Makkelijker een lening met de Groendekking

Atradius nieuws

Vorige keer schreven we in de Creditnotes al een artikel over het verzekeren van groene investeringsleningen.

We hebben toen aangegeven dat deze verzekering niet direct gekoppeld hoeft te zijn aan een specifieke exporttransactie, zolang er een business case is die op termijn tot groene export kan leiden. Met dit nieuwe product kunnen financiers van groene leningen het betalingsrisico verzekeren. Hiermee willen Atradius DSB en de Nederlandse staat het eenvoudiger maken voor (toekomstige) exporteurs om een lening te krijgen en hen ondersteunen in het vergroeningsproces.

Atradius DSB helpt exporteurs in het vergroeningsproces

Duuk Dudok van Heel, Key Accountmanager: “De energietransitie gaat niet vanzelf, wij zijn daarom heel blij dat wij onze exporteurs kunnen ondersteunen met de financiering voor de vergroening van hun export. Investeringen in vergroening, waarbij vaak ook sprake is van nieuwe technologie is een stuk risicovoller dan werkkapitaal dat wordt besteed aan bestaande door de markt geaccepteerde producten. Naast de technologische uitdagingen moet de markt er ook behoefte aan hebben, waarbij betere alternatieven altijd op de loer kunnen liggen. Zo worden financieringen doorgaans verstrekt voor bestaande technologie met een voorspelbare markt. Dit staat haaks op de financieringsvraag voor groene ontwikkelingen. Met de dekking van Atradius DSB verwachten wij dat financiers bereid zijn veelbelovende groene ontwikkelingen te kunnen financieren.”

Deze faciliteit is dus met name interessant voor het ondersteunen van groene initiatieven voor ondernemers die nu al exporteren of dit op termijn verwachten te gaan doen. Hierbij valt te denken aan alle Nederlandse machinebouwers, scheepsbouwers, kassenbouwers, fabrikanten van productiemiddelen ten behoeve van het opwekken van hernieuwbare energie, aanbieders van oplossingen voor afvalwaterzuivering, etc. die willen investeren in groene innovatie en daarvoor een financiering willen aantrekken.

Oscar Boot, Business Developer: “We verwachten dat met dit nieuwe product de mogelijkheden voor exporteurs om te investeren in innovatieve groene ontwikkelingen vergroot worden en dat we daarmee substantieel gaan bijdragen aan toekomstige groene export.”

Wanneer u financiering nodig heeft voor een groene investering waarbij de looptijd langer is dan een jaar, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen onder meer naar de exportverwachtingen van groene producten in de toekomst, en naar uw financiële positie. Samen met uw financier zullen we er alles aan doen om u te helpen met uw groene business case.

Oscar Boot: ‘De ontwikkeling van het product is voor een belangrijk deel afgerond en we kunnen de eerste aanvragen in behandeling nemen. We zijn op dit moment nog wel aan het kijken hoe we het product verder kunnen uitbreiden zodat het voor zoveel mogelijk (toekomstige) exporteurs ingezet kan worden. Graag benadrukken we dat het product inzetbaar is voor zowel het mkb als het grootbedrijf.”

Vraag naar de Groendekking Investeringslening bij uw accountmanager.