Hatenboer Water levert waterzuiveringsinstallatie

Atradius nieuws

Hatenboer-Water kent een lange geschiedenis. Het werd al in 1906 opgericht en voorzag onder andere de schepen in de Rotterdamse haven van drinkwater met twaalf boten.

 

In de loop der jaren is de watervoorzienig aan boord van de schepen sterk veranderd en het aantal boten is teruggebracht tot zes. Maar ze fungeren nog altijd als een soort verlengstuk van het lokale drinkwaterbedrijf.

 

Hatenboer-Water

Hatenboer-Water  ging op zoek naar alternatieve oplossingen voor water aan boord van schepen. Het bedrijf is zich zodoende meer en meer gaan toeleggen op watertechnologie. Daarbij kun je denken aan het ontzilten van water aan boord van een schip maar ook pompsets, desinfectie van water op diverse manieren, technisch water maken (stoffen uit het water halen, of juist toevoegen) en watermanagement. Denk bijvoorbeeld aan drinkwater dat wordt opgeslagen in bunkers die dichtbij de motoren staan. Hier moet je dan wel de kwaliteit van het water goed managen, en ervoor zorgen dat er geen bacteriegroei in het water voorkomt. Ook hierbij helpt Hatenboer-Water.

Voor de installaties verzorgen wij zelf de engineering, de assemblage en het testen. Dat doen in de vestiging in Schiedam waar de tak watertechnologie zich bevindt waar ongeveer 100 mensen werken. Hier produceren we de installaties die direct bij de klant geïnstalleerd en in gebruik genomen kunnen worden. Voor het onderdeel watervoorziening in de Rotterdamse haven zijn 20 mensen in dienst

Willem Buijs, CEO Hatenboer

In Singapore, Dubai en Houston bevinden zich de maritime en off-shore hubs. Van daaruit leveren ze met eigen vestigingen ondersteuning aan internationale klanten. Grote klanten uit Nederland zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Marine, Damen, IHC, Holland Shipyards, Van Oord en Boskalis.

Willem Buijs, CEO Hatenboer: “Tot in de jaren 80 gebeurde het ontzilten van water middels verdamping. In de jaren 80 werd een nieuwe methode ontwikkeld, namelijk omgekeerde osmose. Tijdens dat proces wordt zeewater door een membraan gedrukt en wordt het zoute water geconcentreerd en gescheiden van het zoete water. De scheepvaartsector was niet direct enthousiast over deze nieuwe methode. Zij wilden zeker zijn dat de techniek echt goed zou werken. Wij kwamen vervolgens in contact met de tuinbouwsector, waar altijd behoefte is aan een constante toevoer van zoet water. Zij omarmden de nieuwe techniek en deze kon daar zich daar bewijzen. De tuinbouwsector is nog steeds goed voor zo’n 20% van de omzet van ons bedrijf.”

Toen de omgekeerde osmose zijn kracht had bewezen, begon ook de maritieme sector interesse te tonen. Nu schepen steeds duurzamer willen zijn past het maken van drinkwater via omgekeerde osmose heel goed in dat concept. Dit kan namelijk gedaan worden zonder dat de hoofdmotor van het schip hoeft te draaien, in tegenstelling tot het verkrijgen van water middels verdamping. Er is dus minder brandstof nodig.
waterzuiveringsinstallatie
Hatenboer onderscheidt zich in de markt vooral doordat zij het hele proces omvatten van waterwinning tot de tap. Bovendien zijn de installaties robuust en makkelijk te bedienen. Technische ondersteuning is op zee nu eenmaal niet direct voorhanden. En eventuele problemen moeten makkelijk verholpen kunnen worden.
 
Deze elementen zorgen ervoor dat de installaties ook uitstekend gebruikt kunnen worden in moeilijk toegankelijke gebieden. Hatenboer heeft inmiddels een goede naam in de wereld als het om water gaat. Ze zijn onder andere actief in Kenia waar ze al meerdere ontziltingsinstallaties aan de haven van Mombassa leverden. Daar komen nu weer aantal installaties bij. Het gaat hier dus om de uitbreiding van een bestaand project voor het ontzilten van zeewater naar drinkwater.
 
Willem Buijs, CEO Hatenboer: “Onze koper is een lokale partij die verantwoordelijk is voor de installatie, inbedrijfstelling, het operationele beheer en het onderhoud van de installatie bij de eindklant, de haven van Mombassa, onderdeel van de Kenya Ports Authority (KPA). Voorheen was het havenbedrijf aangesloten op de reguliere drinkwaterinfrastructuur van het lokale drinkwaterbedrijf Mowasco, waar drinkwater wordt gemaakt uit zoetwaterbronnen. Deze voorziening is beperkt en het drinkwater is dus schaars. Met de huidige en nieuwe ontziltingssystemen is deze methode niet meer nodig en wordt het drinkwater op locatie geproduceerd. De activiteit (ontziltingsinstallatie) veroorzaakt daarmee dus een verschuiving naar een minder belaste waterbron (van zoetwater naar zeewater). Er blijft nu meer water uit de zoetwaterbronnen beschikbaar voor de lokale bevolking. Bovendien heeft het havenbedrijf nu een constante toevoer van zoetwater.”

Er is veel waterschaarste op de wereld, maar daar waar die het grootst is, is over het algemeen binnen 20 kilometer een kustlijn en dus zoutwater beschikbaar; wij kunnen daar goed drinkwater van maken.

Willem Buijs, CEO Hatenboer-Water