Dutch Health exporteert ambulances naar Liberia

Atradius nieuws

Dutch Health is gevestigd in Amsterdam sinds 1992. Inmiddels zijn er 4 mensen in dienst en 15 mensen werken indirect voor het bedrijf, die afhankelijk van een project ingezet kunnen worden.

Het bedrijf maakt onder andere (driewiel)ambulances, ambulanceboten en mobiele ziekenhuizen.  Daarnaast ontwikkelt het samen met opdrachtgevers medische concepten. Dan wordt gezamenlijk bepaald waar bijvoorbeeld een mobiel ziekenhuis moet komen en welke voertuigen daar het beste bij passen. Afhankelijk van de locatie is het soms logischer om te kiezen voor ambulanceboten dan voor normale ambulances. Dergelijke trajecten kunnen soms heel lang duren en leiden ook niet altijd tot een directe opdracht voor Dutch Health.

Medische voertuigen van Dutch Health

Inmiddels heeft Dutch Health de opdracht gekregen voor de levering van 15 ambulances en 15 andere medische voertuigen aan het ministerie van Volksgezondheid van Liberia. Eerder hebben ze ook al 10 ambulances geleverd aan Liberia met hulp van de Wereldbank. En deze order van 30 voertuigen is daar een vervolg op. Er zal in twee deelleveringen worden geleverd: een levering voor de 15 ambulances en een levering voor 15 medische voertuigen. De medische voertuigen zijn bestelbusjes die aangepast zijn voor het vervoer van bijvoorbeeld medicijnen. Daarnaast wordt er gezorgd voor training van het personeel. 

Het ministerie van Volksgezondheid in Liberia is verantwoordelijk voor het organiseren van goede, eerlijke en duurzame gezondheidszorg in het land. De aanschaf van ambulances en medische voertuigen past binnen dat mandaat. Tevens zullen de ambulances en voertuigen door publieke ziekenhuizen in gebruik worden genomen, waarbij de werknemers die in de ambulances gaan werken, onder het health and safety beleid van de overheid vallen. De Liberiaanse overheid heeft een gedegen beleid ten aanzien van het waarborgen van een gezonde en veilige werkvloer, hierover zijn nationale afspraken vastgelegd en het ministerie heeft een duidelijk HR-beleid om goede arbeidsomstandigheden in te bedden binnen de gezondheidszorg in Liberia.

DGGF

Er wordt geen reguliere dekking op Liberia geboden (dekking bij uitzondering). Maar het land staat wel op de DGGF-landenlijst. Daarom kon Dutch Health onder DGGF het fabricatie- en kredietrisico verzekeren, de wissels bevoorschotten en werkkapitaal verkrijgen.  Van belang bij aanvragen onder het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is de ontwikkelingsrelevantie. Dit betekent dat de transactie dient bij te dragen aan een duurzame economische ontwikkeling van het DGGF-land.  Deze transactie draagt bij aan de verhoging van de medische infrastructuur en daardoor aan de algemene volksgezondheid. Daarnaast zullen er naar verwachting vijf directe banen en vijf indirecte banen worden geschapen door deze investering. Hiervan zullen er in totaal zes voor vrouwen zijn. Door middel van trainingen over de werking van de apparatuur die in de te leveren voertuigen aanwezig is, zal de kennis van het medisch personeel worden vergroot.

Afzetmarkt

Dutch Health is in principe wereldwijd actief, maar het zwaartepunt ligt in Afrika. Inmiddels hebben zij een groot netwerk opgebouwd met een goede reputatie. Een lange-termijnovereenkomst met de VN voor het leveren van driewiel-ambulances heeft in de loop der jaren voor veel aanvragen gezorgd. Daarnaast werken zij met agenten over de hele wereld die hen helpen bij het verkrijgen van opdrachten.

Corona

Tijdens de corona crisis heeft het bedrijf veel hinder ondervonden van reisbeperkingen, stijgende transportkosten en stijgende grondstoffenprijzen. Nu de reisbeperkingen steeds meer verdwijnen wordt het weer een stuk makkelijker om klanten te bezoeken en trainingen te verzorgen voor geleverde producten zoals ambulances. Trajecten die al een tijd geleden gestart zijn, kunnen daardoor nu afgerond worden.