Feedback en klachten

Wij streven ernaar om een goede service te bieden aan al onze belanghebbenden.

Hoe gaan wij om met feedback?

Het commerciële management team van Atradius doet er alles aan u snel, efficiënt, professioneel en op voorkomende wijze van dienst te zijn.

Wij willen weten wat er onder onze klanten leeft, wat zij van onze service vinden, zowel positief of anders, eenvoudig omdat uw mening voor ons immers van het grootste belang is.

Is er iets dat u bij ons onder de aandacht wilt brengen, dan willen wij u uiteraard zo goed mogelijk van dienst zijn.

U kunt er op vertrouwen dat uw commentaar de volle aandacht krijgt. Uw mening is voor ons van groot belang en wij stellen uw vertrouwen in ons bedrijf bijzonder op prijs.

Wij streven naar perfectie…

…en wij moeten hiervoor klantgericht blijven denken. Wij horen graag van u op welke wijze wij onze service kunnen verbeteren en staan dan ook open voor uw opmerkingen of suggesties.

Voor uw feedback kunt u terecht bij onze accountmanagers. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail, als per post.

Postadres:

Atradius DSB
Postbus 8982
1006 JD Amsterdam


 

Niemand is volmaakt

We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn en verantwoording af te leggen over onze activiteiten en onze omgang met belanghebbenden. We streven naar een hoogwaardige
dienstverlening aan al onze belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld
degenen die gebruik maken van onze producten en diensten:
de Nederlandse exporteurs en financiële instellingen. We realiseren ons echter dat niemand perfect is en dat u mogelijk een klacht heeft over ons, onze producten of diensten, of over de projecten die we ondersteunen.

Atradius DSB verwelkomt uw klachten, niet alleen omdat we hopen dat de kwestie tot uw tevredenheid kan worden opgelost, maar ook omdat we, door middel van onderzoek en analyse, proberen vast te stellen of klachten betrekking hebben op incidentele fouten of fouten van onze kant of op meer structurele kwesties. Dit helpt ons vervolgens om onze producten, procedures en diensten te optimaliseren en, voor zover we invloed kunnen uitoefenen, om bij te dragen aan het voorkomen of adresseren van sociale- of milieukwesties in de projecten die we ondersteunen.

Hoe kan een klacht worden ingediend

Klachten kunnen schriftelijk, per email of per post worden ingediend. U kunt de klacht in het Engels of Nederlands indienen via:

Vermeld a.u.b. de volgende informatie als u een klacht indient:

 • uw naam en contactgegevens, inclusief het land waar u woont. Als u ervoor kiest om anoniem te blijven, moet u er rekening mee houden dat we mogelijk geen informatie kunnen verifiëren en dat we geen dialoog kunnen aangaan;
 • of u wenst dat uw identiteit en/of de verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld;
 • indien van toepassing: de naam, contactgegevens en een bewijs van bevoegdheid van de vertegenwoordiger om u te vertegenwoordigen;
 • de aard en locatie van het project in kwestie en de naam (indien bekend);
 • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de ervaren schade, impact of risico die van invloed op u is of kan zijn. Als u documenten hebt die u relevant acht, of als u bewijs heeft van de schade of van de gevolgen, voeg deze dan toe aan uw klacht;
 • een beschrijving van de stappen die al zijn genomen om de ervaren schade, gevolgen of risico’s aan te pakken of om de situatie op te lossen;
 • indien van toepassing, een indicatie van welke beleidsregels van Atradius DSB lijken te zijn geschonden;
 • wat u hoopt te bereiken met uw klacht: dat wil zeggen wat voor oplossing of remedie u zoekt; en
 • indien van toepassing, een overzicht van de al genomen stappen en overleg met relevante verantwoordelijke partijen, om de klacht aan te pakken of op te lossen.

Wat gebeurt er nadat een klacht is ingediend?

De volgende stappen worden ondernomen nadat u onze bevestiging van ontvangst van de klacht heeft ontvangen:

 • Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw feedback.
 • Screening van de klacht: binnen 10 dagen wordt de klacht gescreend en geëvalueerd om te bepalen hoe de klacht meot worden behandeld.
 • Beoordeling van de klacht: binnen 30 dagen beoordelen we of en hoe de klacht kan worden opgelost. Tijdens deze  beoordeling wordt degene die de klacht heeft ingediend geraadpleegd.
 • Oplossing (indien mogelijk) afhankelijk van de beoordeling.

De complete richtlijnen voor het indienen van een klacht vint u onder de downloads.