Uniek projectfinanciering voor zuivelfabriek in Estland

Atradius nieuws

In de Baltische Staten is de afgelopen decennia de melkveehouderij sneller gemoderniseerd dan de zuivelverwerkingsindustrie.

Vanwege de groeiende melkproductie in de regio, waaronder ook in Estland, ontstaat er in toenemende mate behoefte aan een moderne zuivelverwerkingscapaciteit die melk efficiënt en duurzaam kan verwerken tot producten zoals bijvoorbeeld boter, kaas, weipoeder en room om daarmee de regionale en internationale markt te bedienen.

 

 

E-Piim zuivelfabriek in Estland

 

 

 

 

 

Waar normaal gesproken de Nederlandse exporteur de belangrijkste rol speelt bij een transactie, is de situatie in dit geval iets anders. Het is inmiddels meer dan vier jaar geleden dat Stijn van Puijenbroek, Senior Manager Corporate Finance van Interfood, voor het eerst met SCE E-Piim (een coöperatie van bijna 200 Estse en Letse boeren) in gesprek ging over investeringen in de bouw van een nieuwe zuivelfabriek in Estland.

Van Puijenbroek: “Interfood werkte al meer dan 20 jaar samen met SCE E-Piim, dus we kenden elkaar al goed, en zodoende werd er gekeken naar de mogelijkheden voor een strategisch partnership. Na verloop van tijd bleek dat voor de nieuwe fabriek een behoorlijke investering nodig was van ongeveer 150 miljoen Euro.”

Deze investering bleek te groot voor E-Piim, waar zij niet alleen garant voor konden staan. Om toch te kijken naar de mogelijkheden is er samen met ING in het voortraject gekeken naar de mogelijkheden om tot een projectfinanciering te komen. Willem van Nouhuys en Maaike Jannink, ING Export Finance: “Na de eerste gesprekken met Interfood zijn we gaan kijken naar mogelijke oplossingen, want er was ING veel aan gelegen om Interfood en diens partner in dit project (A-Ware) te ondersteunen. Verder wil ING op exportfinancieringsgebied meer gaan doen op het gebied van Food & Agri. Deze transactie is dan ook een team effort geweest met onze collega’s Rick Dijsselhof en Cor Bruns van ING Sector Coverage, Food, Beverages & Agribusiness. Waar Interfood een wereldwijd handelsbedrijf in zuivel is, heeft A-ware ook ervaring met de productie van zuivelproducten.”

 

 

 

 

 

E-Piim, ING and Atradius export

 

 

 

 

 

A-ware heeft in de afgelopen jaren drie moderne en succesvolle zuivelverwerkingsfabrieken gebouwd in Heerenveen. Het technische team van A-ware zal daarom ook haar kennis inbrengen bij het opzetten van de nieuwe fabriek.

Dat Interfood (weipoeder, boter en room) en A-ware (cheddar kaas) voorts hebben aangegeven dat ze het voornemen hebben de komende 15 jaar het grootste gedeelte van de producten van E-Piim af te nemen geeft dit project extra zekerheid.

De fabriek zal worden gebouwd in Paide, in centraal Estland. Nordecon, een van de grootste aannemers van Estland, zal de bouw voor haar rekening nemen. Het Zweedse bedrijf Tetrapak zal de apparatuur en installatie verzorgen voor het ‘natte’ gedeelte (kaas, boter) van de fabriek. Relco®- een onderdeel van Koch Separation Solutions in Nederland- zal zorg dragen voor de apparatuur van het ‘droge’ gedeelte (weipoeder).

ING heeft een financieringspolis afgesloten voor het koperskrediet op E-Piim Tootmine, een dochtermaatschappij van E-Piim. Atradius DSB verzekert in dit geval de transactie van Relco en EKN verzekert de transactie van Tetrapak. Naast het koperskrediet van ING, wordt het project ook gefinancierd door de lokale bank LHV Pank en de EIB. Daarnaast ontvangt het project nog een subsidie vanuit de Europese Unie. Mathilde Hoorn en Michiel Engelaar werkten namens Atradius DSB aan het project: “Wat is begonnen als een aanvraag voor een corporate transactie, hebben we uiteindelijk kunnen aanbieden als een mooie projectfinanciering. Juist hybride structuren als deze blijken voor Atradius DSB vaak een uitdaging. Mede dankzij een brainstorm dag met alle belangrijke spelers die in oktober ondanks de Covid-19 pandemie plaatsvond, konden we doorpakken en een voorstel doen voor een polis.”

 

 

 

 

 

sneller gemoderniseerd dan de zuivelverwerkingsindustrie.

 

 

 

 

 

 

Tot slot ondersteunt deze investering de doelstelling van E-Piim om 55% minder CO-2 uitstoot te realiseren in 2030 en klimaatneutraal te werken vanaf 2040. Alle warmte-energie in de fabriek zal worden geproduceerd door duurzame energiebronnen, maar ook elektriciteit zal in de toekomst volledig klimaatneutraal worden opgewekt.

Van Puijenbroek: “Het is mooi om te zien dat bij zo’n groot project de samenwerking tussen de verschillende partijen goed heeft uitgepakt. Met een zeer diverse bankengroep en partijen die zeer complementair aan elkaar zijn, is er een unieke deal tot stand gekomen.”

Contact 

Wilt u meer weten over de producten van Atradius Dutch State Business en hoe deze de groei van uw onderneming kunnen ondersteunen?