Dekking per land in Europa

Bekijk onze dekkingmogelijkheden voor landen in Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander en Yvonne trap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze landeninformatie is bestemd voor bedrijven die willen exporteren. Voor ieder land is een landenbeleid van kracht dat in principe geldt voor alle door Atradius Dutch State Business te verzekeren transacties.

Bedragen zijn vermeld in miljoenen euro. Een uitleg over de beleidscodes en landenklassecodes vindt u hier.

Uitleg over het dekkingsbeleid per land

Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse staat verzekerde transacties. In de onderstaande tabel wordt het landenbeleid per land aangegeven. Hierin zijn  opgenomen de plafonds, de benutting en of er sprake is van een dekkingsadviessituatie (da). Daarnaast wordt aangegeven of de Sustainable Lending Principles & Guidelines van toepassing zijn en welke landen in aanmerking komen voor DGGF. Tevens zijn de landenklassen vermeld van 0 (zeer goed risico) tot en met 7 (slecht risico). Deze klassen zijn belangrijk voor het berekenen van de premie en van de landenplafonds.

Legenda beleid

1. Open zonder beprekingen 4. Dekking bij uitzondering
2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien
3. Dekking van geval tot geval  

 

 

 

 

 

 

LAND BELEID LANDEN KLASSE LANDEN- PLAFOND BENUT PER EIND NOVEMBER 2019 CONDITIES
Albanië 2 5 1000 0,7
Andorra 3 0 500
Armenië 2 6 450 DGGF
Azerbeidzjan 2 5 1500
Azoren 1
België 1 0 11,9
Bosnië - Herzegowina 3 7 300
Bulgarije 2 3
Canarische Eilanden (Spanje) 2
Cyprus 2 0 3000
Cyprus (Turk.) 3
Denemarken 1 0
Duitsland 1 0 46,9
Estland 1 0
Faroër Eilanden 3 2000
Finland 1 0 33,5
Frankrijk 1 0 21,4
Georgië 2 6 450 DGGF
Gibraltar 3 1 500
Griekenland 2 0 4000 40,5
Groenland 3 500
Guernsey 1 500
Hongarije 2 0
Ierland 1 0 137,3
IJsland 2 0
Italië 2 0 309,1
Jersey 1 500
Kroatië 2 4 3000
Letland 1 0
Liechtenstein 3 0 500 24,7
Litouwen 1 0
Luxemburg 1 0
Macedonië 2 5 1500
Madeira 1
Malta 1 0
Man (Eiland) 1 500
Marokko Spaans (Ceuta) 2
Moldavië 4 7 IMF/WB voorwaarden; DGGF
Monaco 3 0 500
Montenegro 3 7 50
Nederland 1 0 286,3
Noorwegen 1 0 331,3
Oekraïne 2 7 400 31,2
Oostenrijk 1 0
Polen 1 0 79,9
Portugal 1 0 4000 4,3
Roemenië 1 3 1075,0
Rusland 2 4 4000 136,6
San Marino 3 0 500
Servië 3 5 1500
Slovenië 1 0
Slowakije 1 0
Spanje 2 0 8,0
Svalbard & Jan Mayen 1
Tsjechië 1 0
Turkije 2 5 2000 14,4
Vaticaanstad 3 0 500
Verenigd Koninkrijk 1 0 86,2
Wit-Rusland 2 6 700
Zweden 1 0 39,5
Zwitserland 1 0

 

 

 

 

 

 

Overige Definities

Landenplafond

Het landenplafond geeft aan tot welk bedrag wij maximaal bereid zijn verzekeringen aan te bieden. Er gelden geen plafonds voor landen in landenklasse 0-3, mits deze landen een investment grade rating hebben bij alle rating agencies (Fitch, S&P en Moody’s). Het vakje in de kolom landenplafond van het betreffende land is dan leeg. Voor alle andere landen gelden wel plafonds. Plafonds voor landen met dekking bij uitzondering worden wel berekend echter niet gepubliceerd. Het vakje in de desbetreffende kolom is dan ook leeg. Mocht u naar de mogelijkheden willen informeren,  dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Dekkingsadviessituatie (da)

Een dekkingsadviessituatie ontstaat wanneer de som van polissen en dekkingstoezeggingen het signaleringsplafond overschrijdt. Het signaleringsplafond is vastgesteld op 75% van het landenplafond (in sommige gevallen afgerond). Voor een transactie die het signaleringsplafond doet overschrijden, mag een dekkingstoezegging of directe polis worden uitgereikt. Daarna treedt de dekkingsadviessituatie in. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor ons om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien er capaciteit beschikbaar is, kan eventueel tot polis afgifte worden overgegaan. Hierbij geldt dat de ruimte tussen het signaleringsplafond en het landenplafond mag worden gebruikt voor het omzetten van dekkingsadviezen in polissen. De DA-situatie wordt automatisch opgeheven indien het obligo van alle polissen, dekkingstoezeggingen en dekkingsadviezen daalt tot onder het signaleringsplafond.

Tekenclausule (tc)

Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de  verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring  van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een  getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een  handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling  niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch  State Business.  

Sustainable Lending Principles and Guidelines van toepassing

Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden. Dit betekent dat overheidskopers in deze landen vaak slechts onder beperkende voorwaarden nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom ‘Condities’ is aangegeven voor welke landen dit het geval kan zijn. Neem voor alle zaken waarvoor in de kolom is aangegeven dat de ‘IMF/WB voorwaarden’ van toepassing zijn contact op met uw accountmanager. Die kan dan aangeven onder welke voorwaarden overheidskopers in het betreffende land mogen lenen.

DGGF

Open voor dekking onder het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Indien dit van toepassing is dan staat dat aangegeven in de kolom 'Condities'. Meer informatie vindt u op de DGGF-pagina.

Risk map

Onder de downloads vindt u de meest recente Atradius risk map. Deze kaart geeft een indicatie van de verschillende landenrisico's. Voor het actuele landenrisico kunt u het overzicht hierboven raadplegen of contact met ons opnemen (020 553 26 93).

Downloads