Economische Update oktober 2021

Economisch onderzoek

  • Verenigde Staten,
  • Verenigd Koninkrijk
  • Algemene economie

25 okt 2021

De uitgave van de (Engelstalige) Economische Update van oktober 2021, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

De Economic Update verschijnt 1 x per 2 maanden.

De editie van oktober 2021 van de Economic Update, waarin het huidige economische klimaat wereldwijd wordt gepresenteerd door Atradius Economic Research.

  • Wereldwijd - Het mondiale bbp en de wereldhandel verliezen aan dynamiek als gevolg van problemen in de toeleveringsketen, stijgende inflatie en hogere energieprijzen.
  • Eurozone - Hoewel de sentimentindicatoren blijven wijzen op een robuuste activiteit, kan het herstel onder druk komen te staan door tegenwind in de bevoorradingsketen. De dienstensector zal belangrijker worden voor het ondersteunen van de groei.
  •  VS en VK - Het door de consument geleide herstel in de VS en het VK wordt met steeds grotere uitdagingen geconfronteerd naarmate de steunregelingen afnemen en de prijzen fors stijgen.
  • Opkomende markten - Het groeimomentum voor de economieën van de opkomende markten neemt af nu deze te kampen hebben met lage vaccinatiegraden en knelpunten aan de aanbodzijde.
  • Krediet en insolventies - Verwacht wordt dat het aantal insolventies in 2021 zeer laag zal blijven omdat veel steunregelingen tot ver in het jaar worden voortgezet. Aangezien de fiscale steun geleidelijk wordt afgebouwd, verwachten wij echter dat het aantal insolventies in 2022 zal toenemen.


Download de hele Economic update.

Downloads