IQIP versnelt de vergroening

Atradius nieuws

De ontwikkelingen in de offshore windsector zijn onmisbaar voor de energietransitie. En ook Nederlandse bedrijven spelen een belangrijke rol in de toekomst van deze sector.

Zo kunt u hieronder lezen over IQIP die onder andere de monopiles van SIF als fundering plaatst bij offshore windparken. Maar op zijn minst even interessant is het verhaal van SIF, zij gebruiken de groendekking om te investeren in een nieuwe fabriek voor nog grotere monopiles.

IQIP is gespecialiseerd in het installeren van met name offshore funderingen.

Wereldwijd werken er ongeveer 300 medewerkers bij IQIP, verdeeld over negen locaties waaronder vestigingen in de VS, China en Australië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht. We hebben in het verleden natuurlijk wel meer artikelen gepubliceerd over de offshore wind sector. Zo hebben we bijvoorbeeld uitgebreid aandacht gegeven aan de offshore windparken voor de kust van Taiwan. Als foundation installation specialist is IQIP een ontzettend belangrijke speler in deze sector.

IQIP Hydrohammer

“We hebben een vloot van meer dan 2000 stuks materieel voor met name het plaatsen van offshore funderingen over de hele wereld. Niet alleen in de windsector maar bijvoorbeeld ook bij civiele werken zoals bruggen en havens, en nog steeds een stukje olie en gas."  Peter Wit, CFO bij IQIP.

Voor de plaatsing van de funderingen is er altijd een drie-eenheid nodig. Je hebt de hamer nodig, met als belangrijkste component een slaggewicht waarmee je de fundering de bodem in krijgt. Daarnaast een zogenaamde sleeve bestaande uit een slagplaat en een slagplaathuis en tenslotte een powerpack om de hydraulische olie die nodig is om de hamer te bewegen op voldoende druk te krijgen. Maar we hebben ook handlingsystemen met lifting tools en uitgebreide besturings- en controlesystemen die ervoor moeten zorgen dat de werkzaamheden goed en vooral veilig verlopen.

Onlangs heeft IQIP de groendekking aangevraagd vanwege de uitbreiding van haar leasevloot. Het gaat in dit geval met name om de uitbreiding van het aantal grote hamers.

“De offshore windindustrie groeit ontzettend hard, de hele wereld is ermee bezig. Dat is ook de belangrijkste reden voor ons om onze vloot uit te breiden. We zien vooral veel activiteit in Europa en de Oostkust van de VS. Voornamelijk zijn wij goed gepositioneerd voor de projecten in de Noordzee, want die is als ondiepe zee, met veel wind en veel afnemers voor de opgewekte electriciteit dichtbij, het Saudi-Arabië van de wind. Daarmee is de Noordzee dan ook hard op weg om de energiefabriek van Europa te worden.” Peter Wit, CFO bij IQIP.

Als dienstverlenende organisatie krijgt IQIP vaak data aangeleverd door de klant over de grondsoort en het type paal dat als fundering moet worden geplaatst. De geo-technici van IQIP maken dan een drivability study en bepalen vervolgens wat er moet gebeuren en bespreken dit met de eindklant.

IQIP monopile installer

Het plaatsen van deze funderingen kan het zeeleven behoorlijk verstoren vanwege geluidsoverlast. Daarom heeft IQIP speciale apparatuur ontworpen zodat het geluid enorm gedempt wordt. Op dit moment zijn ze een geheel nieuwe technologie aan het testen met water als gewicht voor de hamer, die in de toekomst moet zorgen voor nog minder geluidsoverlast.

IQIP was via IHC al bekend met Atradius Dutch State Business. Omdat hun investeringen uitsluitend zullen worden ingezet op offshore windprojecten, matchen deze ook goed met de groendekking. Deze stap werd dan ook snel gemaakt, vooral omdat er is gekeken naar mogelijkheden voor een langere looptijd van de investering. De looptijd is uiteindelijk vastgesteld op 7 jaar, waarbij een bankenconsortium van ABN AMRO, ING, Commerzbank en HSBC is ingestapt. Door de groendekking lopen zij veel minder risico en zijn de voorwaarden voor IQIP gunstiger.

“Naast de groendekking maken we wel vaker gebruik van Atradius Dutch State Business, onder meer voor bank- en contragaranties. Maar we maken ook gebruik van het reguliere Atradius aanbod om het betalingsrisico van onze eigen klanten te verzekeren. Zo dekken we op alle fronten onze risico’s af.”  Peter Wit, CFO bij IQIP.

“Eigenlijk zijn investeringen voor de langere termijn in deze sector best wel een uitdaging, omdat alle onderdelen van de windmolens heel snel, veel groter zijn geworden. We merken dat dit overigens een uitdaging is voor de hele supply chain. Daar moeten we onze equipment toch op aanpassen. Bovendien blijven we continu investeren in nieuwe technologieën.”