Milieu- en sociale beoordeling

Atradius Dutch State Business beoordeelt uw aanvragen op gevolgen voor mens en milieu.

 

 

 

 

Businessmen looking atscreen

 

 

 

Alle transacties boven 10 miljoen euro ondergaan een milieu- en sociale beoordeling. Dit geldt ook voor transacties onder 10 miljoen euro waarbij een verhoogd risico bestaat op nadelige milieu- of sociale effecten. Hierbij weegt Atradius DSB ook de milieu- en sociale gevolgen van het totale project waaraan u levert. De sector, de locatie en de toegepaste technologie vormen het uitgangspunt van de beoordeling. Internationale afspraken in de OESO (de Common Approaches) vormen hierbij onze leidraad. Lees verder hoe de beoordeling in zijn werk gaat.

Wanneer voeren we een milieu- en sociale beoordeling uit?

Voor alle aanvragen die we binnen krijgen van meer dan 10 miljoen euro voeren we een milieu- en sociale beoordeling uit. Ook transacties onder de 10 miljoen euro in een gevoelige sector of gevoelig gebied, of in geval van verhoogd risico op het vlak van mensenrechten (UN Guiding Principles on business and human rights), beoordelen we op milieu- en sociale aspecten.

1. Screening & Classificatie

Als u een aanvraag indient, screenen wij of er een milieu- en sociale beoordeling nodig is. Als dat zo is, wordt het project waaraan geleverd wordt geclassificeerd. Dit bepaalt hoe uitgebreid de beoordeling zal zijn.

Categorie A

  • projecten met potentieel significante negatieve milieu- en/of sociale effecten, die zich ook buiten de projectlocatie uitstrekken;
  • u dient ons een milieu- en sociale effectrapportage en een milieu- en sociaal managementplan te sturen.

Categorie B

  • projecten met potentieel minder negatieve milieu- en sociale effecten dan bij categorie A- projecten, en waar mitigerende maatregelen beschikbaar zijn;
  • u dient ons relevante milieu- en sociale projectinformatie en een milieu- en sociaal managementplan te sturen.

Categorie C

  • projecten met minimale of geen potentiĆ«le negatieve milieu- en/of sociale effecten;
  • u dient ons relevante milieu- en sociale informatie over uzelf en uw afnemer, alsmede over het project te sturen.

Categorie M

  • herfinancieringsaanvragen, projecten zonder duidelijke locatie, bestaande operaties die niet significant wijzigen in output of in functie;
  • u dient ons relevante milieu- en sociale informatie over uzelf en uw afnemer, alsmede beperkte informatie over het project te sturen.

Categorie E

  • werktuigdekking;
  • u dient ons milieu- en sociale informatie over uw bedrijf te sturen.

2. Milieu- en sociale beoordeling

Wanneer wij uw aanvraag hebben gescreend en geclassificeerd, voeren wij een milieu- en sociale beoordeling uit. Voor de meest risicovolle projecten hebben we daar een milieu- en sociale effectrapportage (ESIA) voor nodig. Ook zal gevraagd worden naar een milieu- en sociaal managementplan (ESMP). De inhoudelijke beoordeling voeren we uit volgens internationale richtlijnen van de Wereldbank Groep, de zogenaamde IFC Performance Standards en EHS Guidelines.

3. Publicatie van het project

Voor categorie A-projecten zullen wij minimaal 30 dagen voor afgifte van de polis het project op onze website aankondigen. Verder worden alle afgegeven polissen met (indien van toepassing) de milieuclassificatie gepubliceerd.

4. Gewogen eindoordeel

Na afronding van de projectbeoordeling zijn we tot een gewogen eindoordeel gekomen. Indien dit oordeel positief is, kunnen wij -bij een eveneens positieve financiƫle beoordeling- onze dekking toezeggen.

Vragen of advies?

We vertellen u graag meer over wanneer een milieu- en sociale beoordeling wordt uitgevoerd en welke informatie daarbij nodig is.

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business: 020 553 26 93 of email naar info.dsb@atradius.com.

 

 

Downloads