeel zelf opleiden en dat gaat niet in één keer. Daarnaast moet er een vraag worden gecreëerd voor de stekken. Het hydrocultuursysteem voor de kassen wordt gevoed door het water uit het Tanameer. Het meer ligt op ongeveer één km afstand van de boerderij. Door een gesloten kasconstructie zijn alle kassen via schone paden met elkaar verbonden. Dit geldt ook voor de koelcellen en hygiëneruimtes met de kassen. Het op te richten Ethiopische bedrijf zal de benodigde startplanten uit de eigen Europese productielocaties importeren.

De nieuwe kwekerij zal zorgen voor een flinke toename van de werkgelegenheid in de regio. Bij de start zal deze werk bieden aan ongeveer 600 arbeiders. Mocht er meer land gebruikt worden, dan kan dit aantal oplopen tot 1.500 fte. De waterzuivering- en teeltechnieken die gebruikt worden, komen grotendeels uit Nederland.

Ethiopië heeft een heel goed klimaat voor het kweken van stekken in kassen. De lucht is er heel droog, waardoor je het interne klimaat van de kassen zeer goed kunt reguleren. De boerderij staat onder leiding van de Nederlander Dries Eikens. Hij is de General Manager van Selecta Ethiopia. Hij verdeelt zijn tijd tussen het kantoor in Nederland en de kwekerij in Ethiopië.

 

 

 

 

Selecta Holland investeert in tuinbouwcomplex in Ethiopië

 

 

 

Duurzaam 


Bij nieuwe lange-termijn-investeringen kiest Selecta zo veel mogelijk voor duurzame oplossingen. Dries Eikens: “De stekken moeten bewaterd worden met water dat van drinkkwaliteit is. De ligging bij het Tanameer zorgt voor een toevoer van voldoende schoon water. Maar het water in de kassen wordt ook gehercirculeerd. Dat betekent dat het water met de meststoffen wordt opgevangen waarna het gedesinfecteerd wordt. Dat gebeurt met ozon, want dat zorgt ervoor dat de meststoffen er wel in blijven. Om voor een constante temperatuur te zorgen wordt overdag via zonnecollectoren warmte opgeslagen die de kassen ’s nachts op temperatuur houdt. Het bedrijf is hierdoor niet afhankelijke van fossiele brandstoffen.”

Investeringsverzekering Het project van Selecta Holland betreft een investering van het Nederlandse bedrijf in een nieuwe vestiging in Ethiopië. Dit betekent dat wij uitsluitend het politieke risico voor Selecta kunnen afdekken. Het Nederlandse bedrijf heeft immers beter zicht op de betalingsmogelijkheden van de Ethiopische vestiging (en kan hierin sturen), dan Atradius. Bij een investeringsverzekering heeft een Nederlands bedrijf de mogelijkheid om een aantal politieke risico’s af te dekken zoals onteigening, transferbelemmeringen, (burger)oorlog, inclusief andere vormen van geweld. Ook kan, indien gewenst, het contactbreuk risico worden meeverzekerd.

DGGF

Het dekkingsbeleid op Ethiopië is onlangs veranderd in ‘dekking bij uitzondering’ vanwege een de burgeroorlog die op dit moment heerst. In dit geval hebben we deze investeringsverzekering onder het Dutch Good Growth Fund (DGGF) kunnen afdekken. (Ethiopië is een van de 70 landen waarvoor dit fonds dekking kan bieden.)

Deze investering van Selecta Holland voldoet aan de vereiste ontwikkelingsrelevante aspecten. Zoals hiervoor is te lezen, zorgt het nieuwe agrarische complex voor het scheppen van banen voor de lokale bevolking. Ook worden – omdat er gewerkt wordt met de nieuwste technologieën- kennis en vaardigheden overgedragen.

Contact 

Wilt u meer weten over de producten van Atradius Dutch State Business en hoe deze de groei van uw onderneming kunnen ondersteunen?