Maatregelen steunpakket Corona crisis verlengd

Atradius nieuws

Wij ondersteunen Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen, diensten of aannemers en ingenieurs die internationaal opereren in deze crisisperiode.

Wij bieden een pakket speciale maatregelen op het gebied van exportkredietverzekering. Dit pakket is samengesteld in overleg met ondernemers en de Nederlandse overheid. 

Het tijdelijke pakket, waarvan de einddatum is verlengd tot 30 juni 2022, bestaat uit verschillende maatregelen in drie verschillende categorie├źn.

Het verruimen van bepaalde voorwaarden:

 • Het mogelijk maken van dekking op kortlopende exportkredieten
  Door deze coronacrisis wordt voorzien dat exporttransacties op basis van kortlopende kredieten minder goed in de private markt te verzekeren zijn. Om de Nederlandse export op hoge inkomenslanden (EU en OECD) te ondersteunen zullen er mogelijkheden zijn om deze tijdelijk te verzekeren. De (verruimde) EU-staatssteunregels gelden daarbij als uitgangspunt.

 • Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties
  Met deze maatregel kunnen we bedrijven die normaal gesproken sterk afhankelijk zijn van de export, meer ruimte bieden om inkomsten te genereren door binnenlandse kapitaalgoederentransacties of aannemingswerken te verzekeren ten behoeve van de export.
 • Het verruimen van ons landenbeleid en landenplafonds
  Door tijdelijk het landenbeleid en de landenplafonds te verruimen geven we exporteurs meer mogelijkheden om transacties aan te brengen. Het is echter niet mogelijk om op korte termijn voor alle landen opnieuw beleid vast te stellen. We bieden exporteurs de mogelijkheid om vroegtijdig transacties met ons te bespreken die momenteel niet aan het landenbeleid voldoen. Wij bekijken dan of we deze transacties in verzekering kunnen nemen.

 • Het verhogen van het gedekte percentage op zelfstandige contragaranties en werkkapitaaldekkingen
  Het bieden van een hoger gedekt percentage op zelfstandige contragaranties en werkkapitaaldekkingen zorgt ervoor dat transacties financierbaar worden of dat er meer liquiditeiten vrij komen voor exporteurs. De (verruimde) EU-staatssteunregels gelden daarbij als uitgangspunt.

 • Laten vervallen van de aanbetalingsvereiste bij contract van 5%
  Tijdelijk laten wij het vereiste los dat een afnemer minimaal 5% aanbetaalt bij het in werking treden van een transactie. Deze aanbetaling kan op een later moment, maar uiterlijk bij levering, worden gedaan. Vereist blijft dat er minimaal 15% uit eigen middelen wordt betaald door een afnemer.

Processen versnellen

 • Fast track goedkeuringsproces
  Voor evident spoedeisende zaken als gevolg van de Corona crisis kunnen exporteurs gebruik maken van een fast track goedkeuringsproces. Door middel van dit proces kunnen bepaalde transacties snel worden goedgekeurd. Hiervoor is altijd een ondertekend aanvraagformulier benodigd. Of een transactie voor een dergelijke behandeling in aanmerking komt, bespreekt u met uw accountmanager binnen Atradius Dutch State Business. We onderzoeken daarnaast op dit moment ook de mogelijkheden om het algemene goedkeuringsproces te versnellen.

Aanvullende regeling Dutch Trade & Investment Fund (DTIF)

 • Het verstrekken van werkkapitaal onder DTIF. Concreet betekent dit dat wij wissels onder DTIF al voor levering aan u kunnen bevoorschotten om in uw werkkapitaalbehoefte te voorzien. Dit doen wij als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een vereiste is dat uw bank u geen of onvoldoende krediet kan verstrekken tijdens de uitvoering van de desbetreffende exporttransactie.

Met bovenstaande pakket aan maatregelen hopen we exporterend Nederland door de Corona crisis heen te helpen. Wanneer u vragen heeft over een bepaalde regeling, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Atradius Dutch State Business. U kunt ook een mail sturen naar info.dsb@atradius.com.