Dijkstaal bouwt mee aan vijf bruggen in Guinee

Atradius nieuws

Het is inmiddels al meer dan 7 jaar geleden dat Joris van Dijk, directeur van het familiebedrijf Dijkstaal, de eerste contacten heeft gelegd in Guinee voor de ontwikkeling van het project met bruggen.

De contacten waren gericht op de ontwikkeling van brugprojecten om de toegang tot het schiereiland Conakry te verbeteren. Samen met een lokale partner, Big Machinery uit Velddriel (NL) -die daar tot voor kort een vestiging had, heeft van Dijk zich hard gemaakt om dit infrastructurele project voor Conakry te realiseren.

 

 

 

Dijkstaal bouwt bruggen

 

 

 

Het gaat om de bouw van vijf modulaire stalen bruggen, zogenaamde “Warren Truss Bridges inclusief montage en bijbehorende infrastructuur, als landhoofden, pijlers en wegen. De bruggen worden als een meccano bouwpakket geleverd in containers. Een supervisor van Dijkstaal houdt toezicht op de installatie van de bruggen. Eén brug van 96 meter lengte gaat een bestaande brug vervangen. Daarnaast worden er twee bruggen van 144 meter geplaatst en nog eens twee bruggen van 192 meter. Aanvullend wordt er voor 12 kilometer aan wegen gelegd richting de bruggen.

Joris van Dijk, Directeur bij Dijkstaal B.V

 

Dit project is nodig vanwege de dagelijkse problemen voor het forensenverkeer. Deze bruggen zorgen ervoor dat de hoofdwegen ontlast worden en dat ook voetgangers veilig de rivieren in met name het regenseizoen kunnen oversteken. De ontwikkeling hiervan is dus zeer relevant voor de lokale bevolking en zorgt voor een behoorlijke economische impact.

 

Van Dijk: “Ballast Nedam is de hoofdaannemer van dit project met een totale projectsom van ongeveer EUR 60 miljoen. Met Dijkstaal zijn we verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het contract, dat de engineering, fabricatie, conservering, transport en levering van de bruggen inclusief supervisie op de bouw van de stalen bruggen in Conakry behelst. Hiermee was dit best een ambitieus project voor ons, en was het voor ons belangrijk om samen te werken met een aannemer die ervaring heeft met dit soort internationale infrastructuurprojecten. We wilden voor de financiële haalbaarheid (Guinee is helaas een LIC= low-income country en kan daarom alle steun hard gebruiken) in aanmerking komen voor de DRIVE-faciliteit (Development Related Infrastructure Investment Vehicle), een subsidieregeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken die helpt bij de totstandkoming van functionele publieke infrastructuur van ontwikkelingslanden. Vooral in de begintijd is er ook veel ondersteuning geweest door de RVO in de vorm van advies en ondersteuning. Zo hebben ze ook een bijdrage geleverd bij de aanbesteding van de benodigde studies middels een subsidieregeling. De DRIVE-faciliteit werd toen net aangeboden en wij konden gebruik maken van het momentum.”

Nederland steekt maximaal haar nek uit, om dit project te realiseren, én om lokaal impact te creëren. Wij zijn er bij Ballast Nedam dan ook trots op dat wij als EPC Contractor een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit mooie project.

Erik Beekmans, directeur Export and Project Finance bij Ballast Nedam

 

DRIVE-faciliteit

Om in aanmerking te komen voor de daadwerkelijke DRIVE-subsidie was er eerst een intake nodig. Vervolgens waren voorbereidende studies noodzakelijk zoals onder andere een feasability studie en een ESIA-onderzoek (Environmental and Social Impact Assessment). Op dat moment haakte ook BAM International bij het project aan vanwege hun internationale ervaring met dit soort grote projecten. In 2021 werd dit project van BAM overgenomen door Ballast Nedam International Projects.

De inhoudelijke kennis van BAM werd geborgd, doordat bij de overname van het project ook een deel van de medewerkers de overstap maakte naar Ballast Nedam. Op deze manier kon de continuïteit van het project worden gegarandeerd.

Beoordelingsuitdagingen 

Maar zelfs na positief advies op basis van de voorbereidende studies, was een akkoord voor deze transactie nog lang niet zeker. Begin 2020 zorgde een Ebola-uitbraak voor vertraging en vervolgens was er september vorig jaar een staatsgreep die de onzekerheid over het project deed voortduren. Het was namelijk niet zeker of de Nederlandse staat ook achter het project zou staan. Maar in december 2021 jaar werd het project gelukkig goedgekeurd. Toch moest er ook nog veel gebeuren voor de milieu en sociale beoordeling.

Omdat herhuisvesting een onderdeel zou zijn van het project moest hier zeer zorgvuldig mee om worden gegaan. Er worden duidelijke eisen gesteld door Invest International want zij zijn namelijk de uitvoerder van de DRIVE-subsidie die ongeveer de helft van het project bekostigd. Maar zij zorgen ook voor de resterende commerciële financiering. Hiermee is Invest International volledig verantwoordelijk voor de funding van het project en dat maakt het wel overzichtelijk.

Vanwege de staatsgreep vorig jaar heeft Guinee een verhoogd politiek risico. En ook de relatief zwakke overheidsfinanciën zijn een aandachtspunt. Daarom zorgen de verzekeringen en garanties van Atradius DSB ervoor dat dit project met voldoende zekerheid kan worden uitgevoerd. Zo is het fabricatierisico en het kredietrisico afgedekt, en is er een vooruitbetalingsgarantie, uitvoeringsgarantie en een retentiegarantie gegeven. Dat geeft ook de opdrachtgever in Guinee, het ministerie van Infrastructuur en Transport, de garantie dat het project wordt voltooid.

 

 

 

Dijkstaal in Guinee

 

 

 

Het is een prachtig project waar Nederland duidelijk het voortouw heeft genomen, en daar ben ik supertrots op! Bovendien is er best wel wat inspanning gevraagd van RVO, FMO en later Invest International en Atradius DSB om de financiering, de subsidie en de verzekeringen en garanties te regelen. Bij deze dan ook mijn hartelijke dank, ook namens de inwoners van Conakry. Het is een wonder dat het project uiteindelijk van de grond is gekomen, gezien de turbulente tijden en alle onzekerheden die erbij horen.

Joris van Dijk, Directeur bij Dijkstaal B.V

 

Contact 

Wilt u meer weten over de producten van Atradius Dutch State Business en hoe deze de groei van uw onderneming kunnen ondersteunen?

Bekijk onze product pagina