Atradius Dutch State Business en de overheid

De Nederlandse overheid is de verzekeraar en garant van de polissen en garanties die Atradius Dutch State Business namens haar uitreikt. Lees hier meer over deze overeenkomst.

Exportkredietverzekering bij Atradius Dutch State Business

Waarom een exportkredietverzekering?        

Voor de Nederlandse maakindustrie is het van belang dat zij tegen concurrerende voorwaarden financiering kan aanbieden aan afnemers. Het leveren van alleen een goed product is niet voldoende om internationaal mee te kunnen doen. Afnemers kijken naar kwaliteit, maar ook naar prijs en financiering. Banken spelen hierbij een grote rol. Kredietverzekeraars ook. Als commerciële verzekeraars geen dekking bieden, springt de overheid in. Namens de Nederlandse staat biedt Atradius Dutch State Business exportkredietverzekering.

Kredietverzekering blijkt in de praktijk zeer geschikt om Nederlandse exporteurs te ondersteunen. In de praktijk horen we vaak de volgende vraag:

Waarom dekt een particuliere verzekeraar niet?

Het gaat vaak om transacties met een lange fabricagetijd of krediettermijn. Voor particuliere kredietverzekeraars zijn de risico’s dan soms groot. Bovendien is de overheid beter dan de markt in staat haar geld terug te krijgen. Bijvoorbeeld omdat zij meer (diplomatieke) middelen heeft om schade terug te vorderen.

 

Gerelateerde content

Over ons bedrijf

Lees hier meer over onze geschiedenis, onze missie en ons management.

Publicatie A- en B-projecten

Voor categorie A- en B-projecten doen wij een uitgebreide milieu- en sociale beoordeling. Onderdeel hiervan is publicatie voor én na afgifte van de polis.

Acceptatieproces

Als u een aanvraag bij ons doet, kunt u erop rekenen dat wij deze professioneel en vlot afhandelen.