Beleid Atradius DSB

Voor verschillende onderwerpen zijn er beleidsdocumenten beschikbaar. Kijk hier voor het overzicht.

Voor verschillende onderwerpen heeft Atradius DSB een duidelijk beleid geformuleerd, waarin de kaders worden aangegeven. Dit betreft mvo en transparantie.

Daarnaast zijn er 3 beleidsverklaringen, te weten mvo, mensenrechten en dierenwelzijn. In deze verklaringen wordt verder ingegaan op onderdelen van het beleid en wordt uitgelegd hoe we een en ander aanpakken en welke keuzes er gemaakt zijn.