Global Economic Outlook November 2019

Market Monitor

  • Algerije,
  • Brazilië
  • Algemene economie

10 dec 2019

De wereldeconomie verliest in 2019 en 2020 aan kracht. Nu de handelsoorlog dit versnelt, zal de veerkracht van de consument helpen om een recessie te voorkomen.

De wereldwijde economische groei vertraagt en wordt steeds kwetsbaarder. Nu de handelsoorlog op de loer ligt, zijn de wereldhandel en de investeringen teruggelopen. Bedrijven en industrieën die naar buiten gericht zijn, kampen met onzekerheid, maar deze uitdagingen hebben de particuliere consumptie (nog) niet ernstig beperkt. Een gestage binnenlandse vraag, vooral in geavanceerde economieën, zal de sleutel zijn tot het voorkomen van een recessie in 2020.

Belangrijkste punten uit het rapport

  •  Wij voorspellen dat de wereldwijde groei van het (bruto binnenlands product) bbp zowel in 2019 als in 2020 met 2,5% zal toenemen - een opmerkelijke vertraging ten opzichte van de 3,2% die in 2018 werd gemeten. De vertraging van de wereldhandel, nog verergerd door het handelsconflict tussen de VS en China, ligt aan de basis van deze vertraging.
  •  De groei van het bbp in de eurozone vertraagt aanzienlijk tot 1,1% in 2019 en 2020, van 1,9% in 2018. De Amerikaanse economie verliest ook aan dynamiek: de groei van het bbp daalt van 2,2% in 2019 naar 1,6% in 2020. Nu de onzekerheid rond Brexit aanhoudt, zal het Verenigd Koninkrijk slechts langzaam groeien: 1,3% in 2019 en 1,1% in 2020.
  • Opkomende markten worden ook geconfronteerd met een vertraging als gevolg van het zwakke mondiale handelsklimaat en landspecifieke problemen. Over het geheel genomen voorspellen wij dat de groei van het bbp in de EME's dit jaar zal afnemen van 4,7% vorig jaar tot 4,0%, alvorens zich slechts licht te herstellen tot 4,3% in 2020. Opkomend Azië zal de snelste groeicijfers blijven laten zien, aangezien het herstel van Latijns-Amerika zich doorzet in de komende jaren. 
  • De recessie in de wereldeconomie vertaalt zich in een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen. Wij voorspellen dat het aantal faillissementen in 2019 met 3,0% zal toenemen en in 2020 met ten minste 2,6%.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de wereldwijde macro-economische omgeving, hoe we verwachten dat deze zich in de rest van 2019 en in 2020 zal ontwikkelen. Verwacht werd dat de groei van het mondiale bbp in deze periode al zou afnemen naarmate de fiscale stimulans van de VS afneemt, maar door de handelsoorlog tussen de VS en China zal de groei lager uitvallen dan eerder werd verwacht. De wereldhandel komt tot stilstand doordat de beleidsonzekerheid een rem zet op de bedrijfsinvesteringen. Van 3,4% in 2018 voorspellen we nu een krimp van 0,6% in 2019 en slechts een bescheiden herstel tot 1,5% in 2020. Deze sombere vooruitzichten gaan uit van een verdere escalatie van de handelsoorlog. Wereldwijd vertraagt de economische groei, maar de gezinsconsumptie in Noord-Amerika en Europa houdt stand dankzij de historisch sterke arbeidsmarkten. Dit zou de hypothetische recessie van 2020 op afstand moeten houden, maar met een groei die slechts op één pijler steunt, is deze kwetsbaarder. 

Er zijn verschillende risico's die ertoe kunnen leiden dat onze vooruitzichten verslechteren of zelfs een recessie in de hand werken. Het belangrijkste risico blijft het risico van de uitbreiding van de handelsoorlog. De barrières tussen de VS en China zijn tot 2019 aanzienlijk geëscaleerd en hoewel er een 'fase één'-overeenkomst is gesloten, is escalatie niet uitgesloten. Een uitbreiding naar andere landen, met name de EU, zou de wereldwijde groei kunnen afremmen. De daarmee samenhangende, maar bredere beleidsonzekerheid is het op een na grootste risico geworden. Een groeivertraging in China, waarop de autoriteiten geen vat hebben, is het op twee na belangrijkste risico, gevolgd door beleidsfouten of miscommunicatie door de Fed. Tot slot blijft een schok aan de aanbodzijde van de olieprijs een bedreiging voor onze economische vooruitzichten.   

Geavanceerde economieën worden in 2019 en 2020 geconfronteerd met een brede vertraging, zoals in hoofdstuk 2 wordt beschreven. Door de grote onzekerheid en de afgenomen wereldhandel dragen handel en investeringen minder bij aan de groei van het bbp. Extreem krappe arbeidsmarkten en stijgende reële lonen vormen echter de basis voor de gezinsuitgaven, waardoor de groei stevig in de zwarte cijfers blijft steken. Dit is het geval in de eurozone, in de VS en zelfs in het Verenigd Koninkrijk, in het licht van de onzekerheid van Brexit. In Japan worden de consumenten ook geconfronteerd met binnenlandse problemen als gevolg van een btw-verhoging, die de economie in 2020 bijna tot stilstand zal brengen, maar overheidssteun zou een inkrimping moeten helpen voorkomen.

In hoofdstuk 3 worden de vooruitzichten voor opkomende markten in alle belangrijke regio's van de wereld gepresenteerd. EME's worden ook geconfronteerd met een tragere groei in 2019 en een zwakker herstel dan werd verwacht in 2020. Het zwakkere externe klimaat, met name de afnemende vraag in China, drukt de groei, maar er zijn ook belangrijke landspecifieke problemen die de groei afremmen - vooral in grote economieën als Brazilië en Turkije. De binnenlandse vraag zal sommige landen, vooral in Oost-Europa, helpen om een verdere vertraging te voorkomen, maar het is de totale groei die ervoor zorgt dat een recessie wordt vermeden. 

Onze insolventievooruitzichten worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Deze zijn sterk verslechterd in lijn met de wereldwijde groeivertraging. We hebben lang voorspeld dat 2019 het jaar zou worden waarin de cyclus van het herstel van het aantal insolventies na de wereldwijde financiële crisis in 2019 zal omslaan. Maar nu de wereldhandel tot stilstand komt, hebben we onze prognoses naar boven bijgesteld. Noord-Amerika draagt het meest bij aan de toename van het aantal insolventies in de wereld, maar de stijgende trend is in alle regio's merkbaar. 

 

Downloads