Thecla Bodewes Shipyards levert schepen aan Vertom UCS

Atradius news

Domestic cover voor electrisch aangedreven schepen van Thecla Bodewes Shipyards

 

Thecla Bodewes Shipyards bestaat sinds 1997 en draagt de naam van de CEO. Thecla Bodewes Shipyards (TBSY) bezit scheepswerven in Harlingen, Kampen, Meppel en Stroobos. TBSY is gespecialiseerd in de bouw van zeegaande schepen zoals coasters en baggerschepen en gespecialiseerde binnenvaartschepen zoals duwboten voor extreem lage waterdieptes.

Hierin begeleiden ze opdrachtgevers van concept tot design en constructie. Daarnaast bieden ze scheepsreparaties, reserve-materieel en ombouw en her-motorisering van schepen. Op deze manier kunnen ze gedurende de levensloop van een schip altijd support bieden waar nodig.

 

 

Thecla Bodewes Shipyards

 

“Er zijn ruim 100 medewerkers in vaste dienst.Wij hebben voornamelijk Nederlanders in dienst en de internationale medewerkers krijgen de mogelijkheid om op Nederlandse les te gaan. Al spreekt iedereen Engels om een goed gevoel met de Nederlandse cultuur te krijgen en daarmee ook met de collega’s onder elkaar is het belangrijk de taal te begrijpen. En dat zorgt voor een betere samenwerking op de werkvloer. Daarnaast werken we veel samen met vaste toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld timmerlieden of elektriciens. Er wordt voornamelijk samengewerkt met Nederlandse en Europese bedrijven.”

Thecla Bodewes, CEO  van de Thecla Bodewes Shipyards

De opdrachtgevers van Thecla Bodewes Shipyards bevinden zich in Europa en Zuid-Amerika. Daarnaast hebben ze nog enkele klanten in Afrika. Thecla Bodewes: “Als MKB scheepsbouwwerf zijn we te klein om alles aan te kunnen, dus hebben we een focus op landen waar ze onze schepen graag willen hebben, en waar ze bereid zijn om onze prijs te betalen. Daar krijgen ze dan wel wat voor terug. Een kwalitatief goed schip. Duurzaamheid staat voor ons hoog op de agenda. Zo zijn wij continu bezig met innovatie waarbij ‘smart and simple’ een belangrijke rol speelt. En we houden continu rekening met uitdagingen zoals lage waterstanden, optimale scheepsvorm en brandstof-reductie. Maar uiteindelijk is het van belang om de Opex (operationele kosten) en de Capex (bedrijfsinvesteringen) in balans te houden.”

Een van de meer recente transacties, een voorbeeld om de transitie van fosiel naar ‘zero’ emissie voor te bereiden, is de levering van zes diesel-electrische aangedreven schepen aan Vertom UCS in Rotterdam. Vertom bestaat al meer dan 45 jaar en is voornamelijk actief in transportdiensten van bijvoorbeeld staal, granen, kunstmest en project ladingen. Hun huidige vloot bestaat uit meer dan 80 schepen.

 

Thecla Bodewes en Vertom

Thecla Bodewes: “Vertom is een Nederlandse opdrachtgever en de schepen varen onder Nederlandse vlag waardoor zij, normaal gesproken, geen gebruik kunnen maken van exportkrediet. Terwijl een Duitse rederij net over de grens dit wel kan en de schepen in dezelfde internationale wateren varen waar ook de omzet wordt verdiend. Om een gelijk speelveld te creëren kent Atradius een nieuwe regeling voor Nederlandse scheepsbouwers en Nederlandse internationaal varende rederijen zogenaamd ‘Exportkredietverzekering onder Domestic Cover’. Wij zijn dan ook trots dat wij samen met Vertom de eerste gebruikers zijn van deze regeling wat voor Vertom de mogelijkheid gaf om de schepen bij ons in Kampen te bouwen. Het gaat hier uiteindelijk om een bedrag van meer dan 80 miljoen Euro met een kredietperiode van 12 jaar. Dan is het wel prettig om een door Atradius DSB gedekte lening aan te kunnen bieden en nogmaals belangrijk voor het internationale ‘level playing field’. Anders krijg je uiteindelijk te maken met oneerlijke concurrentie.”

De transactie voor Vertom laat ook de innovatiekracht van Thecla Bodewes Shipyards zien. Het gaat om zes schepen met 106 meter lengte die een elektrische aandrijving krijgen. De energie voor de elektromotoren, voor zowel de voortstuwing als ook de boegschroef, wordt nu nog geleverd door 4 generatorsets met vrachtwagenmotoren. Zodra de techniek en infrastructuur het toestaan kunnen deze generatorsets vervangen worden door een ‘zero-emission’ oplossing. Geheel modulair zonder grote aanpassingen.

De schepen zijn ontworpen om met zeer gering brandstofverbruik 7000 ton lading te kunnen vervoeren dezelfde hoeveelheid als 280 vrachtwagens. De hoeveelheid lading, snelheid en weersomstandigheden bepalen hoeveel motoren moeten worden ingezet. Dit alles aangestuurd door een slim vermogens-beheers-systeem.

Dit is een voorbeeld van een hele mooie groene transactie, met deze schepen laten we zien hoe we op basis van een geoptimaliseerd scheepsontwerp en een slim vermogens-beheers-systeem hoge brandstofefficiëntie kunnen realiseren en daarmee de hoeveelheid CO2 uitstoot bij schepen kunnen reduceren. Deze ontwikkelingen zorgen als bonus voor een korting op de verzekeringspremie.

[Enter Cite here]

Thecla Bodewes licht toe: “Dit is een voorbeeld van een hele mooie groene transactie, met deze schepen laten we zien hoe we op basis van een geoptimaliseerd scheepsontwerp en een slim vermogens-beheers-systeem hoge brandstofefficiëntie kunnen realiseren en daarmee de hoeveelheid CO2 uitstoot bij schepen kunnen reduceren. Deze ontwikkelingen zorgen als bonus voor een korting op de verzekeringspremie.”

In september gaat het eerste schip te water en deze wordt voor het eind van het jaar opgeleverd en daarna leveren we iedere vijf maanden een volgend schip vanuit Kampen. Een bouwteam van Vertom kijkt eens in de week mee en voor oplevering wordt er door de bemanning zes weken getest voordat er definitief opgeleverd wordt.

Contact 

Wilt u meer weten over de producten van Atradius Dutch State Business en hoe deze de groei van uw onderneming kunnen ondersteunen?