Aquatic Drones in Marokkaanse haven

Atradius nieuws

Aquatic Drones is een jonge onderneming, opgericht in 2016 door Maarten Ruyssenaers, met als doel het ontwikkelen van autonome meetschepen die veilig, schoon en meer kostenefficiënt zijn.

Hij signaleerde de behoefte hieraan in de Rotterdamse haven tijdens zijn werk op het gebied van technische innovatie. In de daaropvolgende jaren heeft het bedrijf verschillende prototypes ontwikkeld en getest in de Nederlandse maritieme markt. Deze prototypes hebben zelfs al omzet gegenereerd voor Aquatic Drones, doordat ze konden worden ingezet in de haven van Rotterdam, op rivieren en in de kust. Het gaat in dit geval om een autonome werkboot, gericht op monitoring en inspectie, ontwikkeld voor kust-, haven- en rivieronderzoeken.

Inmiddels werken er tien mensen bij het bedrijf in Heusden. Dat zijn vooral ontwikkelaars en een paar mensen die zich vooral bezighouden met de verkoop. Hier vindt ook de assemblage plaats en de meeste systemen komen uit Nederland.

 

Aquatic Drones - meetschip

 

Deze Autonomous Surface Vessels (ASV’s) zijn maritieme robots die gegevens verzamelen met een breed scala aan sensoren voor efficiënte onderzoeksactiviteiten. De veelzijdige schepen hebben een autonoom besturingssysteem. Ze kunnen data verzamelen, analyseren en interpreteren.

De ASV’s kunnen ingezet worden voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld:

  • Onderhoudsstatus van waterbeheer in waterwegen, havens en zee bewaken
  • Waterdiepte voorspellen (bathymetrie)
  • Bewaken en voorspellend onderhoud van kademuren, dammen, sluizen en andere watergerelateerde assets
  • Bewaken en voorspellen van waterkwaliteit en ecologie

Het nieuwste model is de Phoenix 5, waarvan er 3 verschillende types zijn. Ze worden aangedreven door lithium-ionbatterijen. Het voortstuwingssysteem heeft twee kanaalpropellers die worden aangedreven door elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 8 of 20 kW, afhankelijk van het model. Het bereik varieert van 80 tot 450 kilometer met een operationele tijd van maximaal 48 uur. Ze zijn in te zetten in grote binnenwateren, havens, kustgebieden en offshore en kunnen in principe door één persoon te water worden gelaten met hulp van een trailer of een hijskraan.

De Phoenix 5 kan autonoom varen. Hij maakt gebruik van de ingebouwde sensoren en een camera. Bovendien kan de drone met behulp van de ingebouwde software de weersomstandigheden beoordelen en bepalen wat het juiste moment is om uit te varen. Als de drone uitvaart, kijkt er wel altijd iemand mee, maar die persoon kan tegelijkertijd al de data analyseren die verzonden wordt. Wel kan deze persoon op elk moment ‘het stuur’ overnemen.

Onlangs is er een polis afgegeven voor een order van Aquatic Drones aan Agence Nationale Des Ports (ANP) de eindafnemer van de drone. Dit is een staatsonderneming die alle havens beheert in Marokko, vergelijkbaar met het Rotterdamse havenbedrijf. Dit betreft hydrografische metingen, inspectie van maritieme constructies (civiele werken zoals kades en damwanden) en het toezichthouden van haven en veiligheid voor andere schepen. Op dit laatste punt is bevestigd dat het gaat om civiele situaties waarin de havenautoriteit de veiligheid en toezicht bewaart op de vaarwateren en haar gebruikers.

Doordat er een drone wordt ingezet kan het bedrijf veel efficiënter metingen uitvoeren dan als er een bemand schip moet rondvaren. De drone is niet alleen goedkoper in aanschaf, maar ook een stuk zuiniger in gebruik. Het schip is hybride en vaart voor het grootste deel op elektriciteit. De dieselgenerator wordt alleen ingeschakeld om de de accu tijdig op te laden. Doordat er ook een zonnepaneel op het vaartuig zit wordt deze continu opgeladen, Marokko heeft gemiddeld 8.5 zonuren per dag. Het totaal bereik van deze drone is 450km en de ANP heeft de ambitie om meerder drones aan te schaffen.

Werkkapitaaldekking

De ANP betaalt pas bij levering, derhalve was het onvermijdelijk om de bouw van de drone voor te financieren via de bank. Die wilde op haar beurt zekerheid hebben en vroeg een werkkapitaaldekking aan bij Atradius DSB. Dit zorgt ervoor dat de reguliere lijnen van Aquatic Drones bij de bank niet worden belast.

Toekomst

Het bedrijf is met verschillende partijen in gesprek over levering van de Aquatic Drones. Er is inmiddels ook veel vraag van bedrijven die eerst een drone willen leasen, alvorens tot aankoop over te gaan. Dit concept wordt momenteel verder uitgewerkt.